Uzm. Dr. Arzu İzmir


Uzmanlık :
Göğüs Hastalıkları, Tüberküloz


Yabancı Dil :
İngilizce


Eğitim :

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR 
 • İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR
 • Yerköy Devlet Hastanesi, YOZGAT  
 • Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi, İZMİR  


Mesleki İlgi Alanları :

 • Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz Tanı ve Tedavileri ne ek olarak…
 • Uykuda Solunum Bozuklukları, Uyku Apnesi Tanı ve Tedavsi
 • Sigara Bırakma Tedavisi
 • Göğüs Hastalıkları Acilleri ve Yoğun Bakım Takip ve Tedavisi


Mesleki Etkinlikler ve Görevler :

 • Uykuda Solunum Bozuklukları Tanı ve Tedavisi
 • Noninvaziv, İnvaziv Yoğun Bakım Takip ve Tedavisi
 • Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti, Sigara Bırakma Takip ve Tedavisi


Yayınları :

A- MAKALELER
1)Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Tanı ve Tedavi Süresince Serum Adenozin Deaminaz Düzeyi Ölçümünün Önemi
Arzu İzmir, Ali Kadri Çırak, Serpil Tekgül, Emel Pala Özden, Emine Kararmaz, Berna Kömürcüoğlu, Semra Bilaçeroğlu, Naime Taşdöğen
Türk Toraks Dergisi, Haziran 2011, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 047-050
2)Akciğer Kanserinde Serum CA-125 Düzeyi Ölçümünün Hastalığa Ait Özellikler ve Tedaviye Yanıt ile İlişkisi
Emine KARARMAZ1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Serpil TEKGÜL1, Arzu (Güler) İZMİR1, Günseli BALCI1, Emel PALA ÖZDEN1, Dilek KALENCİ2, Nuran KATGI1, Salih Zeki GÜÇLÜ1
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar): 071-078
3)Bir Hasta Üç Malignite: Hodgkin Lenfoma, Maltoma, Akciğer Kanseri
Arzu (Güler) İzmir1, Enver Yalnız1, Emel Pala Özden1, Emine Aysoy Kararmaz1, Serpil Tekgül1, Naime Taşdöğen1, Zekiye Aydoğdu Dinç2, Ümit Bayol3
Türk Toraks Dergisi, Aralık 2010, Cilt 11, Sayı 4, Sayfa(lar) 187-190

4)PULMONER MALTOMA
Arzu (Güler) İZMİR1, Serpil TEKGÜL1, Emine AYSOY KARARMAZ1, Emel PALA ÖZDEN1, Enver YALNIZ1, Naime TAŞDÖĞEN1, Nur YÜCEL2
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar): 123-128
5)PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİS: olgu sunumu
Emine AYSOY KARARMAZ1, Arzu (GÜLER) İZMİR1 , Serpil TEKGÜL1, Enver YALNIZ1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Meltem GÜRSOY3, Emel PALA ÖZDEN1
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar): 021-025
6)AKCİĞER METASTAZLI OPERE TİROİD KARSİNOMU
Mehmet Ali UÇAR, Enver YALNIZ, Arzu (GÜLER) İZMİR , Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Emel Pala ÖZDEN
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar): 059-063
7)Mesalazin Kullanımına Bağlı Akciğer Hasarı
Emine Aysoy Kararmaz, Enver Yalnız, Emel Pala Özden, Arzu (Güler) İzmir, Serpil Tekgül
Türk Toraks Dergisi, Aralık 2011, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 158-160
8)Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği 1 Yıllık İzlem Sonuçları
Arzu İzmir1, Şule Akçay2, Füsun Öner Eyüboğlu2
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015; 4(2): 65-70

9)A rare cause of circulatory shock  (SCI)
Cihan Altın, Arzu İzmir*, Sevda Osmanoğlu**, Esin Gezmiş***,
Afşin Sağduyu****
Departments of Cardiology, *Chest Diseases, **Internal Medicine, ***Radiology
and ****Psychiatry, Faculty of Medicine, Başkent University; İzmir-Turkey
Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2014; 14: 549-57
10)Contrast Media Induced Acute Pulmonary Eudema During Computed Tomographic Examination: A Case Report

Arzu İzmir!, Necmi Özen2, Hasan Yerli3, Belkan Uzun4, İsmail Pekcan4, Yağız Yurteri4, Sevda Osmanoğlu5
Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Hastanesi, İzmir
Göğüs Hastalıkları1, Kardiyoloji2, Radyoloji3, Acil Servis4, Aile Hekimliği5 Bölümleri
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-062
11) Prognostic value of plasma D-dimer levels in lung carcinoma. (SCI)
Komurcuoglu B, Ulusoy S, Gayaf M, (Guler) İzmir A, Ozden E.
Tumori. 2011 Nov-Dec;97(6):743-748.