Prof. Dr. Ömer Demir

Üroloji Kliniği

Yabancı Dil :

İngilizce

Eğitim :

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir

Online Randevu
İçin Tıklayınız

  • Effect of Doxazosin with/without Rho-kinase inhibitor on human corpus cavernosum smooth muscle in...
  • Erektil disfonksiyonu olan diyabetik hastalarda risk faktörleri: Yeni bir risk faktörü olarak hip.
  • Alpay Kelami Erkek Cinsel Sağlığı birincilik ödülü - 2005
  • ÜROONKOLOJİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ - 2015
1  Türk Androloji Derneği  2006
2  Devlet Planlama Teşkilatı  2005
1  Effects of the dopamine D3 receptor agonist 7-hydroxy-2-(di-N-propylamino) tetralin in hypertroidism...  2018
2  Determination of Six Transmembrane Protein of Prostate 2 Gene Expression and Intracellular Localizat...  2017
3  The effect of SWL and URS on health-related quality of life in proximal ureteral stones...  2017
4  Autonomous cortisol secretion in adrenal incidentalomas and increased visceral fat accumulation duri...  2017
5  Radikal Prostatektomi Materyalindeki Tümör Dansitesinin Preoperatif Prediktif Faktörler ve Biyoki...  2017
6  The Role of Computed Tomography Findings in Prediction of Stone Composition...  2017
7  Computed tomography findings predicting the success of silodosin for medical expulsive therapy of ur...  2017
8  Partial nephrectomy vs. radical nephrectomy for stage I renal cell carcinoma in the presence of pred...  2017
9  Prevalence and possible risk factors for urinary incontinence: A cohort study in the city of Izmir...  2017
10  Perivascular Epithelioid Cell Tumor of the Kidney: A Rare Case Report...  2017
11  Time-course changes of nLDL-induced erectile dysfunction...  2017
12  Response to Cabazitaxel Beyond 20 Cycles in A Patient with Penile Metastasis of Prostate Cancer: A C...  2017
13  D'amico Düşük-Risk ve Orta-Risk Grubundaki Hastalarda Evre ve Derece Yükselmesi ile İlişkili P...  2016
14  Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı...  2016
15  Tedavi Öncesi Testosteron Düzeyinin Prostat Kanseri Risk Gruplarındaki Önemi...  2016
16  Prostat Spesifik Antijen Dansitesinin Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Tedavi Gerekliliğini Öng...  2016
17  Clinical Behavior of Bladder Urothelial Carcinoma in Young Patients: A Single Center Experience....  2016
18  Reliability and Validity of the Turkish Language Version of the International Consultation on Incont...  2016
19  Evaluation of ureteral jet dynamics in pediatric kidney stone formers: A cross-sectional study....  2016
20  Penile Fracture and Early Repair Outcomes...  2016
21  Prostat iğne biyopsisi öncesi hormonal değerlendirme ile lokal ileri prostat kanseri arasındaki ...  2016
22  İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların ...  2016
23  Partial Nephrectomy for Stage I Renal Cell Carcinoma: On-clamp or Off-clamp?...  2016
24  Effects of resveratrol on the alterations 0f cavernosal eNOS and LOX-1 expression in the hypercholes...  2016
25  Laparoscopic ultrasound assisted laparoscopic retroperitoneal schwannoma excision....  2016
26  Assessment of Proportion of Hidden Patients Having Symptoms of Overactive Bladder and Why Has It Bee...  2016
27  Resveratrol protects and restores endothelium-dependent relaxation in hypercholesterolemic rabbit co...  2016
28  Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi...  2015
29  Midterm renal functions following acute renal infarction...  2015
30  Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Çocuklarda Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Başarısı...  2015
31  Bir kadın sünneti komplikasyonu: Vajinal stenoz ve üretral iliski sonrası total inkontinans...  2015
32  Testicular calculus: A rare case...  2015
33  Silodosin Causes Impaired Ejaculation and Enlargement of Seminal Vesicles in Sexually Active Men Tre...  2015
34  Malignant Epithelioid Hemangioendothelioma of the Adrenal Gland Treated by Laparoscopic Excision...  2015
35  Penil Schwannoma: Nadir Bir Olgu...  2015
36  Radikal Prostatektomi Sonrası Ekstraprostatik Yayılım ve Seminal Vezikül Invazyonu Saptanan Hast...  2015
37  Evaluation of computed tomography findings for success prediction after extracorporeal shock wave li...  2015
38  Evaluation of the utility of different scoring systems (FGSI, LRINEC and NLR) in the management of F...  2015
39  Prognostic Significance of Nestin Expression in pT1 High-Grade Bladder Urothelial Carcinoma Patients...  2014
40  Association Between Ureteral Jet Dynamics and Nonobstructive Kidney Stones: A Prospective-controlled...  2014
41  Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu...  2014
42  Lokal İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Adjuvan ve Neoadjuvan Hedefe Yönelik Tedaviler...  2014
43  Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu...  2014
44  Effect of Simultaneous Cystocele Repair On Transobturator Tape In Patients With Stress Urinary Incon...  2014
45  Impact of pelvic biometric measurements, visceral and subcutaneous adipose tissue areas on trifecta ...  2014
46  Imaging findings of prostate carcinosarcoma: a case report....  2014
