Organizasyon Yapımız

ORGANİZASYON YAPIMIZ

Can Sağlık Grubu olarak yalın bir organizasyon yapısı benimsemekteyiz. Sahip olduğumuz bu organizasyonel yaklaşım sayesinde tüm yönetici ve çalışanlarımız, kurumumuzun işleyişi ve geliştirilmesi süreçlerinde aktif katılım sağlamakta ve bu şekilde dikey hiyerarşik yapıların getirdiği sıkıntıları yaşamamaktayız.

Organizasyon yapımız temelde üç ana unsurla şekillenmektedir;

  • Yönetim Kurulumuz
  • İcra Kurulumuz
  • Kurullarımız