40 Yaş Üstü Erkek Detaylı Check-Up Paketi

40lı yaşları geride bırakmak ve daha ileri yaşlara kronik hastalıklarınızı kontrol altına almış, hareket kapasiteniz artmış, gelecekte sizi bekleyen sağlık risklerine karşı tedbir almış şekilde girmek için en doğru Check-Up paketidir.

MUAYENELER

 • CHECK UP MUAYENE
 • GÖZ MUAYENE
 • ÜROLOJİ MUAYENE
 • AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE

HEMATOLOJİK TESTLER

 • HEMOGRAM
 • SEDİMANTASYON

BİYOKİMYA TESTLERİ

 • CRP

KOLESTEROL TESTLERİ

 • TOTAL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİT

DİYABETİK TESTLER

 • GLUKOZ (AÇLIK)
 • HEMOGLOBİN A1C

KARACİĞER ENZİM TESTLERİ

 • SGOT (AST)
 • SGOT (ALT)
 • ALP

MİKROSKOPİ

 • Gaitada Gizli Kan

SEROLOJİ TESTLERİ

 • HBS AG
 • ANTİ HBS
 • ANTİ HCV

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • İDRAR ANALİZİ

TİROİD TESTLERİ

 • TSH
 • SERBEST T4
 • SERBEST T3

TÜMÖR BELİRTEÇ TESTLERİ

 • CEA
 • TOTAL PSA

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

 • PA AKCİĞER
 • TÜM BATIN USG

KARDİYOLOJİK TETKİKLER

 • EKG
https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp