Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Sayın veri sahibi,

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Sardes Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, meşru menfaatleri için zorunlu olması, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması sebebiyle sağlık ve cinsel hayat verileriniz ile bazı kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma metni, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında işliyor, saklıyor ve aktarıyoruz. İşbu kişisel ve özel nitelikteki veriler ile ilgili KVKK 11. Maddesi uyarınca; bilgi alma, silme, yok etme, düzeltme, itiraz etme, zarar giderim ve benzeri “8019/16 Sok. No:18 Çiğli/İZMİR” adresine bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir veya elektronik ortamda sardesozelsaglik@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” notu ile iletebilirsiniz. Ayrıca gerek duyulması halinde resmi.islemler@izmircanhastanesi.com uzantılı e-posta adresi ile +02327154000 telefon hattı ile tüzel kişiliğimiz ile iletişime geçilebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Online Sağlık Hizmeti sunmak üzere hizmet veren şirketimize; kimlik verilerinizi, iletişim verilerinizi, finans verilerinizi, sağlık verilerinizi, sağlık verileriniz ile bağlantılı sunacağınız cinsel hayat verileriz ile ses kaydı, görüntü kaydı gibi genetik verilerinizi belirtilen amaç ve sebepler ile işlenmesine ve aşağıda belirtilen amaçlar için alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin onay kutucuklarının işaretlenmesi ile rıza göstermiş olacaksınız.

 

Şirketimiz online sağlık hizmeti sistemi ile tarafınıza ait kimlik bilgilerini, sağlık verilerini hekimlerle de paylaşmak suretiyle randevu kaydı oluşturmaktadır. Koruyucu sağlık faaliyeti olmakla birlikte online sağlık hizmeti sunmamız sebebiyle sözleşmesel ilişki gereği işleyip, muhafaza edeceğimiz ve hekimlere aktaracağımız sağlık verileriniz ile sağlık verileriniz ile bağlantılı sunacağınız cinsel hayat verileriz ile genetik verileriniz için açık rızanız gerekmektedir. Bu nedenle işbu formda açık rızanız talep edilen sağlık verisi ile sağlık verileriniz ile bağlantılı cinsel hayat verisi ve genetik veri hususlarında onayınız olmaması halinde tarafınıza sunulacak online sağlık hizmetlerinin yani sözleşmenin ifasının imkansız olacağını belirtmek isteriz. Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek, sözleşmesel ilişkimizi devam ettirebilmek maksadıyla kimlik, iletişim, sağlık ve genetik verilerinizi işlememiz gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlar ile işlenen cinsel hayat verisi ve genetik veri de içeren kişisel sağlık verilerimin ilgili süreç ve sözleşmesel ilişki kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını, hekimlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla ile paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metnini, okuduğumu ve anladığımı;

 

Yukarıda açıklanan hususlar hakkında bilgi sahibiyim ve bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine aydınlatılmış açık rızam ile ve özgür irademle onay veriyorum.

 

 

 

İZMİR CAN HASTANESİ'NDE KİŞİYE ÖZEL CHECK-UP YAPTIRIN

Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir.
Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.