Check-Up Paketlerimiz

CHECK-UP PAKETLERİMİZ

chek up can hastanesi

1. 40 yaş altı kadın check-up paketi

2. 40 yaş altı erkek check-up paketi

3. 40-50 yaş kadın check-up paketi

4. 40-50 yaş erkek check-up paketi

5. 50 yaş üstü kadın check-up paketi

6. 50 yaş üstü erkek check-up paketi

7. 2-16 yaş çocuk check-up paketi

40 Yaş Altı Kadın Check-up Paketi

Muayene
Göğüs hastalıkları muayenesi(sigara kullanıyorsa)
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Diş muayenesi
Anemi tetkikleri
Demir (Serum)
Demir bağlama kapasitesi ( UIBC )
Ferritin
folat
Tam Kan (Hemogram)
Karaciğer ve Doku Fonksiyon testi
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Bilirubin Total
Aspartat Transaminaz (AST)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Trigliserid
Kolesterol
HDL kolesterol
Kreatinin kinaz
LDL kolesterol
Hepatit tarama
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Anti HBs
Anti HCV
Guatr tetkikleri
TSH
serbest t3
serbest t4
Diyabet
İnsülin ( Açlık)
Açlık kan şekeri
Hb A1C (Glikolize hemoglobin)(gerektiğinde)
Kanser tarama
Sıvı bazlı sitoloji (smear)
Böbrek Fonksiyon
İdrar tetkiki(strip ile)
idrar mikroskopisi
üre
kreatinin
Fosfor (P)
GUT TESTİ
ürik asit
Enfeksiyon tarama
sedimentasyon
CRP
Kemik mineral ve vitamin
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12
Kardiyolojik tetkik
EKG Elektrokardiyogram
Radyolojik Tetkik
Akciğer grafisi(çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)
Mammografi çif meme çift yön (Meme kanseri tarama)(Gerektiğinde)
Meme us(bilateral) (Meme Kanseri tarama)
Tiroid us (Troid tarama)

GASTROİNTESTİNAL
Gaitada gizli kan aranması, manüel
direkt parazit incelenmesi manüel

40 Yaş Altı Erkek Check-up Paketi

Muayene
Diş muayenesi
Göğüs hastalıkları muayenesi(sigara kullanıyorsa)
Dahiliye Muayenesi

Anemi tetkikleri
Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
Demir serum
Ferritin
Folat
Tam Kan (Hemogram)

Karaciğer ve doku Fonksiyon testi
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Aspartat Transaminaz (AST)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Bilirubin Total
Trigliserid
Kreatinin kinaz

Guatr tetkikleri
TSH
Serbest t3
Serbest t4

Diyabet
Açlık kan şekeri
İnsülin ( Açlık)
Hb A1C (Glikolize hemoglobin) (Gerektiğinde)

Kemik mineral ve vitamin
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12

Kardiyolojik tetkik
EKG Elektrokardiyogram

Radyolojik tetkik
Abdomen Us,tüm
Akciğer grafisi(çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)

Gastrointestinal
Gaitada gizli kan aranması, manüel
Böbrek Fonksiyon
Kreatinin
İdrar tetkiki(strip ile)
İdrar mikroskopisi
Üre

Gut Testi
Ürik asit

Hepatit tarama
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Anti HBs
Anti HIV
Anti HCV

