Prof. Dr. Kaan Ünlü

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Yabancı Dil :

İngilizce

Eğitim :

İstanbul Kuleli Askeri Lisesi 1984

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990

Dicle Üniversitesi 2010

 

Aktif olarak göz hekimlliği yaptığı 20 yıl boyunca 30.000`nin üzerinde cerrahi vaka deneyimi mevcuttur.

Online Randevu
İçin Tıklayınız

Retina Hastalıkları Cerrahisi

Excimer Laser

Lazerle Katarakt Cerrahisi

Glokom Cerrahisi

Aktif olarak göz hekimlliği yaptığı 20 yıl boyunca 30.000`nin üzerinde cerrahi vaka deneyimi mevcuttur.

• Prof.Dr. Kaan ÜNLÜ 'nün yurtdışı ve yurtiçi bilimsel dergilerde 110 'un üzerinde çalışması yayınlanmıştır; bu yayınlar 70'in üzerinde atıf almıştır.

• Yurtdışı ve yurtiçi toplantılarda 60'ın üzerinde sunumu olmuş, 20'nin üzerinde konferans veya panelde konuşmacı olmuştur.

• En iyi makale birincilik ve mansiyon ödülleri mevcuttur.

• Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

• Fırat Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

• Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

• Dicle Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

• Journal of Cataract & Refractive Surgery, Hakemlik

• Glokom-Katarakt Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

• The Scientific World Journal, Editör

ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1. Karakaş N, Yaşar T, Karadede S, Karadağ T, Ünlü K. Ambliyopili Olgularımızın Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçlarımız. T Klin Oftalmoloji 1993; 2: 267-8.

2. Karakaş N, Karadede S, Sak A, Ünlü K, Satıcı Ö. 0-15 Yaş Grubundaki Olgularımızın Oftalmolojik Değerlendirilmesi: 630 Olgu. Dicle Tıp Dergisi 1994; 21(1):99-103.

3. Sak A, Karakaş N, Aksünger A, Ünlü K. Planlanmış Ekstrakapsüler Katarakt Ameliyat Sonuçlarımız. Dicle Tıp Dergisi 1994; 21(3):127-31.

4. Karakaş N, Şenerkek E, Vergili N, Ünlü K, Aksünger A. Künt Travmaya Bağlı Hifema. TOD 28. Ulusal Kong. Bült. Doğan ÖK. ve Aydın RÇ. (ed.), Antalya-1994; Cilt-1, s:275-7.

5. Karakaş N, Mercan Mİ, Karadede S, Meriç F, Ünlü K, Ünlügedik V. Orbital Selülitlerde Etyoloji ve Tedavi Sonuçlarımız. Sendrom-Oftalmoloji Eki 1994; 2:29-31.

6. Karakaş N, Mordeniz C, Saltık A, Ünlü K, Coşkunseven E, Özyürek L, Atasever J. Genel Anestezi İndüksiyonunda Diazepam ve Fentanil Premedikasyonunun Göziçi Basıncına Etkisi. T Oft Gaz 1994; 24: 226-8.

7. Karakaş N, Şenerkek E, Aksünger A, Yaşar T, Balıkçı E, Karadede S, Ünlü K. Oküler Toksoplazmoziste Takip ve Tedavi Sonuçlarımız. Retina-Vitreus 1995; 3:60-3.

8. Karakaş N, Saraç J, Erdoğan F, Şenerkek E, Ataoğlu S, Ünlü K. Romatoid Artritli Hastalarda Göz Bulguları. Fizik Ted Rehabil Derg 1995; 19:123-5.

9. Karakaş N, Kılınç M, Ünlü K, Karakaş Z. Çocukluk Çağı Bakteriyel ve Tüberküloz Menenjitlerinde Oftalmolojik Bulgular. MN Oftalmoloji 1995; 2:114-6.

10. Hakverdi AU, Aksünger A, Ünlü K, Hakverdi S, Erdem AC, Ketani A. Ratlarda İntraoküler Endometriozis Modeli. Türk Fertilite Dergisi 1996; 4:16-20.