47  Erectile function and late-onset hypogonadism symptoms related to lower urinary tract symptom severi...  2013
48  Peyronie hastalığı'nda penil korporoplasti? Hangi grefti kullanalım?...  2013
49  Laparoskopik adrenalektomi...  2013
50  Düşük riskli prostat kanserinde aktif izlem...  2013
51  Laparoskopik radikal nefrektomide böbreğin vajinal sekonder insizyonla dışarı alınması: Olgu ...  2012
52  Benign prostat hiperplazisi ve erektil disfonksiyon birlikteliği, benign prostat hiperplazisinde g?...  2011
53  Persistent Mullerian Duct Syndrome in Adult Men Diagnosed Using Laparoscopy...  2011
54  The giant calculus within the prostatic urethra....  2011
55  Investigation of the neural target level of hyperthyroidism in premature ejaculation in a rat model ...  2011
56  Kliniğimizde Laparoskopik cerrahide ilk deneyimlerimiz ve öğrenme süreci...  2011
57  Evaluation of Vascular Smooth Muscle and Corpus Cavernosum on Hypercholesterolemia. Is Resveratrol P...  2010
58  Acute effects of hypercholesterolemic diet on erectile responses in rats...  2010
59  Spontaneous rupture of varicocele due to strain-defecation...  2010
60  Hemodiyaliz tedavisi uygulanan non-diyabetik hastalarda erektil disfonksiyon için risk faktörleri....  2009
61  Prematür Ejakülasyon Hasta Profili (PEP) formunun Türkçe geçerlilik çalışmasının değerlen...  2009
62  The effect of alpha-blocker therapy on erectile functions in patients with lower urinary tract sympt...  2009
63  Erektil disfonksiyon tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 baskılayıcısı: Hasta tercihinin rolü...  2009
64  Prematür ejakülasyon hastalarının klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi...  2009
65  Cavernous artery stenosis detected by penile Doppler ultrasonography as a predictor of coronary arte...  2009
66  Factors associated with phosphodiesterase type 5 inhibitor treatment satisfactions: results of patie...  2009
67  Combination therapy with doxazosin and tenoxicam for the management of lower urinary tract symptoms....  2009
68  Contractility of diabetic human corpus cavernosum smooth muscle in response to serotonin mediated vi...  2009
69  Association between severity of lower urinary tract symptoms, erectile dysfunction and metabolic syn...  2009
70  Restraint stress impairs erectile responses in rats....  2009
71  Erkek hastalarda böbrek nakli sonrası cinsel işlevler....  2009
72  The relationship between premature ejaculation and hyperthyroidism....  2009
73  Penile vascular impairment in erectile dysfunction patients with metabolic syndrome: penile Doppler ...  2009
74  An experimental approach to the interrelationship between hyperthyroidism and ejaculation latency ti...  2009
75  A possible new risk factor in diabetic patients with erectile dysfunction: homocysteinemia...  2008
76  Severe hypocalcaemia because of osteoblastic prostate carcinoma metastases...  2008
77  Pyelovenous fistula: a rare cause of hematuria....  2008
78  Effects of partial bladder outlet obstruction on contraction and relaxation response of rabbit corpu...  2008
79  Orta üretral askı operasyonu olan kadınların inkontinans, yaşam kalitesi ve cinsel fonksiyonlar...  2008
80  The effect of various alpha1- adrenergic receptor antagonists on pupillary dilation...  2008
81  The combined use of brachial artery flow-mediated dilatation and carotid artery intima-media thickne...  2007
82  İki olgu eşliğinde Peyronie hastalığının cerrahi tedavisinde penil plikasyon yöntemlerinin d...  2007
83  Penile keratoacanthoma associated with urothelial carcinoma of the bladder in Muir-Torre syndrome...  2007
84  Hastane Çalışanı Bayanlarda Cinsel İşlev Bozukluğu...  2007
85  Prevalence of Metabolic Syndrome and Its Association with Erectile Dysfunction Among Urologic Patien...  2007
86  Hyperhomocysteinemia: a novel risk factor for erectile dysfunction...  2006
87  Effect of doxazosin with and without rho-kinase inhibitor on human corpus cavernosum smooth muscle i...  2006
88  Prevalance of Erectile Dysfunction in Patients with Metabolic Syndrome...  2006
89  Danışman cinsiyetinin uluslararası erektil fonksiyon değerlendirme formuna verilen cevaplar üze...  2005
90  Risk faktörlü erektil disfonksiyon hastalarında Doppler ultrasonografi...  2005
91  Subfertil erkeklerde düşük hacimli ejakülatın semen parametreleri, hasta yaşı ve infertilite ...  2005
92  Testis tümörlü bir olguda rastlantısal ganglionöroma....  2005
93  Testis Tümörlü Bir Olguda Rastlantısal Ganglionöroma....  2005
94  İnsan korpus kavernozum çalışmalarında dimetil sulfoksitin (DMSO) optimum konsantrasyonu...  2005
95  Erektil disfonksiyonlu hastalarda evlilik süresinin risk faktörleriyle birlikte değerlendirilmesi...  2003
96  Lynch sendromuna eşlik eden mesane tümörü olgusu...  2003
97  Peyronie Hastalığına bağlı Penil Kurvatür Cerrahisinde Plak İnsizyonu ve Safen Ven Greftleme...  2002

 

Türk Androloji Derneği

İZMİR CAN HASTANESİ'NDE KİŞİYE ÖZEL CHECK-UP YAPTIRIN

Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir.
Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.