Check-Up Paketlerimiz

CHECK-UP PAKETLERİMİZ

1. 40 yaş altı kadın check-up paketi

2. 40 yaş altı erkek check-up paketi

3. 40-50 yaş kadın check-up paketi

4. 40-50 yaş erkek check-up paketi

5. 50 yaş üstü kadın check-up paketi

6. 50 yaş üstü erkek check-up paketi

7. 2-16 yaş çocuk check-up paketi

 40 Yaş Altı Kadın Check-up Paketi

Muayene

 • Göğüs hastalıkları muayenesi (sigara kullanıyorsa)
 • Dahiliye Muayenesi
 • Kadın Doğum Muayenesi
 • Diş muayenesi

 

Anemi Tetkikleri

 • Demir (Serum)
 • Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
 • Ferritin
 • Folat
 • Tam Kan (Hemogram)

 

Karaciğer ve Doku Fonksiyon Testi

 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Bilirubin Total
 • Aspartat Transaminaz (AST)
 • Gamma Glutamil Transferaz (GGT)
 • Trigliserid
 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • Kreatinin kinaz
 • LDL kolesterol

 

 Hepatit Tarama

 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti HBs
 • Anti HCV

 

Guatr Tetkikleri

 • TSH
 • Serbest t3
 • Serbest t4

 

Diyabet

 • İnsülin (Açlık)
 • Açlık kan şekeri
 • Hb A1C (Glikolize hemoglobin)(gerektiğinde)

 

Kanser Tarama

 • Sıvı bazlı sitoloji (smear)

 

Böbrek Fonksiyon

 • İdrar tetkiki (strip ile)
 • İdrar mikroskopisi
 • Üre
 • Kreatinin
 • Fosfor (P)

 

GUT Testi

 • Ürik asit
   

Enfeksiyon Tarama

 • Sedimentasyon
 • CRP

 

Kemik Mineral ve Vitamin

 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Vitamin B12

 

Kardiyolojik Tetkik

 • EKG Elektrokardiyogram

 

Radyolojik Tetkik

 • Akciğer grafisi (çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)
 • Mammografi çif meme çift yön (Meme kanseri tarama) (Gerektiğinde)
 • Meme us(bilateral) (Meme Kanseri tarama)
 • Tiroid us (Troid tarama)

 

GASTROİNTESTİNAL

 • Gaitada gizli kan aranması, manüel
 • Direkt parazit incelenmesi manüel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Yaş Üstü Kadın Check-up Paketi (40-50 Yaş Arası)

Muayene

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kadın Doğum Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi( Sigara kullanıyorsa)
 • Diş Muayenesi

 

Anemi Tetkikleri

 • Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
 • Demir serum
 • Sedimentasyon
 • Ferritin
 • Folat
 • Tam Kan (Hemogram)

 

Karaciğer ve Doku Fonksiyon Testi

 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Aspartat Transaminaz (AST)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Bilirubin Direkt
 • Bilirubin Total
 • Kreatinin kinaz
 • Trigliserid

 

Guatr Tetkikleri

 • TSH
 • Serbest t3
 • Serbest t4

 

Böbrek Fonksiyon

 • İdrar tetkiki (strip ile)
 • İdrar mikroskopisi
 • Üre
 • Fosfor (P)
 • Kreatinin

 

GUT Testi

 • Ürik asit
 • Diyabet
 • İnsülin (Açlık)
 • Açlık kan şekeri
 • Hb A1C (Glikolize hemoglobin)

 

Kanser Tarama

 • CA-15-3
 • CA-19-9
 • CA-125
 • Sıvı bazlı sitoloji (smear)
 • AFP (Alfa fetoprotein)
 • CEA (Karsinoembriyonik antijen )

 

Hepatit Tarama

 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)

 

Kardiyolojik Tetkik

 • EKG Elektrokardiyogram
 • Ekokardiyografi
 • Kardiyovasküler stress test (efor)

 