11. Aksünger A, Hakverdi AU, Ünlü K, Hakverdi S, Sezer F, Aban M, Sarı İ, Erden AC. Ratlarda Oluşturulan İntraoküler Endometrioziste Tedavi Sonuçları. Türk Fertilite Dergisi 1996; 4: 118-23 (Bu makale 1996 Türk Fertilite Dergisinde yayınlanan En İyi Makale Birincilik Ödülünü almıştır).

12. Aksünger A, Sak A, Ünlü K, Coşkunseven E, Karakaş N. Frontal Askı Materyali Olarak Konjenital Ptozisli Olgularda 4/0 Prolen Sütür Kullanılması. Dicle Tıp Dergisi 1996; 23(1): 9-13.

13. Şenerkek E, Ünlü K, Vergili N, Aksünger A. Konkomitan Horizontal Şaşılık Olgularında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. T Klin Oftalmoloji. 1996; 5:293-7.

14. Aksünger A, Ünlügedik V, Sak A, Şenerkek E, Ünlü K. Arka Kamara Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız. T Klin Oftalmoloji 1997; 6:22-4.

15. Ünlü K, Aksünger A, Meriç F, Avaoğlu S, Ülgen S. Cogan Sendromu: Olgu Sunumu. T Klin Oftalmoloji 1999; 8:66-9.

16. Ünlü K, Aksünger A, Karakaş N, Nergiz Y, Çelik Y. Farklı Antiglokomatöz İlaçların Uzun Süreli Kullanımının Oküler Yüzeye Olan Etkisinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji 1999; 6:353-6.

17. Ünlü K, Aksünger A, Ava S, Ertem M. Bir, İki ve Üç Sütürlü Fakoemülsifikasyon Sonrası Astigmatizma. MN Oftalmoloji 1999; 6:204-7.

18. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Ava S. Çocuklarda Travmatik Katarakt Cerrahisi ve İntraoküler Lens İmplantasyonu. MN Oftalmoloji 1999; 6:322-4.

19. Ünlü G, Ünlü K, Devecioğlu J. Crouzon Syndrome: A Case Report. Dicle Tıp Dergisi 1999; 26(3):109-16.

20. Ünlü K, Aksünger A, Yılmaz F, Durgun Y, Karakaş N, Söker S. İntravitreal Lidokain Enjeksiyonu Sonrası Retinanın Histopatolojik İncelenmesi. Retina-Vitreus 2000; 8:160-8.

21. Ünlü K, Çakmak SS, Nazaroğlu H, Aksünger A, Karakaş N, Bilek K. Trabekülektomi Ameliyatının Retrobulber Hemodinamik Değişiklikler Üzerindeki Etkisi. MN Oftalmoloji 2000; 7:158-61. ,

22. Ünlü K, Turhanoğlu A, Aksünger A, Şahingözü N, Karakaş N, Söker S, Akkuş M, Erdoğan F. Romatoid Artritli Hastalarda Oküler Komplikasyonlar ve İmpresyon Sitolojisi. MN Oftalmoloji 2000; 7:46-9.

23. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Kılınç N, Karaca C, Erdinç M. Ratlarda Ön Kamaraya Kristal Viyole İnjeksiyonu Sonrası Histopatolojik Değerlendirme. T Oft Gaz 2000; 30:255-8.

24. Ünlü K, Aksünger A, Çaça İ, Bilek K. Neovasküler Glokomlu Olgularda Ahmed Glokom Valf İmplantasyonu. Dicle Tıp Dergisi 2000; 27(1):109-16.

25. Çakmak SS, Ünlü K, Karakaş N, Ava S, Bilek K, Taşkıran A. Perforan Göz Yaralanmaları ve Sonuçları. T Klin Oftalmoloji 2000;9:256-60.

26. Ünlü K, Aksünger A, Taşkıran A. Viskokanalostomide Erken Dönem Sonuçlarımız. MN Oftalmoloji 2001;8(1):69-71.

27. Çakmak SS, Ünlü K, Karakaş N, Aksünger A, Karaca C, Ava S, Taşkıran A. Perforan Göz Yaralanmalarında Kültür Antibiyogram. T Oft Gaz 2001;31:378-84.

