Doç. Dr. H. Sühan Tomaç


Uzmanlık :
Göz Sağlığı ve Hastalıkları


Yabancı Dil :
İngilizce


Eğitim :

Lisans: Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi (5 yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1977-1984)

Uzmanlık: Ankara Numune Hastanesi, 1986-1990

Doçentlik: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003

 


Mesleki İlgi Alanları :

 • Şaşılık
 • Göz tembelliği
 • Çocuk Göz Sağlığı
 • Genel Muayene

 


Yayınları :

Uluslararası Yayınlar

 1. Tomaç S, Kalaycı D, Hasıripi H. Synostotic plagiocephaly causing pseudoparalysis of the superior oblique and ocular torticollis: report of a case with unique sensory findings. Binocul Vis Strabismus Q 1998; 13:267-72
 2. Tomaç S. Anisometropia and binocularity [letter]. Ophthalmology 1998; 105:1-2
 3. Tekeli O, Tomaç S, Gürsel E, Hasıripi H. Divergence paralysis and intracranial hypertension due to neurobrucellosis. A case report. Binocul Vis Strabismus Q 1999; 14:117-8
 4. Güven D, Zıraman İ, Tomaç S, Sancak D, Karademir MA, Hasıripi H. Hemodynamic changes after strabismus surgery. Strabismus 2000; 8:21-7
 5. Tomaç S, Altay Y. Near stereoacuity: development in preschool children; normative values and screening for binocular vision anomalies; a study of 115 children. Binocul Vis Strabismus Q 2000; 15:221-8
 6. Tomaç S, Birdal E: Effects of anisometropia on binocularity. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2001; 38:27-33
 7. Tomaç S, Birdal E. Effects of anisometropia on binocularity [Author’s reply]. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2001; 38:325-6
 8. Tomaç S, Şener EC, Sanaç AŞ. Clinical and sensorial characteristics of microtropia. Jpn J Ophthalmol 2002; 46:52-8
 9. Tomaç S. Binocularity in refractive accomodative esotropia. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2002; 39:226-30
 10. Tomaç S. Monofixation syndrome  and anisometropia [letter]. Ophthalmology 2002; 109:3-4
 11. Hanioğlu-Kargı Ş, Köksal M, Tomaç S, Uğurbaş SH, Alpay A. Ophthalmologic abnormalities in children from a Turkish school for the deaf. Turkish J Pediatr 2003; 45:39-42
 12. Köksal M, Özdemir H, Kargı Ş, Yeşilli C, Tomaç S, Mahmutyazıcıoğlu K, Mungan A. The effects of sildenafil on ocular blood flow. Acta Ophthalmol Scand 2005;83:355-9
 13. Tomaç S. Brown syndrome associated with morning glory syndrome. J Neuroophthalmol 2005; 25:339-40
 14. Tomaç S. The Irvine prism test: does the positive response indicate suppression scotoma?. Int Ophthalmol 2006; 26:67-72
 15. Tomaç S, Turgut S. Orbital cellulitis and visual loss due to acute sinusitis. Ann Ophthalmol 2006; 38:131-3
 16. Tomaç S, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Duane’s retraction syndrome: its sensorial features. Ophthalmol Physiol Opt 2007; 27:579-83

 

Uluslarası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 1. Güven D, Zıraman İ, Tomaç S, Sancak D, Karademir MA. Hemodinynamic alterations after strabismus surgery. American Academy of Ophthalmology Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, 182(251), November 8-11, 1998
 2. Tomaç S, Şener EC, Sanaç AŞ. Clinical and sensorial characteristics of microtropia. Transactions of the 27th Annual Meeting of the European Strabismological Association, Florence, 77-80, 2001
 3. Tomaç S. Re-evaluation of the Irvine prism test. Transactions of the 27th Annual Meeting of the European Strabismological Association, Florence, 377-380, Rotterdam, 2001

Tomaç S. Re-evaluation of the Irvine prism test: does the positive response indicate suppression scotoma? Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting, 200 (4822-B481), F. Lauderdale, Florida, 4-8 May, 2003

 1. Kargı S, Köksal M, Tomaç S, Uğurbaş SH, Alpay A. Ophthalmologic abnormalities in children from a Turkish school for the deaf, 13. Congress of the European Society of Ophthalmology, İstanbul, 138, 2001
 2. Tomaç S, Akın T, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Binocularity following surgical correction of longstanding strabismus in adults. Association for Research in Vision and Opthalmology Annual Meeting, 127 (2953-B506), F. Lauderdale, Florida, May 1-5, 2005
 3. Tomaç S, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Duane retracion syndrome: its sensorial findings. American Academy of Ophthalmology Annual Meeting, 234 (154), Chicago, Illinois, October 15-18, 2005

 

Ulusal Yayınlar

 1. Tomaç S, Karakurt A, Kural G. Kliniğimizde yapılan trabekülektomi ameliyatlarının sonuçları. T Oft Gaz 1991İ 21: 138-142
 2. Tomaç S. Oftalmolojide botulinum tedavisi. T Klin Oftalmol 1994; 3:132-5
 3. Tomaç S. Mikrotropya. T Klin Oftalmol 1996;5:68-70
 4. Tomaç S, Hasıripi H. Primer ekzodeviasyonlar. T Klin Oftalmol 1998; 7:65-71
 5. Kalaycı D, Tomaç S, Güven D, Hamurcu M, Hasıripi H. Leber’in idiyopatik stellat nöroretiniti ve eşlik eden akut komitan ezotropya. MN oftalmoloji 1999; 6:183-4
 6. Tomaç S, Çakal E, Karaahmetoğlu S, Cesur M, Müftüoğlu O. Yeni tespit edilen bir diabetik ketoasidoz olgusunda burun-orbita-beyin mukormukozu. T Oftal Gaz 2002;32:362-4
 7. Tomaç N, Tomaç S. Alerjik konjonktivitlerde tanı. Allerji ve İmmünoloji Bülteni 2002; 37-38:4
 8. Tomaç S, Aksever G, Uysal Y, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Konjenital üst oblik paralizisinde cerrahi tedavinin Lee perdesi ve binoküler tek görme alanı skorlaması ile değerlendirilmesi. T Oft Gaz 2003; 33:70-6
 9. Köksal M, Şengün A, Kargı Ş, Tomaç S, Uğurbaş SH. Santral seröz koryoretinopatinin nadir bir formu éooze belirtisi”. Ret-Vit 2004; 12:58-61
 10. Şaşılık muayene yöntemleri. T Klin Oftalmol 2006; şaşılık özel sayısı; 2: 1-6
 11. Öksüz H, Tamer C, Tomaç S. Oküler tutulumu olan sistinozisli iki erkek kardeş. T Klin Oftalmol 2007; 16:133-5
 12. Tamer C, Öksüz H, Tomaç S. Topikal mitomisin C destekli eksizyonsuz pterjiyum cerrahisi. T Klin Oftalmol 2007; 16: 145-9
 13. Tomaç S. Allerjik konjonktivitler. Allerjik hastalıklar el kitabı. Bernstein JA. Çeviri Ed Mısırlıgil Z. Güneş Kitabevleri, 2007, 144-62
 14. Tomaç S. Oftalmik anti-inflamatuarlar. Allerjik hastalıklar el kitabı. Bernstein JA. Çeviri Ed Mısırlıgil Z. Güneş Kitabevleri, 2007, 250-6
 15. Tomaç S. Oftalmik vazokonstrüktörler. Allerjik hastalıklar el kitabı. Bernstein JA. Çeviri Ed Mısırlıgil Z. Güneş Kitabevleri, 2007, 257-62
 16. Tomaç S. Çeşitli göz ilaçları. Allerjik hastalıklar el kitabı. Bernstein JA. Çeviri Ed Mısırlıgil Z. Güneş Kitabevleri, 2007, 263-5

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 1. Solmaz NU, Zengin N, Karakurt A, Tomaç S, Kural G. Son beş yılda kliniğimizde yatarak tedavi gören göz travması olgularının değerlendirilmesi. Oftalmoloji Derneği 24. Ulusal Kongresi Bülteni, Ankara, Cilt II, 320-3, 1990
 2. Tomaç S, Birdal E, Hasıripi H. Anizometropi ve binokülarite. 31. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 66, 1997
 3. Tomaç S, Hasıripi H. Plagiosefaliye bağlı superior oblik hipofonksiyonu ve oküler tortikollis. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 16 Ekim 1997
 4. Kalaycı D, Tomaç S, Güven D, Hamurcu M, Hasıripi H. Leber’in idiyopatik stellat nöroretinitive eşlik eden akut komitan ezotropya. 20. Kış Sempozyumu, Antalya, 1997
 5. Tomaç S, Altay Y. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda stereopsis gelişimi. 32. Ulusal oftalmoloji Kongresi, Bursa, 1998
 6. Tomaç S. Göz tembelliği, Konferans, Başkent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, 23 Eylül, 1999
 7. Tomaç S, Şener EC, Sanaç AŞ. Primer mikrotropya: klinik ve duyusal özellikler, 34. Ulusal oftalmoloji Kongresi, Antalya, 60, 2000
 8. Güven D, Zıraman İ, Tomaç S, Koparal S, Başpınar E. Strabismik ambliyop gözlerde retrobulber hemodinami. 34. Ulusal oftalmoloji Kongresi, Antalya, 139, 2000
 9. Tomaç S. Refraktif akomodatif ezotropyada binokülarite. 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, izmir, 144, 2001
 10. Tomaç S, Akın T, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Uzun süreli kayması olan erişkin hastalarda postoperatif binokülarite. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya,108, 2004
 11. Tomaç S, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Duane retraksiyon sendromunda binokülarite. 38.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 188, Antalya, 2004
 12. Göz hareketlerinin değerlendirilmesi, Şaşlık muayenesi: motor testler kursu, 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005
 13. Tamer C, Öksüz H, Tomaç S. Topikal mitomisin C destekli eksizyonsuz pterjiyum cerrahisi. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 88, 2006
 14. Tamer C, Öksüz H, Doğan B, Tomaç S. Primer antifosfolipid sendromuna bağlı bilateral yaygın korio-retinal vazooklüzyonlu bir vaka. 40. Ulusal oftalmolji Kongresi, Antalya, 355, 2006
 15. Öksüz H, Tamer C, Tomaç S. Nazal polibe bağlı tam görme kaybı ve propitozis. 40. Ulusal oftalmoloji Kongresi, Antalya, 283, 2006
 16. Tomaç S. Şaşılık muayenesi Kursu. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008
 17. Tomaç S. Şaşılıkta özel testler. Kursu. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2013

 


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık Birimi Aktif Üyeliği

AAPOS (American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus)

ESA (European Strabismological Association)