Uzm. Dr. Özge Aslan


Uzmanlık :
Radyoloji


Yabancı Dil :
İngilizce


Eğitim :

Uzmanlık Eğitimi (2012-  2006 ) : Dokuz Eylül Üniversitesi Radyodiagnostik A.D, Dokuz Eylül Üniversitesi ,İzmir/TÜRKİYE

 

Lisans Eğitimi (2003 –1997) : Tıp Fakultesi,  Dokuz Eylül Üniversitesi ,İzmir/TÜRKİYE

 

Lise (1993 – 1997): Süper Lise, Karşıyaka Şemikler Lisesi, İzmir/TÜRKİYE,

 


Bilimsel Aktivite ve Ödüller :

 • 14.Radyoloji yeterlik sınavı(kuramsal-beceri)2017: Başarılı
 • EBR Europian Board of Radiology, EDIR certificate Haziran 2018: Başarılı

 


Yayınları :

                

 • Functional magnetic resonance imaging of the effects of low-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation on central pain modulation: a double blind, placebo-controlled trial. Clin J Pain SCI-Expanded 7/2012 28(7):581-588,2012 F.Koçyiğit, E.Akalın, N. Gezer, Ö.Orbay, A.Koçyiğit, E.Ada
 • The effect of radioiodine on the intime media thickness of the carotid artery , Moleculer imaging and radionuclide therapy 12/2013, 22/3/85 – 89/2013 E.Sürücü, R. Bekiş, T. Şengöz, Y. Demir, A.O. Çelik, Ö. Orbay, Ö. Özdoğan, E. İğci, H. Durak
 • Evaluation of Neoadjuvant Chemotherapy Response with Dynamic Contrast Enhanced Breast Magnetic Resonance Imaging in Locally Advanced Invasive Breast Cancer. The Journal of Breast Health 2014; 10: 111-118. Naciye Sinem Gezer, Özge Orbay, Pınar Balcı, Güray Durak M, Binnaz Demirkan, Serdar Saydam.
 • Ağrının algılanmasında fonksiyonel MRG bulguları 30. Ulusal Radyoloji kongresi (04-09/11/2009), Antalya Poster-Bildiri, Ö.Orbay, N.Gezer, F.Koçyiğit, E.Ada, E. Akalın
 • Üriner diversiyonda radyolojik görüntüleme. 30.Ulusal Radyoloji kongresi (04-09/11/2009), Antalya Poster-Bildiri, Çakır V, Orbay Ö, Seçil M, Obuz F, Dicle O.
 • Lokal ileri invaziv meme kanseri olan hastalarda tedaviye yanıtın kontrastlı dinamik meme MR ile değerlendirilmesi 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya Poster-bildiri P-0720, Ö. Orbay, P. Balcı, B.Demirkan, M.Güray, S.Saydam

 


Uzmanlık Sonrası Eğitimler :

 • Klinik Doppler USG Uygulamaları kursu 2009 – Ankara
 • Direkt grafi sempozyumu 2009 - Eskişehir
 • Girişimsel Radyoloji Kongresi 2009 - Kapadokya
 • 31. Ulusal Radyoloji Kongresi,Antalya
 • 32. Ulusal Radyoloji Kongresi,Antalya
 • 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya
 • 36. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya
 • Gelişimsel kalça displazisi eğitimi, Afyon-2013
 • Abdomen MR kongresi 2015-İstanbul
 • Obstetrik US Kursu 2016 – Antalya
 • MR kongresi 2016 – Ankara
 • 37. Ulusal Radyoloji Kongresi – Antalya
 • TRD İzmir Şube toplantıları 2006-2018
 • Euroson 2017- Ljubljana,Slovenya
 • 38. Ulusal Radyoloji Kongresi-Antalya
 • ECR 2018-Viyana, Avusturya
 • Obstetrik Doppler USG Kursu 2018, Ankara
 • Ulusal Meme Sempozyumu 2018, İstanbul