28. Çaça İ, Ünlü K, Bilek K, Çakmak SS, Şakalar YB. Şarbon Hastalığının Sebeb Olduğu Preseptal Sellülit ve Skatrısyel Ektropiyon. MN Oftalmoloji 2002;9:399-400.

29. Çaça İ, Çakmak SS, Ünlü K, Kılınç N, Bilek K. Topikal Antiglokomatöz Tedavinin Konjonktiva Hücre Yapısına Etkisi. T Oft Gaz 2003;33:22-7.

30. Çakmak SS, Tuzcu A, Ünlü K, Bilek K. Diabetik Retinopatili Olguda Etambutole Bağlı Toksik Optik Nöropati. MN Oftalmoloji 2003;10(2):179-81.

31. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek K, Çaça İ, Arı Ş. Horizontal Şaşılık Cerrahisinden Sonra Görülen Kırma Kusuru Değişimleri. T Klin Oftalmoloji 2004;13:22-5.

32. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Bilek K. Mitomisin C ile Kombine Trabekülektomi Sonrası Filtrasyon Blebinin Prognostik Önemi. MN Oftalmoloji 2004;11:88-91.

33. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek B, Arı Ş. Çocuklarda Skleral Tespitli Arka Kamara Göz İçi Lens İmplantasyonu. T Klin Oftalmoloji 2004;13:145-9.

34. Çakmak SS, Ünlü K, Çaça İ, Şakalar YB. Horizontal Konkomitan Şaşılıklarda Cerrahi Başarının Şaşılık Tipi ve Derecesi ile İlişkisi. Dicle Tıp Dergisi 2004;31:27-30.

35. Çakmak SS, Ünlü K, Büyükbayram H, Arı Ş, Söker Sİ. Tavşan Gözlerinde Fakoemülsifikasyon Sonrası Oluşan Prostoglandin E2 Miktarının Oküler İnflamasyon Oluşumu Üzerine Etkisi. T Klin Oftalmoloji 2004;13(4):216-20.

36. Ünlü K. Malign Glokom. T Klin Oftalmoloji 2004;13 (1) (Glokom Özel Sayısı):70-3.

37. Çaça İ, Ünlü K, Ekinci F, Arı Ş. Primer Açık Açılı Glokomda Orbital Arterlerin Kan Akım Değişikliklerinin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Analizi. T Klin Oftalmoloji 2005;14:25-30.

38. Çaça İ, Büyükbayram H, Ünlü K, Arı Ş, Şakalar YB. Pterjiumlu Olgularda Oküler Yüzey Değişiklikleri. T Klin Oftalmoloji 2005;14:31-5.

39. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. Lakrimal Kanalikül Kesilerinde Silikon Tüp ile Bikanaliküler Anüler Entübasyonun Etkinliği. MN Oftalmoloji 2005;12(3):238-41.

40. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Arı Ş. Neovasküler Glokomlu Olgularda Mitomisin-C ile Trabekülektomi. MN Oftalmoloji 2005;12(2):118-21.

41. Çaça İ, Ünlü K, Şakalar YB, Arı Ş. Primer Glokomlu Olgularda Mitomisin-C’nin Trabekülektomi Üzerine Etkisi. T Oft Gaz 2005;35:232-8.

42. Çaça İ, Ünlü K, Tekin M, Arı Ş. Canon TX-F Non-Kontakt Tonometrenin Goldman Aplanasyon Tonometre ve Schiötz Tonometresi ile Karşılaştırılması. T Klin Oftalmoloji 2005;14:59-63.

43. Ünlü K, Çaça İ, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. Konjenital Glokomlu Olgularda Mitomisin C ile Trabekülektomi. MN Oftalmoloji 2005;12(3):211-4.

44. Çakmak SS, Çaça İ, Ünlü K, Bilek B. Konjenital Ptozisde Otojen Fasia Lata ile Frontal Askı Cerrahisi. T Klin Oftalmoloji 2005;14:13-6.

45. Çaça İ, Ünlü K, Ayata A, Şakalar YB, Arı Ş. Çocukluk Dönemi Kataraktlarında Aynı Seansta Bilateral Katarakt Cerrahisi Sonuçları. 2006:15;1-5.

46. Çaça İ, Ünlü K, Ayata A, Şakalar YB, Arı Ş, Keklikci U, Ulug M. Katarakt Cerrahisi Sırasında Ön Kamara Kontaminasyonu. 2006;13:15-8.

47. Şakalar YB, Ünlü K, Çaça I, Çakmak SS, Arı S. Göz içi lens uygulamalarında biyometri formüllerinin ameliyat sonrası refraksiyona etkilerinin karşılaştırılması. MN-Oftalmoloji, 13(2), 94-97, 2006.

48. Yaşan A, Keklikçi U, Tamam Y, Ünlü K. Topikal Beta Bloker Kullanımı Sonrası Gelişen Depresif Bozukluk. Bir Olgu. Nöropsikiatri 2007;44: 124-126.

49. Keklikçi U, Şakalar YB, Ünlü K, Bozarslan B, Dağ U. Açık Göz Yaralanmalarında Aile Faktörünün Önemi. T Oft Gaz 2007; 37:474-9.

50. Keklikçi U, Ünlü K, Yaşan A, Çakmak SS, Şakalar YB. Lamotrijine Bağlı Stevens-Johnson Sendromlu Bir Olgunun Geç Dönem Göz Bulguları. MN Oftalmoloji 2007;14:216-8.

51. Keklikçi U, Yaşan A, Ünlü K, Ceylan V, Balsak S. Glokom ve Topikal Antiglokom İlaçların Depresyonla İlişkisi. Glo-Kat 2007;2:255-9.

52. Bilek B, Keklikçi U, Şakalar YB, Ünlü K, Çaça İ. Primer Pterjium Eksizyonunda Amnion Membran Grefti ve İntraoperatif Mitomisin C Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi 2008;35:44-9.

53. Keklikçi U, Harman M, Ünlü K, Akdeniz S. Göz Kapağında Kutanöz Leishmaniasis Nedeniyle Korneal Delinme Gelişen Bir Olgu. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2008;17:202-5.

54. Şakalar YB, Ünlü K, Keklikçi U, Çaça İ, Arı Ş, Balsak S, Akkuş Z. Asistan Göz hekimlerinin Dikey C/D Oranı Ölçümleriyle Optik Koherens Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması. T Oft Gaz 2008;38:28-32.

55. Keklikçi U, Akpolat V, Özekinci S, Ünlü K, Çelik S, Tunik S. Çok Düşük Frekanslı Manyetik Alanın Ratlarda Lens Üzerine Etkileri. Dicle Tıp Dergisi 2008;35:249-53.

56. Keklikçi U, Ünlü K. Klamidyal Konjoktivitler. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2008;1(3):52-60.

57. Keklikçi U, Çiftçi S, Ünlü K. Neovasküler Glokom ile Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün İlişkisi ve Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörlerinin Tedavideki Yeri. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2008;17:124-31.

58. Şakalar YB, Güzel A, Keklikçi U, Çaça I, Ünlü K. Kafa içi kanamalı olgularda retinal kanamaların araştırılması, T Klin Oftalmol, 17(4), 252-255, 2008.

59. Şakalar YB, Alakuş F, Keklikçi U, Ünlü K. Akut posterior multifokal plakoid pigment epitelyopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları. Retina-Vitreus, 18(1), 68-70, 2010.

60. Şakalar YB, Alakuş F, Keklikçi U, Ünlü K. Elektrik çarpmasına bağlı olabileceği düşünülen retina dekolmanı olgusu. TOD Dergisi, 40(1), 51-52 2010.

61. Şakalar YB, Keklikçi U, Balsak S, Doğan E, Ünlü K. Göz içi basıncı ölçümünde farklı yöntemlerin karşılaştırılması ve santral kornea kalınlığının ölçüm sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi. TOD Dergisi, 40(3), 156-159, 2010.

62. Şakalar YB, Keklikçi U, Çakmak SS, Arı S, Erdem S, Ünlü K. Göz tutulumu olmayan Behçet hastalarında retina sinir lifi tabakası kalınlığı ve optik disk özellikleri. TOD Dergisi, 40(4), 190-193, 2010.

