Prof. Dr. Hayrullah Derici


Uzmanlık :
Genel Cerrahi


Yabancı Dil :
İngilizce, Almanca


Eğitim :

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Genel Cerrahi uzmanı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Doçent

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi – Profesör


Mesleki İlgi Alanları :

Onkolojik cerrahi

İleri laparoskopik cerrahi (Laparoskopik obezite cerrahisi, Laparoskopik fıtık cerrahisi, Laparoskopik refü ve hiatal herni cerrahisi, Laparoskopik dalak cerrahisi, Laparoskopik kalın barsak cerrahisi)

Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları cerrahisi

Tiroid cerrahisi

Meme kanseri cerrahisi

Perianal bölge cerrahisi


Bilimsel Aktivite ve Ödüller :

1. İnkarsere karın duvarı fıtıklarında morbidite ve mortaliteye etkili faktörler.

2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 8-11 Mart 2007, Bursa. (İkincilik Ödülü). 2. Videoanoskop kullanılarak stapler ile hemoroidopeksi: Dünyada ilk. III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu, 12-14 Nisan 2007, Adana. (Birincilik Ödülü).

3. Laparoskopik kolesistektomi sırasında oluşan iatrojenik safra kesesi delinmesini kapatmak için yeni bir yöntem: Band ligasyonu. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya. (Birincilik Ödülü).

4. Videoanoscope assisted stapled hemorrhoidopexy: First in the world, 19th International Congress of Society for Medical Innovation and Technology (SMIT). 20-22 November 2007, Sandai, Japan. (Mansiyon ödülü).

5. Sildenafil’in yara iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma. Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, İzmir. (İkincilik ödülü).

6. 2013 yılı Sağlık Bilimleri Patent Teşvik Ödülü, Balıkesir Üniversitesi.


Mesleki Etkinlikler ve Görevler :

1. Cerrahi Endoskopi Eğitici Belgesi: Türk Cerrahi Derneği

2. Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi “Böbrek Nakli” ünitesinde çalışma belgesi

3. Laparoskopik Splenektomi Kursu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 26-27 Mart 2009, İstanbul.

4. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, 20-21 Nisan 2009, İzmir.

5. Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Kursu, 15-17 Haziran 2009, İzmir.

6. Morbid Obezite Cerrahisi Kursu, 21-22 Mart 2011, İzmir.

7. 10. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 17-20 Kasım 2011, Antalya.

8. TKRCD Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu. 15-16 Aralık 2011, İzmir.

9. Güvenli Enerji Kullanımı ve Uygulamalı Stapler Eğitimi Kursu, 23 Mayıs 2012, İzmir.

10. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi’nde gerçekleşen Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu, 2-6 Ekim 2013, Bodrum.

11. Laparoskopik Ventral Fıtık Onarım Kursu. 21-22 Mart 2014, İstanbul.


Yayınları :

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A1. Bozdag AD, Peker Y, Derici H, Gurkok C, Ozgonul M. The effect of preoperative 5-fluorouracil on colonic healing: an experimental study. Hepato-Gastroenterology 2001;48:1631-4.

A2. Bozdag AD, Peker Y, Ozer M, Derici H, Uluc E. Vascular reconstruction of hepatic artery injury using the gastroduodenal artery: 6-year follow-up. Case report. J Trauma 2002;52:780-2.

A3. Derici H, Peker Y, Tatar F, Cin N, Deniz V. Multiple malign gastrointestinal polyps and rectal carcinoma in a young patient with Peutz-Jeghers syndrome. Letter to the Editor. Int J Colorectal Dis 2007;22:85-6.

A4. Derici H, Tansug T, Reyhan E, Bozdag AD, Nazli O. Acute intraperitoneal rupture of hydatid cysts. World J Surg 2006;30:1879-83. Invited Commentary: Anderson CD, Chari RS. Re: Acute intraperitoneal rupture of hydatid cysts. World J Surg 2006,30:1884-5.

A5. Buyrac Z, Derici H, Yoruk G, Peker Y, Aksoz K, Tatar F, Unsal B, Cin N. Jejunogastric ıntussusception, a rare complication of gastric surgery: report of two cases. Surg Today 2006;36:733-6.

A6. Derici H, Tansug T, Nazli O, Bozdag AD, Reyhan E, Kara C. Prognostic factors of retroperitoneal soft-tissue sarcomas. Chir Gastroenterol 2006;22:179-184.

A7. Derici H, Kara C, Bozdag AD, Nazli O, Tansug T, Akca E. Diagnosis and treatment of gallbladder perforation. World J Gastroenterol 2006;12:7832-6.

A8. Peker Y, Tatar F, Kahya MC, Cin N, Derici H, Reyhan E. Dislocation of three segments of the liver due to hernia of the right diaphragm: Report of a case and review of the literature. Hernia 2007;1:63-5.

A9. Nazli O, Derici H, Tansug T, Yaman I, Bozdag AD, Isguder AS, Bolukbası H. Survival analysis after surgical treatment of gastric cancer: review of 121 cases. Hepato-Gastroenterology 2007;54:625-9.

A10. Bozdag AD, Nazli O, Tansug T, Derici H, Deniz V. Special anoscope for easy purse-string suture application in stapled hemorrhoidopexy. World J Surg 2007;31:538-41.

A11. Derici H, Nazli O, Tansug T, Bozdag AD, Ekinci N. Synchronous primary gastric adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumor: report of a case. Chir Gastroenterol 2007;23,82-4.

A12. Derici H, Reyhan E, Akca E, Bozdag AD, Nazli O, Tansug T. Retroperitoneales Weichgewebssarkom zusammen mit einem muzinözen Zystadenom des Appendix. Chir Gastroenterol 2007;23:79-81.

A13. Unalp HR, Derici H, Kamer E, Nazli O, Onal MA. Lower recurrence rate for Limberg vs V-Y flap for pilonidal sinus. Dis Colon Rectum 2007;50:1436-44. A14. Derici H, Unalp HR, Bozdag AD, Nazli O, Tansug T, Kamer E. Factors affecting morbidity and mortality in incarcerated abdominal wall hernias. Hernia, 2007;11:341-6.

A15. Kamer E, Unalp HR, Derici H, Tansug T, Onal MA. Laparoscopic cholecystectomy accompanied by simultaneous umbilical hernia repair: A retrospective study. J Postgrad Med 2007;53:176-80.