Sağlık Köşesi Makaleler    

Yazar : Op. Dr. Emre Canverenler
Uzmanlık : Kadın Hastalıkları ve Doğum
Tarih : 09.05.2018

DETAYLI ULTRASON

3 boyutlu ultrasonografi veya 4 boyutlu ultrasonografi bunlarla aynı anlama gelmez ancak halk arasında çoğunlukla aynı sanılır. Ayrıntılı ultrasonografi incelemesi sırasında aileye bebeğin yüzü, elleri, ayakları 4 boyutlu olarak gösterilebilir ancak ayrıntılı ultrasonografi esas olarak 2 boyutlu olarak yapılır. Ayrıntılı ultrasonografide önemli olan ultrason cihazının 3 veya 4 boyutlu olması değildir, hatta 3-4 boyutlu olmasa da olur. Ayrıntılı ultrasonografide önemli olan incelemeyi bu konuda deneyimli bir uzmanın (genellikle perinatoloji, kadın doğum uzmanı veya radyoloji uzmanı) yapmasıdır.


Detaylı ultrasonografi 18-23 haftalar arasında uygulanabilir. İnceleme yaklaşık 20-30 dakika sürer. Bazen bir şüphe varlığında 3-4 hafta sonra tekrar ultrasonografi istenebilir ancak bir şüphe veya risk saptanmamışsa normalde bir gebelikte sadece bir kere yapılır, tekrarlanmaz.

Ayrıntılı ultrasonografide bebeğin kafa içerisi, beyin, omurga (belde açıklık-nöral tüp defekti), göğüs içerisi, kalp, karın organları, mide, barsak, böbrekler, kollar- bacaklar (el ve ayaklarda içe-dışa dönüklük-pes ekinovarus), parmaklar (eksiklik-fazlalık), yüz, (yarık damak-dudak) vb. her organı ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca bebeğin suyu ve plasentası (bebeğin eşi) değerlendirilir.

Eğer detaylı ultrasonografi incelemesinde kalp ile ilgili şüphe söz konusu ise  sadece kalp daha detaylı olarak fetal ekokardiyografi ile en net şekilde değerlendirilir.

 

Ayrıntılı ultrason ile her anomali kesin saptanır mı?

 

Ayrıntılı ultrasonografi en iyi cihazlarla ve  en tecrübeli uzmanlar tarafından yapılsa bile asla bebekteki anomalileri %100 saptayamaz. Ortalama %70 civarında anomaliler saptanabilir. Bebeğin yerleşimi,pozisyonu, suyunun miktarı ve annenin kilo durumu görüntü kalitesini bozarak tetkik kalitesini bozabilir. Ayrıca bazı anomaliler ultrasonda saptanacak belirtiler vermez, bazı anomaliler ultrason yapıldıktan sonra daha ileri aylarda gelişir.
Normalde bütün gebeliklerin yaklaşık %2-3 kadarında anomali (doğumsal kusur) vardır. Tek yumurta ikizlerinde ve akraba evliliklerinde bu oran artar %4-5 olur.

3 boyutlu veya 4 boyutlu ultrasonografinin ayrıntılı fetal değerlendirme de bir önemi yoktur. Bunlar sadece bebeğin yüzünü, elini, ayağını aileye göstermek de faydalıdır, organlardaki anomalileri saptamakta avantaj sağlamaz. Ayrıntılı değerlendirmede fetusta gelişim bozukluklarını saptamada normal 2 boyutlu (siyah-beyaz) ultrason incelemesi kullanılır. Sadece 3-4 boyutlu ultrason yapılması bebeğinizin ayrıntılı olarak incelendiği anlamına gelmez. Normal gebelik takibi süresince rutin olarak 3-4 boyutlu ultrason incelemesi gerekmez.