Radyolojik Tetkik

 • Abdomen Us, tüm
 • Akciğer grafisi (çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)
 • Panoramik röntgen (gerekli görüldüğü takdirde)
 • Mammografi çif meme çift yön (Meme kanseri tarama)
 • Meme us(bilateral) (Meme Kanseri tarama)
 • Tiroid us (Troid tarama)

 

Kemik Mineral ve Vitamin

 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Vitamin B12
 • Potasyum
 • Magnezyum
 • Kalsiyum (CA) (mineral tarama)
 • Sodyum (Na) (elektrolit tarama)

 

GASTROİNTESTİNAL

 • Gaitada gizli kan aranması, manüel
 • Direkt parazit incelenmesi manüel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Yaş Üstü Kadın Check-up Paketi

Muayene

 • Dahiliye muayenesi
 • Diyetisyen yada ortopedi
 • Gastroenteroloji muayenesi
 • Göz hastalıkları muayenesi
 • Kadın doğum muayenesi
 • Kardiyoloji muayenesi
 • Nöroloji muaynesi

 

Anemi Tetkikleri

 • Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
 • Demir serum
 • Ferritin
 • Sedimantasyon
 • Folat
 • Tam Kan(Hemogram)

 

Karaciğer ve Doku Fonksiyon Testi

 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Aspartat Transaminaz (AST)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Billurubin direkt
 • Billurubin total
 • Kreatinin kinaz
 • Trigliserid

 

Guatr Tetkikleri

 • TSH
 • Serbest t3
 • Serbest t4

 

Böbrek Fonksiyon

 • İdrar tetkiki (strip ile)
 • İdrar mikroskopisi
 • Kreatinin
 • Üre
 • Fosfor (P)

 

GUT Testi

 • Ürik asit

 

Diyabet

 • Açlık kan şekeri
 • Hb A1C (Glikolize hemoglobin)

 

Kanser Tarama

 • CA-15-3
 • CA-19-9
 • CEA (Karsinoembriyonik antijen)
 • CA-125
 • AFP (Alfa fetoprotein)
 • Sıvı bazlı sitoloji (smear)

 

GASTROİNTESTİNAL

 • Direkt parazit incelenmesi, manüel
 • Gaitada gizli kan aranması, manüel

 

Enfeksiyon

 • ASO (Türbidimetrik)
 • Sedimantasyon
 • CRP, türbidimetrik

 

Hepatit Tarama

 • Anti HBs
 • Anti HIV
 • Anti HCV
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)

 

Ramotolojik Tarama

 • Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)

 

Kemik mineral ve vitamin

 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Folik asit
 • Potasyum
 • Magnezyum
 • Vitamin B12
 • Kalsiyum (CA) (mineral tarama)
 • Sodyum (Na) (elektrolit tarama)

 

Kardiyolojik Tetkik

 • EKG Elektrokardiyogram
 • Ekokardiyografi
 • Kardiyovasküler stress test (efor)

 

Radyolojik Tetkik

 • Abdomen Us, tüm (Tüm abdominal ultrasonografi)
 • Akciğer grafisi (çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)
 • Diz Grafisi (billeteral)
 • Kalça Grafisi (gerekli görüldüğünde)
 • Panoramik röntgen (gerekli görüldüğü takdirde)
 • Kemik Dansitometrisi, tüm vücut
 • Tiroid us (Troid tarama)

 

Nörolojik Tetkik

 • Karotis renkli doppler US (Tek,biletarel)
 • MR, beyin

2-16 Yaş Çocuk Check-up Paketi

Muayeneler

 • Pediatri muayenesi
 • Göz muayenesi
 • Diş muayenesi
 • Kbb muayenesi (işitme testi gerektiğinde)
 • Diyetisyen

 