63. Şakalar YB, Arserim NB, Keklikçi U, Balsak S, Alakuş F, Ünlü K. Kene enfestasyonuna bağlı preseptal selülit. TOD Dergisi, 40(5), 307-309 2010.

64. Şakalar YB, Keklikçi U, Şentürk S, Alakuş MF, Ünlü K. İnfluenza aşılaması sonrası ön iskemik optik nöropati. MN-Oftalmoloji Dergisi, 18(1), 61-64 ,2011.

65. Ünlü K. Pigmenter Glokom. Tüm Yönleriyle Glokom. Glokom Katarakt Dergisi Özel Sayı. 52-56, 2016. YURTDIŞI

DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1. Aksünger A, Ünlü K, Karakaş N, Nergiz Y, Çelik Y. Impression Cytology, Tear Film Break Up, And Schirmer Test In Patients With Inactive Trachoma. Jpn J Ophthalmol 1997; 41:305-7.

2. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Ertem M. Mıtomycın C Prımary Trabeculectomy Wıth Releasable Sutures In Prımary Glaucoma. Jpn J Ophthalmol 2000; 44(5):524-9.

3. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Kılınç N, Karaca C, Erdinç M. Gentian Violet olution For Staining Anterior Capsule. J Cataract Refract Surg 2000; 26(8):1228-32.

4. Ünlü K, Akata F. Does Central Descemet’s Membrane Leak Fluid? (letter) J Cataract Refract Surg 2000; 26:476.

5. Ünlü K, Aksünger A. Descemet Membrane Detachment After Viscocanalostomy. Am J Ophthalmol 2000;130:833-4.

6. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Karaca C, Bilek K. Prospective Evaluation Of The Argon Laser Treatment Of Trachomatous Trichiasis. Jpn J Ophthalmol 2000; 44(6):677-9.

7. Çakmak SS, Çevik R, Aksünger A, Ünlü K, Ava S. Ocular Ochronosis: A Case Report and Clinical Findings. Acta Ophthalmol Scand 2002; 80 (3): 340-2.

8. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Bilek K, Şakalar YB, Ünlü G. Orbital Myiasis: Case Report. Jpn J Ophthalmol 2003;47:412-4.

9. Çakmak SS, Ünlü K, Karaca C, Nergiz Y, İpek S. Effects of Soft Contact Lenses on Conjunctival Surface. Eye and Contact Lens. 2003;22(4):230-3. 10. Çaça İ, Nazaroğlu H, Ünlü K, Çakmak SS, Arı S, Şakalar YB. Color Doppler Imaging of Ocular Hemodynamic Changes in Behcet’s Disease. Jpn J Ophthalmol 2004;48:101-5.

11. Çaça İ, Çakmak SS, Ünlü K, Şakalar YB, Kadiroğlu AK. Cutaneous Anthrax on Eyelids. Jpn J Ophthalmol 2004;48:268-71.

12. Ölmez G, Çakmak SS, Çaça İ, Ünlü K. Intraocular Pressure and Quality of Blockade in Peribulbar Anesthesia Using Ropivacaine or Lidocaine with Adrenaline: A Double-Blind Randomized Study. Tohoku J Exp Med 2004;204:203-8. 13. Çakmak SS, Ünlü K, Ölmez G, Çaça İ, Şakalar YB, Acemoğlu H. Penetrating Eye Injuries From Southeastern Anatolia Region of Turkey. Public Health 2004;118:570-5.

14. Çakmak SS, Ünlü K, Ölmez G, Çaça İ, Çakmak A. Cataract Surgery and Intraocular Lens Implantation in Children. J Ped Neonat 2004;1(1):32-5.

15. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek B, Büyükbayram H, Şakalar YB. Conjunctival Inverted Follicular Keratosis: A Case Report. Jpn J Ophthalmol 2004;48:497-8.

16. Çakmak SS, Ünlü K, Çakmak A, Büyükbayram H, İpek S. Squamous Cell Carcinoma of the Cornea in Xeroderma Pigmentosum. Case Rep Clin Pract Rev 2004;5:251-3.

17. Çakmak SS, Çakmak A, Ünlü K, Söker M. Bilateral Optic Neuritis Following Oral Polio Vaccination: An Unusual Case. Case Rep Clin Pract Rev 2004;5: 432-4.

18. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Akşit İ. Spontaneous Fracture of an Implanted Posterior Chamber Intraocular Lens. Eur J Ophthalmol. 2005;5(4):507-9.

19. Çakmak SS, Ölmez G, Nergiz Y, Ünlü K, Söker S. The effects of intracameral ropivacaine on the corneal endothelium. Jpn J Ophthalmol 2005;49:267-8.

20. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Şakalar YB. Therapeutic Effect of Culture and Antibiogram in Bacterial Corneal Ulcers. Ann Ophthalmol 2005;37(3):191-4.

21. Çaça İ, Satar A, Ünlü K, Şakalar YB, Arı S. External Ophthalmomyiasis Infestation. Jpn J Ophthalmol 2006;50:176-77.

22. Çaça İ, Ünlü K, Büyükbayram H, Arı S. Conjunctival Deposits As The First Sign of Systemic Sarcoidosis in Pediatric Patient. Eur J Ophthalmol 2006;16(1):168-70.

23. Çaça İ, Ünlü K, Arı S. Two Cases of Goldenhar Syndrome. J Pediat Opht Strab 2006:43(2);107-9.

24. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Dirier A. Unilateral Optic Disc Edema in Patient With Acute Lymphocytic Leukemia. Ann Ophthalmol 2005;37:303-5.

25. Çakmak SS, Çaça İ, Ünlü K, Çakmak A, Olmez G, Sakalar YB. Surgical technique and Postoperative Complications in Congenital Cataract Surgery. Med Sci Monit 2006: 12(1); 31-5.

26. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Satar A, Ozkul S. Phthirus Pubis Infestation of the Eyelashes. Case Rep Pract Rev. 2006:7; 36-8.

27. Çaça İ, Arı S, Ünlü K, Ayata A. Bee Sting of the Cornea. Ann Ophthalmol 2006: 38(1); 77-9.

28. Çaça İ, Kavak V, Ünlü K, Arı S, Nergis Y, Take G. The Histopatholohical Effect of Intracameral Ropivacaine in Different Concentrations on Corneal Endothelium. Ann Ophthalmol 2006; 38(1): 43-8.

29. Çaça İ, Simsek H, Ünlü K, Arı S, Keklikci U. A Comparison of Latanoprost Monotherapy With a Combination Therapy of Timolol/Dorzolamide in Patients With Primary Open-Angle Glaucoma. Ann Ophthalmol 2006;38(2):111-5.

30. Ari S, Çaça İ, Ünlü K, Nergiz Y, Aksit I. Effect of Trypan Blue on Corneal Endothelium and Anterior Lens Capsule in Albino Wistar Rats: An Investigator-Masked, Controlled, Two-Period, Experimental Study. Curr Therap Res 2006;67(6):366-77.

31. Arı S, Keklikci U, Çaça İ, Ünlü K, Kayabasi H. Wolfram Syndrome. Ann Ophthalmol 2007; 39(1): 53-5.

32. Keklikci U, Soker SI, Cakmak SS, Ozkul S, Sakalar YB, Ünlü K. Unilateral Vernal Keratoconjunctivitis: A Case Report. Eur J Ophthalmol 2007;17(6):973-5.

33. Keklikci U, Celik Y, Cakmak SS, Ünlü K, Bilek B. Conjunctival-Limbal Autograft, Amniotic Membrane Transplantation, and Intraoperative Mitomycin C for Primary Ptergium. Ann Ophthalmol 2007;39(4):296-301.

34. Arı S, Keklikci U, Çaça İ, Ünlü K, Alakus F. Congenital Isolate and Total Optic Disc Coloboma. Ann Ophthalmol 2007;39(1):75-7.

35. Çaça İ, Arı S, Sakalar YB, Ünlü K, Dogan E. Trabeculectomy with Mitomycin-C in Neovascular Glaucoma Patients. Ann Ophthalmol 2008:40(2):75-80.

36. Keklikci U, Bozarslan B, Ünlü K, Cakmak SS, Erdem S. Spontaneous Anterior Lens Dislocation: A Case Report. AMJCaserep 2008:9:7-9.

