65 Yaş Üstü Kadın Detaylı Check-Up Paketi

Hayatın en güzel çağıdır hiç kuşkusuz 65 yaş üstü... Edindiğiniz yaşam tecrübesini sonraki nesillere aktarmak ve yaşamdan sağlıklı bir şekilde keyif almak istemez misiniz? Sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir yaşlılık hepimizin hayalidir.

 

MUAYENELER

 • CHECK UP MUAYENE
 • DAHİLİYE MUAYENE
 • NÖROLOJİ MUAYENE
 • FİZİK TEDAVİ MUAYENE
 • GÖZ MUAYENE
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI MUAYENE
 • KARDİYOLOJİ MUAYENE
 • KADIN DOĞUM MUAYENE
 • AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE

HEMATOLOJİK TESTLER

 • HEMOGRAM
 • SEDİMANTASYON

BİYOKİMYA TESTLERİ

 • CRP

KOLESTEROL TESTLERİ

 • TOTAL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİT

DİYABETİK TESTLER

 • GLUKOZ (AÇLIK)
 • HEMOGLOBİN A1C

KARACİĞER ENZİM TESTLERİ

 • SGOT (AST)
 • SGOT (ALT)
 • ALP

MİKROSKOPİ

 • Gaitada Gizli Kan

SEROLOJİ TESTLERİ

 • HBS AG
 • ANTİ HBS
 • ANTİ HCV

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • İDRAR ANALİZİ

TİROİD TESTLERİ

 • TSH
 • SERBEST T4
 • SERBEST T3

TÜMÖR BELİRTEÇ TESTLERİ

 • CEA
 • TOTAL PSA

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

 • PA AKCİĞER
 • TÜM BATIN USG
 • KRANİAL MR
 • LUMBOSAKRAL SPİNAL MR
 • KAROTİS VERTEBRAL DOPPLER

KARDİYOLOJİK TETKİKLER

 • EKG
https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp