Odyometrist Aybike Yaşar


Uzmanlık :
Odyoloji


Yabancı Dil :
İngilizce


Eğitim :

Ankara Üniversitesi, Odyometri

Dumlupınar Üniversitesi, Biyoloji


Mesleki İlgi Alanları :

- Saf Ses Odyometrisi

Hava Yolu İşitme Eşikleri

Kemik Yolu İşitme Eşikleri

Weber Testi

- Konuşma Odyometrisi

Konuşmayı Alma Eşiği [Speech Reception Threshold-SRT]

Konuşmayı Ayırt Etme Oranı [Speech Discrimination-SD]

En Rahat Ses Seviyesi [Most Comfortable Loudness-MCL]

Rahatsız Edici Ses Seviyesi [Uncomfortable Loudness-UCL]

- Serbest Alan İşitme Eşikleri

Çocuk Odyometrisi

- Elektroakustik İmpedansmetre ve Akustik Refleks

Timpanometrik İnceleme (Orta Kulak Basıncı ve Geçirgenlik {Compliance} Miktarı)

Kontralateral Akustik Refleks Yolu İpsilateral Akustik Refleks Yolu

- Yenidoğan İşitme Tarama Testleri

TOAE ( Transient Otoacoustic Emissions)

DPOAE ( Distortion Products otoacoustic Emissions) ABR ( Auditory Brainstem Response )


Mesleki Etkinlikler ve Görevler :

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,Yenidoğan İşitme Tarama Eğitimi Sertifikası

Siemens Otoanalizör, Kan Sayım, Hormon Cihazları Kullanıcı ve Aplikasyon Eğitimi Sertifikası