Mesane Kanseri Tanı ve Tedavisi

Mesane Kanseri Tanı ve Tedavisi

Özellikle ileri yaşlarda kadınlara göre erkeklerde daha sık rastlanan mesane kanserlerinin %70’inde erken tanıyla hastalık bütünüyle iyileştirilebilmektedir.

 

Mesane kanserinde en sık rastlanan belirtiler

  • İdrarın kanlı gelmesi (hematüri)
  • Ağrılı işeme 
  • Kasıklarda ve zaman zaman bele yansıyan ağrı
  • Sık idrara çıkma 

Her ne kadar bu belirtiler kanser dışı iyi huylu idrar yolu hastalıklarında da görülebilirse de mutlaka bir üroloji uzman muayenesini zorunlu kılar.

 

 

Mesane Kanseri Nedenleri ve Risk Faktörleri

-Sigara ve diğer tütün ürünleri en sık ve önemli nedenlerden birisidir.

– Baca işçileri ve kimyasal maddelere maruz kalınan iş yerlerinde çalışanlar (Boya , lastik ve tekstil sektöründe çalışanlar)

-Radyasyon

-Kronik mesane irritasyonu (Kronik sistik ve diğer enfeksiyonlar)

-Parazitik enfeksiyonlar

-Yaş; 40 yaş üzeri erkeklerde sıklığı giderek artmaktadır. 

– Ailesel yatkınlık

 

Mesane Kanserinde Tanı Yöntemleri

-Sistoskopi 

-Biyopsi

-İdrar sitolojisi

-Görüntüleme Yöntemleri

a-Kontraslı Bilgisayarlı Tomografi

b-Redrograt Pyelogram

Mesane tümörünün diğer organlara ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek üzere 

-Kemik Sintigrafi

-Akciğer grafi incelemeleri yapılabilir. 

 

Mesane Kanseri Tedavi Yöntemleri 

Cerrahi: Tümoral dokunun yayılımına göre transüretral rezeksiyon (TURBT) yöntemiyle yalnızca tumoral kitlenin çıkarıldığı sistoskopik işlemlerin yanısıra sistektomi gibi mesanenin kısmen ya da tamamen çıkarıldığı ince bağırsak dokusunda yeni mesanenin oluşturulduğu daha radikal cerrahi müdahaleler uygulanabilmektedir. 

Kemoterapi: Doğrudan mesane içine uygulanabileceği gibi damar yoluyla tüm vücuda da uygulanabilir.

Radyoterapi

İmmünoterapi: En sık olarak tüberküloz aşısı olan BCG kullanılmaktadır. Bunun yanısıra son yılllarda geliştirilmiş yeni immünoterapi ilaçları da kullanımdadır. Mesane kanser tedavisinden sonra hastanın belli aralıklarla ürolojik takipleri ve sistektopik incelemeleri yaptırması gerekmektedir.

 

Can Sağlık Grubu’na bağlı İzmir Özel Can Hastanesi ve Salihli Özel Can Hastanesi’nde  iyi huylu prostat büyümesi tanı ve tedavileri üroloji, nöroloji, iç hastalıkları, kardiyoloji, psikiyatri uzmanlarından oluşan alanında çok ciddi bilimsel bilgi, beceri yanısıra deneyime de sahip uzman hekimlerce değerlendirilmekte ve en doğru tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır. 

Lütfen bilgi ve randevu alınız.

Online Randevu
İçin Tıklayınız

İZMİR CAN HASTANESİ'NDE KİŞİYE ÖZEL CHECK-UP YAPTIRIN

Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir.
Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.