Laboratuvar Tetkikleri
Anemi Tetkikleri

 • Tam Kan Sayımı
 • Üre
 • Kreatenin
 • AST
 • ALT
 • Glikoz (açlık)
 • Çinko
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Folik Asit
 • Vitamin B12
 • Vitamin D
 • T4
  TSH
 • HbsAg
 • Anti Hbs
 • Anti HCV
 • Sedimentasyon (gerekli görüldüğünde)
 • Kolesterol-HDL
 • Kolesterol- Total
 • Trigliserid
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • ALP
 • Dışkıda Parazit (gerekli görüldüğünde)
 • Tam İdrar Tahlili

 

Kardiyolojik ve Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi tek yönlü (gerekli görüldüğünde)
 • Tüm Batın USG
 • EKG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Yaş Altı Erkek Check-up Paketi

Muayene
Diş muayenesi
Göğüs hastalıkları muayenesi(sigara kullanıyorsa)
Dahiliye Muayenesi

Anemi tetkikleri
Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
Demir serum
Ferritin
Folat
Tam Kan (Hemogram)

Karaciğer ve doku Fonksiyon testi
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Aspartat Transaminaz (AST)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Bilirubin Total
Trigliserid
Kreatinin kinaz

Guatr tetkikleri
TSH
Serbest t3
Serbest t4

Diyabet
Açlık kan şekeri
İnsülin ( Açlık)
Hb A1C (Glikolize hemoglobin) (Gerektiğinde)

Kemik mineral ve vitamin
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12

Kardiyolojik tetkik
EKG Elektrokardiyogram

Radyolojik tetkik
Abdomen Us,tüm
Akciğer grafisi(çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)

Gastrointestinal
Gaitada gizli kan aranması, manüel
Böbrek Fonksiyon
Kreatinin
İdrar tetkiki(strip ile)
İdrar mikroskopisi
Üre

Gut Testi
Ürik asit

Hepatit tarama
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Anti HBs
Anti HIV
Anti HCV

Enfeksiyon tarama
Sedimentasyon
CRP, Türbidimetrik

40 Yaş Üstü Kadın Check-up Paketi

(40-50 Yaş Arası)

Muayene
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
Göğüs Hastalıkları Muayenesi( Sigara kullanıyorsa)
Diş Muayenesi
Anemi tetkikleri
Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
Demir serum
sedimentasyon
Ferritin
folat
Tam Kan(Hemogram)
Karaciğer ve doku fonksiyon testi
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Aspartat Transaminaz (AST)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Bilirubin Direkt
Bilirubin Total
Kreatinin kinaz
Trigliserid
Guatr tetkikleri
TSH
serbest t3
serbest t4
Böbrek Fonksiyon
İdrar tetkiki(strip ile)
idrar mikroskopisi
üre
Fosfor (P)
kreatinin
GUT TESTİ
ürik asit
Diyabet
İnsülin ( Açlık)
Açlık kan şekeri
Hb A1C (Glikolize hemoglobin)
Kanser Tarama
CA-15-3
CA-19-9
CA-125
Sıvı bazlı sitoloji (smear)
AFP (Alfa fetoprotein)
CEA (Karsinoembriyonik antijen )
Hepatit tarama
Anti HBs
Anti HCV
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Kardiyolojik tetkik
EKG Elektrokardiyogram
Ekokardiyografi
Kardiyovasküler stress test (efor)
Radyolojik tetkik
Abdomen Us,tüm
Akciğer grafisi(çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)
Panoramik röntgen (gerekli görüldüğü takdirde)
Mammografi çif meme çift yön (Meme kanseri tarama)
Meme us(bilateral) (Meme Kanseri tarama)
Tiroid us (Troid tarama)
Kemik mineral ve vitamin
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum (CA) (mineral tarama)
Sodyum (Na) (elektrolit tarama)
GASTROİNTESTİNAL
Gaitada gizli kan aranması, manüel
direkt parazit incelenmesi manüel