37. Aluclu U, Keklikci U, Guzel A, Ünlü K, Tatli M. Melkersson-Rosenthal Syndrome With Partial Oculomotor Nerve Palsy. Ann Saudi Med 2008:28(2); 135-7.

38. Keklikci U, Celik Y, Cakmak SS, Sakalar YB, Ünlü K. Evaluation of Perfoting Eye Injuries by Using Cluster Analysis. Ann Ophthalmol 2008:40(2);87-93.

39. Keklikci U, Akdeniz S, Sakalar YB, Cakmak SS, Ünlü K. Loxosceles Reclusa Bite to the Eyelid. Eur J Ophthalmol 2008:18(4);633-5.

40. Keklikci U, Soker SI, Sakalar YB, Ünlü K, Ozekinci S, Tunik S. Efficacy of Topical Cyclosporin A 0.05% in Conjunctival Impression Cytology Specimens and Clinical Findings of Severe Vernal Keratoconjunctivitis in Children. Jpn J Ophthalmol 2008;52:357-362.

41. Keklikci U, Ünlü K, Cakmak A, Akdeniz A, Akpolat N. Tick Infestation of the Eyelid: A Case Report in a Child. The Turkish Journal of Pediatrics 2009:51;172-3.

42. Sakalar YB, Ünlü K, Keklikci U, Caca I, Bozarslan B. Persistent Triamcinolone Acetonide on the Posterior Lens Capsule After Intravitreal Injection. Ann Ophthalmol 2008;40:190-2.

43. Keklikci U, Isen K, Ünlü K, Celik Y, Karahan M. Incidence, Clinical Findings and Management of Intraoperative Floppy Iris Syndrome Associated With Tamsulosin. Acta Ophthalmol 2009:87;306-9.

44. Keklikci U, Cakmak A, Akpolat N, Ünlü K, Ozkul S. Phthiriasis Palpebrarum in an Infant. Journal of Pediatric Ophthalmol and Strabismus 2009:46(3);173-4.

45. Ciftci S, Sakalar YB, Ünlü K, Keklikci U, Caca I, Dogan E. Intravitreal Bevacizumab Combined With Panretinal Photocoagulation in the Treatment of Open Angle Neovascular Glaucoma. Eur J Ophthalmol, 19(6), 1028-1033, 2009.

46. Sakalar YB, Keklikci U, Ünlü K, Çaça I, Alakuş MF. Two Different Cases With Melanocytoma of the Optic Disc. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 30, 380-383 2010.

47. Sakalar YB, Keklikci U, Ünlü K, Alakus MF, Kara IH. Effects of Photodynamic Therapy With Verteporfin for the Treatment of Chronic Central Serous Chorioretinopathy: An Uncontrolled, Open-Label, Observational Study. Curr Ther Res Clin Exp, 71, 173-185, 2010.

48. Şakalar YB, Keklikçi U, Ünlü K, Çaça I, Alakuş MF. Central Retinal Vein Occlusion Associated With Hyperhomocysteinemia in a Patient With Heterozygous For the Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Mutation: Case Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 32 (4), 1097-1100, 2012.

49. Sakalar YB, Keklikci U, Ünlü K, Alakus MF, Yildirim M, Dag U. Distribution of Central Corneal Thickness and Intraocular Pressure In a Large Population of Turkish School Children. Ophthalmic Epidemiol, 19(2), 83-8 (2012).

50. Sakalar, Y.B., S. Senturk, M. Yildirim, U. Keklikci, M.F. Alakus, Ünlü K. Evaluation of Retrobulbar Blood Flow by Color Doppler Ultrasonography After Intravitreal Ranibizumab Injection in Patients With Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Journal of Clinical Ultrasound. 2013: Jan;41(1):32-7.

• Türk Oftalmoloji Derneği (Glokom Aktif Birim Üyeliği)

• International Ocular Inflammation Society (IOIS)

• European Society of Cataract Refractive Surgeons (ESCRS)

• American Academy of Ophthalmology (AAO)

• The American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS)

• American Association For The Advancement of Science (AAAS)

İZMİR CAN HASTANESİ'NDE KİŞİYE ÖZEL CHECK-UP YAPTIRIN

Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir.
Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.