İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Tanı ve Tedavisi

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Tanı ve Tedavisi

Prostat; erkeklerde mesanenin altında yerleşik ortasından idrar taşıyıcı kanalın(üretra) geçtiği bir dokudur. Erkeklerde yaşla birlikte büyümesi sonucu idrar akımını kısmen ya da tamamen engelleyerek idrar yollarında ve işemede sorunlar yaratabilmesi nedeniyle önemlidir. 

 

Prostat Bezi Büyümesinin Oluşturduğu Şikayetler

 • Sık yada acil işeme ihtiyacı
 • Işemeyi başlatmakta zorluk, kesik kesik işeme, idrarı ileriye akıtamama, geceleri sık idrara çıkma
 • İdrarın mesane ve idrar yollarında birikmesi sonucu sık idrar yolları enfeksiyonu ve taşların oluşumuna zemin hazırlaması,

Şikayetlerin sıklığı ya da yoğunluğu her zaman prostat bezindeki büyümenin derecesiyle parallel olmayabilir.

 

Prostat Büyüme Nedenleri

-Yaş; ileri yaşlarda sıklığı giderek artar.

-Ailesel Yatkınlık

-Diyabet veya kalp rahatsızlıkları

– Obezite ve hareketsizlik

 

Prostat Büyümesi Nasıl Teşhis edilebilir?

-Ürologun yapacağı rektal muayene

-İdrar testi

-Kan testleri

-Kanda PSA testi

-İdrar akım testi

– 24 Saatlik işeme kaybı

-Gerekirse Transrektal Ultrasanografik, Prostat Biyopsi, Ürodinamik Ve Basınç Akım Çalışmaları tanı koymakta kullanılan yöntemlerdir. 

Sistoskopi : Lokal anestezi altında son derece kolay üretra ve mesane incelenebilir. 

 

Prostat Büyümesinin Tedavi Yöntemleri;

Prostatın büyüklüğüne, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve şikayetlerinin düzeyine bağlı olarak ilaç tedavisi, minimal invazif tedavi, cerrahi tedavi olmak üzere değişiklik gösterebilir. İnvazif Veya Cerrahi Tedavi Hangi Durumlarda Seçenek Olamamaktadır?

-Tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonu,

Üretral strüktür

Prostat radyasyon tedavisi 

Yada üriner system cerrahisi uygulanmış hastalar 

-Parkinson veya multipl skleroz gibi nörolojik bozukluklar

 

Prostat İşlemlerinin Yan Etkileri

  • Cinsel boşalmada meninin mesaneye geri kaçması 
  • İşemede geçici zorluk
  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • Kanama
  • Penis sertleşme sorunları

 

Minimal invazif veya cerrahi tedavi yöntemleri; 

 1. TURP ; Prostatın transüretral rezeksiyonu, penis ucunda ışıklı bir Skopi ile girilerek prostatın çıkarımasıdır. Hastanın prostate bağlı şikayetleri hızla düzelir. 
 2. TUIP  ; Penis ucundan ışıklı bir skopi ile girilerek prostate bir yada iki kesi yapılması işlemidir. Başka sağlık sorunları nedeniyle diğer cerrahi işlemlerin uygulanamadığı durumlarda tercih edilir. Hastanın işeme zorluğu sorunu hızla giderilir. 
 3. TUMP ; Mikrodalga enerji yöntemiyle prostatın küçültülmesini sağlamaktır. 
 4. TUNA ; Penis ucundan uygulanan skopi ile prostat bezinin radio dalgalarıyla ısıtılarak yıkıma uğratılmasıdır.Nadiren kullanılmaktadır. 
 5. LAZER TEDAVİSİ; Diğer lazer dışı yöntemlere göre hızlı iyileşme sağlayan, yan etkileri çok daha az olan bir yöntemdir. 
 6. PUL (Prostatik Üretral Lift) ; Penis sertleşme ve boşalmada daha az sorun yartaması nedeniyle TURP’a göre tercih edilen bir yöntemdir. 
 7. AÇIK PROSTATEKTOMİ; Özellikle prostatın çok büyük olduğu mesane hasarı ve diğer kompliksyonların ön planda olduğu durumlarda tercih edilir.

 

İyi huylu prostat büyümesi belirtilerini nasıl kontrol edebiliriz?

 • Akşam içeceklerini sınırlayınız. Yatmadan 1-2 saat önce içecek almayınız. Kafeinli , alkolllü içeceklerden uzak durunuz. 
 • Antihistemanik, dekonjestan ilaç kullanımını azaltınız. 
 • İlk işeme hissinde tuvalete gidiniz. Bekleyerek mesanenin aşırı dolmasını engelleyiniz. 
 • Sağlıklı bir diyet uygulayınız. Obeziteden kaçınınız. 
 • Egzersiz ve hareketli bir yaşama özen gösteriniz. 
 • Vücut ısısını koruyunuz. Soğuktan kaçınınız. 

 

Can Sağlık Grubu’na bağlı İzmir Özel Can Hastanesi ve Salihli Özel Can Hastanesi’nde  iyi huylu prostat büyümesi tanı ve tedavileri üroloji, nöroloji, iç hastalıkları, kardiyoloji, psikiyatri uzmanlarından oluşan alanında çok ciddi bilimsel bilgi, beceri yanısıra deneyime de sahip uzman hekimlerce değerlendirilmekte ve en doğru tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır. 

Lütfen bilgi ve randevu alınız.

Online Randevu
İçin Tıklayınız

İZMİR CAN HASTANESİ'NDE KİŞİYE ÖZEL CHECK-UP YAPTIRIN

Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir.
Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.