Enfeksiyon tarama
Sedimentasyon
CRP, Türbidimetrik

40 Yaş Üstü Kadın Check-up Paketi (40-50 Yaş Arası)

Muayene
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
Göğüs Hastalıkları Muayenesi( Sigara kullanıyorsa)
Diş Muayenesi
Anemi tetkikleri
Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
Demir serum
sedimentasyon
Ferritin
folat
Tam Kan(Hemogram)
Karaciğer ve doku fonksiyon testi
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Aspartat Transaminaz (AST)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Bilirubin Direkt
Bilirubin Total
Kreatinin kinaz
Trigliserid
Guatr tetkikleri
TSH
serbest t3
serbest t4
Böbrek Fonksiyon
İdrar tetkiki(strip ile)
idrar mikroskopisi
üre
Fosfor (P)
kreatinin
GUT TESTİ
ürik asit
Diyabet
İnsülin ( Açlık)
Açlık kan şekeri
Hb A1C (Glikolize hemoglobin)
Kanser Tarama
CA-15-3
CA-19-9
CA-125
Sıvı bazlı sitoloji (smear)
AFP (Alfa fetoprotein)
CEA (Karsinoembriyonik antijen )
Hepatit tarama
Anti HBs
Anti HCV
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Kardiyolojik tetkik
EKG Elektrokardiyogram
Ekokardiyografi
Kardiyovasküler stress test (efor)
Radyolojik tetkik
Abdomen Us,tüm
Akciğer grafisi(çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)
Panoramik röntgen (gerekli görüldüğü takdirde)
Mammografi çif meme çift yön (Meme kanseri tarama)
Meme us(bilateral) (Meme Kanseri tarama)
Tiroid us (Troid tarama)
Kemik mineral ve vitamin
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum (CA) (mineral tarama)
Sodyum (Na) (elektrolit tarama)
GASTROİNTESTİNAL
Gaitada gizli kan aranması, manüel
direkt parazit incelenmesi manüel

40 Yaş Üstü Erkek Check-up Paketi (40-50 yaş arası)

Muayene
Üroloji Muayenesi
Dahiliye Muayenesi
Diş Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
Anemi tetkikleri
Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
Demir serum
Ferritin
folat
Tam Kan(Hemogram)
Karaciğer ve doku Fonksiyon testi
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Aspartat Transaminaz (AST)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Billurubin direkt
Billurubin total
Kreatinin kinaz
Trigliserid
Guatr tetkikleri
TSH
serbest t3
serbest t4
Böbrek Fonksiyon
İdrar tetkiki(strip ile)
idrar mikroskopisi
üre
kreatinin
Fosfor (P)
GUT TESTİ
ürik asit
Diyabet
İnsülin açlık
Açlık kan şekeri
Hb A1C (Glikolize hemoglobin)
Kanser Tarama
CA-15-3
PSA
AFP (Alfa fetoprotein)
CA-19-9
CEA (Karsinoembriyonik antijen )
Hepatit tarama
Anti HBs
Anti HIV
Anti HCV
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Enfeksiyon tarama
CRP, Sedimentasyon hızı
Kardiyolojik tetkik
EKG Elektrokardiyogram
Ekokardiyografi
Kardiyovasküler stress test (efor)
Radyolojik tetkik
Abdomen Us,tüm
Akciğer grafisi(çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)
Panoramik röntgen (gerekli görüldüğü takdirde)
Tiroid us (Troid tarama)
Kemik mineral ve vitamin
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum (CA) (mineral tarama)
Sodyum (Na) (elektrolit tarama)
GASTROİNTESTİNAL
Gaitada gizli kan aranması, manüel
direkt parazit incelenmesi manüel

50 Yaş Üstü Kadın Check-up Paketi

Muayene
Dahiliye muayenesi
Diyetisyen yada ortopedi
Gastroenteroloji muayenesi
Göz hastalıkları muayenesi
Kadın doğum muayenesi
Kardiyoloji muayenesi
Nöroloji muaynesi
Anemi tetkikleri
Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
Demir serum
Ferritin
sedimantasyon
folat
Tam Kan(Hemogram)
Karaciğer ve doku Fonksiyon testi
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Aspartat Transaminaz (AST)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Billurubin direkt
Billurubin total
Kreatinin kinaz
Trigliserid
Guatr tetkikleri
TSH
serbest t3
serbest t4
Böbrek Fonksiyon
İdrar tetkiki(strip ile)
İdrar mikroskopisi
kreatinin
üre
Fosfor (P)
GUT TESTİ
ürik asit
Diyabet
Açlık kan şekeri
Hb A1C (Glikolize hemoglobin)
Kanser Tarama
CA-15-3
CA-19-9
CEA (Karsinoembriyonik antijen )
CA-125
AFP (Alfa fetoprotein)
Sıvı bazlı sitoloji (smear)
GASTROİNTESTİNAL
Direkt parazit incelenmesi, manüel
Gaitada gizli kan aranması, manüel
Enfeksiyon
ASO (Türbidimetrik)
sedimantasyon
CRP,türbidimetrik
Hepatit tarama
Anti HBs
Anti HIV
Anti HCV
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Ramotolojik Tarama
Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
Kemik mineral ve vitamin
25-Hidroksi Vitamin D
folik asit
potasyum
magnezyum
Vitamin B12
Kalsiyum (CA) (mineral tarama)
Sodyum (Na) (elektrolit tarama)
Kardiyolojik tetkik
EKG Elektrokardiyogram
Ekokardiyografi
Kardiyovasküler stress test (efor)
Radyolojik tetkik
Abdomen Us,tüm (Tüm abdominal ultrasonografi)
Akciğer grafisi(çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)
Diz Grafisi(billeteral)
Kalça Grafisi (gerekli görüldüğünde)
Panoramik röntgen (gerekli görüldüğü takdirde)
Kemik Dansitometrisi,tüm vücut
Tiroid us (Troid tarama)
Nörolojik tetkik
Karotis renkli doppler US(Tek,biletarel)
MR,beyin