40 Yaş Üstü Erkek Check-up Paketi (40-50 yaş arası)

Muayene
Üroloji Muayenesi
Dahiliye Muayenesi
Diş Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
Anemi tetkikleri
Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
Demir serum
Ferritin
folat
Tam Kan(Hemogram)
Karaciğer ve doku Fonksiyon testi
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Aspartat Transaminaz (AST)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Billurubin direkt
Billurubin total
Kreatinin kinaz
Trigliserid
Guatr tetkikleri
TSH
serbest t3
serbest t4
Böbrek Fonksiyon
İdrar tetkiki(strip ile)
idrar mikroskopisi
üre
kreatinin
Fosfor (P)
GUT TESTİ
ürik asit
Diyabet
İnsülin açlık
Açlık kan şekeri
Hb A1C (Glikolize hemoglobin)
Kanser Tarama
CA-15-3
PSA
AFP (Alfa fetoprotein)
CA-19-9
CEA (Karsinoembriyonik antijen )
Hepatit tarama
Anti HBs
Anti HIV
Anti HCV
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Enfeksiyon tarama
CRP, Sedimentasyon hızı
Kardiyolojik tetkik
EKG Elektrokardiyogram
Ekokardiyografi
Kardiyovasküler stress test (efor)
Radyolojik tetkik
Abdomen Us,tüm
Akciğer grafisi(çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)
Panoramik röntgen (gerekli görüldüğü takdirde)
Tiroid us (Troid tarama)
Kemik mineral ve vitamin
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin B12
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum (CA) (mineral tarama)
Sodyum (Na) (elektrolit tarama)
GASTROİNTESTİNAL
Gaitada gizli kan aranması, manüel
direkt parazit incelenmesi manüel

50 Yaş Üstü Erkek Check-up Paketi

Muayene
Dahiliye muayenesi
Diyetisyen muayenesi yada ORTOPEDİ
Gastroenteroloji muayenesi
Göz hastalıkları muayenesi
Kardiyoloji muayenesi
Nöroloji muaynesi
Üroloji muayenesi
Anemi tetkikleri
Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
Demir serum
Ferritin
sedimantasyon
folat
Tam Kan(Hemogram)
Karaciğer ve doku fonksiyon testi
Kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
Alanin aminotransferaz (ALT)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Aspartat Transaminaz (AST)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Billurubin direkt
Billurubin total
Kreatinin kinaz
Trigliserid
Guatr tetkikleri
TSH
serbest t3
serbest t4
Böbrek Fonksiyon
İdrar tetkiki(strip ile)
İdrar mikroskopisi
kreatinin
üre
Fosfor (P)
GUT TESTİ
ürik asit
Diyabet
Açlık kan şekeri
Hb A1C (Glikolize hemoglobin)
Kanser Tarama
CA-15-3
CA-19-9
CEA 125
AFP (Alfa fetoprotein)
CEA (Karsinoembriyonik antijen )
PSA (Serbest) (üroloji kanser tarama)
PSA Total (üroloji kanser tarama)
Enfeksiyon
ASO (Türbidimetrik)
sedimantasyon
CRP,türbidimetrik
Hepatit tarama
Anti HBs
Anti HIV
Anti HCV
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Ramotolojik Tarama
Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
Kemik mineral ve vitamin
25-Hidroksi Vitamin D
folik asit
potasyum
magnezyum
Vitamin B12
Kalsiyum (CA) (mineral tarama)
Sodyum (Na) (elektrolit tarama)
Kardiyolojik tetkik
EKG Elektrokardiyogram
Ekokardiyografi
Kardiyovasküler stress test (efor)
Radyolojik tetkik
Abdomen Us,tüm
Akciğer grafisi(çift yön) (göğüs hastalıkları tarama)
Kemik Dansitometrisi,tüm vücut
Panoramik röntgen (gerekli görüldüğü takdirde)
Tiroid us (Troid tarama)
Nörolojik tetkik
Karotis renkli doppler US(Tek,biletarel)
MR Anjiyografi
MR,beyin
GASTROİSTESTİNAL
Gaitada gizli kan aranması, manüel
Direkt parazit incelenmesi, manüel

İZMİR CAN HASTANESİ'NDE KİŞİYE ÖZEL CHECK-UP YAPTIRIN

Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir.
Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.