50 Yaş Üstü Erkek Check-up Paketi

Muayene
Dahiliye muayenesi
Diyetisyen muayenesi yada ORTOPEDİ
Gastroenteroloji muayenesi
Göz hastalıkları muayenesi
Kardiyoloji muayenesi
Nöroloji muaynesi
Üroloji muayenesi
Anemi tetkikleri
Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
Demir serum
Ferritin
sedimantasyon
folat
Tam Kan(Hemogram)
Karaciğer ve doku fonksiyon testi
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Aspartat Transaminaz (AST)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Billurubin direkt
Billurubin total
Kreatinin kinaz
Trigliserid
Guatr tetkikleri
TSH
serbest t3
serbest t4
Böbrek Fonksiyon
İdrar tetkiki(strip ile)
İdrar mikroskopisi
kreatinin
üre
Fosfor (P)
GUT TESTİ
ürik asit
Diyabet
Açlık kan şekeri
Hb A1C (Glikolize hemoglobin)
Kanser Tarama
CA-15-3
CA-19-9
CEA 125
AFP (Alfa fetoprotein)
CEA (Karsinoembriyonik antijen )
PSA (Serbest) (üroloji kanser tarama)
PSA Total (üroloji kanser tarama)
Enfeksiyon
ASO (Türbidimetrik)
sedimantasyon
CRP,türbidimetrik
Hepatit tarama
Anti HBs
Anti HIV
Anti HCV
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Ramotolojik Tarama
Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
Kemik mineral ve vitamin
25-Hidroksi Vitamin D
folik asit
potasyum
magnezyum
Vitamin B12
Kalsiyum (CA) (mineral tarama)
Sodyum (Na) (elektrolit tarama)
Kardiyolojik tetkik
EKG Elektrokardiyogram
Ekokardiyografi
Kardiyovasküler stress test (efor)
Radyolojik tetkik
Abdomen Us,tüm
Akciğer grafisi(çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)
Kemik Dansitometrisi,tüm vücut
Panoramik röntgen (gerekli görüldüğü takdirde)
Tiroid us (Troid tarama)
Nörolojik tetkik
Karotis renkli doppler US(Tek,biletarel)
MR Anjiyografi
MR,beyin
GASTROİSTESTİNAL
Gaitada gizli kan aranması, manüel
Direkt parazit incelenmesi, manüel

2-16 Yaş Çocuk Check-up Paketi

Muayeneler
Pediatri muayenesi
Göz muayenesi
Diş muayenesi
Kbb muayenesi( işitme testi)
Diyetisyen
Laboratuvar Tetkikleri
Tam Kan Sayımı
Üre
kreatenin
AST
ALT
Glikoz(açlık)
Çinko
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Ferritin
Folik Asit
Vitamin B12
Vitamin D
T4
TSH
HbsAg
Anti Hbs
Anti HCV
Sedimentasyon
Kolesterol-HDL
Kolesterol- Total
Trigliserid
Kalsiyum
Fosfor
ALP
Kan Kurşun düzeyi
Dışkıda Parazit
Tam İdrar Tahlili
Kalsiyum Kreatenin Oranı(Spot İdrar)
Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi tek yönlü
Tüm Batın USG
EKG

İZMİR CAN HASTANESİ'NDE KİŞİYE ÖZEL CHECK-UP YAPTIRIN

Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir.
Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.