Doç. Dr. Nergül Çördük Çocuk Cerrahisi Kliniği

Hekim Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Yılı

Mecitözü/ Çorum, 1972

Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim

Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1988 - 1994

Uzmanlık: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, 1996 - 2002

Doçentlik: Çocuk Cerrahisi, 2014

Bilimsel Etkinlik ve Ödüller

 • 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek/ANTALYA, 14-17 Ekim, 1998.
 • 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kemer/ANTALYA, 1-4 Ekim, 2000.
 • 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek/ANTALYA, 7-11 Ekim, 2001.
 • Bilimsel makale yazımı, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Mezuniyet sonrası eğitim çalışması, ANTALYA, 7 Ekim, 2001.
 • 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, MERSİN, 15-19 Ekim, 2002.
 • Probleme dayalı öğretim kursu, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ, 9-16 Mayıs 2003.
 • Sekizinci 1 Aralık Hipospadias Günü, İZMİR, 1 Aralık 2003.
 • Anne sütü ile beslenme ve emzirme teknikleri kursu, Bebek Dostu Hastane Programı, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ, 31 Mart 2004.
 • Vezikoüreteral reflü kursu, Çocuk Ürolojisi Derneği, İzmir, 25 Ekim 2004.
 • Deney Hayvanlarının biyolojik araştırmalarda kullanılması-II kursu, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ, 24-25 Mart 2005.
 • 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, GAZİANTEP, 21-24 Eylül 2005.
 • Bölgesel laparoskopik anorektal malformasyon cerrahisi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, DENİZLİ, 9 Kasım 2005.
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, DENİZLİ, 14-16 Kasım 2005.
 • 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, ADANA, 5-8 Kasım 2006.
 • Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu Onkoloji Kursu, ADANA, 4-5 Kasım 2006.
 • Pamukkale Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Sertifikası, DENİZLİ, 2007.
 • 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Çeşme/İZMİR, 24-27 Ekim 2007.
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Uygulayıcı Sertifikası, DENİZLİ, 14-16 Kasım 2007.
 • 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İSTANBUL, 16-18 Haziran 2008.
 • 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, 22-25 Eylül 2010.
 • Bölgesel Eğitim Toplantısı, Çocuk Cerrahisi Derneği, AYDIN, 30 Mart 2013.
 • 2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, ANTALYA, 10-14 Nisan 2013.
 • 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, ESKİŞEHİR, 30 Ekim-2 Kasım 2013.
 • 5.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, ANTALYA, 16-19 Nisan 2014.
 • Üriner İnkontinans Cerrahisi Sempozyumu, ANTALYA, 16 Nisan 2014.
 • 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, 28-31 Ekim 2015.
 • Denizli İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen “Doktor Travma İleri Yaşam Desteği” Eğitimi’nde Eğitici , DENİZLİ, 8-11 Mart 2016.
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Bölgesel Eğitim Etkinliği “Apandisit ve Ayırıcı Tanısı” Kursu, Kurs Koordinatörü, Eğitici, DENİZLİ, 9 Nisan 2016.

Ödül

"Çocuklarda korosif madde içiminin ekonomik etkisi ve adli takibi" konulu çalışma ile en başarılı tartışmalı poster ödülü; XXVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Haziran 2008, İstanbul).

Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. C. Özcan, O. Ergün, A. Çelik, N. Çördük, G. Özok., "Enzymatic debridement of burn wound with collagenase in children with partial-thickness burns.",Burns (ISI) , 791-794 pp., 2002

 

A2. O. Ergun , A. Celik, N. Corduk, I. Ulman, A. Avanoglu, "De-inversion of an inverted appendectomy for the Malone procedure.", BJU International (ISI) , e3 pp., 2003 , DOI: 10.1046/j.1464-4096.2003.02942.x

 

A3. A. Sarioglu-Buke, N. Corduk, F. Atesci, M. Karabul, U. Koltuksuz, "A different aspect of corrosive ingestion in children: socio-demographic characteristics and effect of family functioning", International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (ISI) , 1791-1798 pp., 2006 , DOI: 10.1016/j.ijporl.2006.06.005

 

A4N. Corduk, U. Koltuksuz, F. Bir, M. Karabul, O. Herek, A. Sarioglu-Buke, "Association of rare intestinal malformations: colonic atresia and intestinal neuronal dysplasia.", Advances in Therapy (ISI) , 1254-1259 pp., 2007

 

A5. A. Sarioglu-Buke, N. Corduk, U. Koltuksuz, M. Karabul, B. Savran, S. Bagci, "An uncommon variant of Meckel's diverticulum.", Canadian Journal of Surgery (ISI) , e46-47 pp., 2008

 

A6. N. Corduk, U. Koltuksuz, N. Calli-Demirkan, S. Rota, G. Abban, A. Sarioglu-Buke, "Effects of retinoic acid and zinc on the treatment of caustic esophageal burns.", Pediatric Surgery International (ISI) , 619-624 pp., 2010 , DOI: 10.1007/s00383-010-2571-z

 

A7. N. Corduk, U. Koltuksuz, M. Karabul, B. Savran, S. Bagci, A. Sarioglu-Buke, "A rare presentation of crush injury: transanal small bowel evisceration. Case report and review of the literature", Pediatric Surgery International (ISI) , 1021-1024 pp., 2011 , DOI: 10.1007/s00383-010-2817-9

 

A8. O. Herek, N. Çördük, D. Herek, S. Bagci, "Acute acalculous cholecystitis due to hepatitis A infection in a child: a rare cause of acute abdomen", Annals of African Medicine , 193-195 pp., 2011 , DOI: 10.4103/1596-3519.82059

 

A9. H. Ergin, A. Karaca, S. Ergin, N. Çördük, N. Karabulut, "Calcinosis cutis in a newborn with transient pseudohypoparathyroidism", Indian Journal of Pediatrics (ISI) , 1424-1426 pp., 2011 , DOI: 10.1007/s12098-011-0446-5

 

A10. N. Corduk, S. Semiz, U. Koltuksuz, C.N. Semerci, F. Duzcan, E. Duzcan, N.L. Satiroglu-Tufan, "Patient with 45,X karyotype and severe virilization occult Y sequences", Pediatrics International (ISI) , 140-144 pp., 2012 , DOI: 10.1111/j.1442-200X.2011.03473.x

 

A11. N. Corduk, G. Abban, B. Yildirim, A. Sarioglu-Buke, "The effect of vitamin D on expression of TGF β1 in ovary.", Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes (ISI) , 490-493 pp., 2012 , DOI: 10.1055/s-0032-1314858

 

A12. N. Corduk, G. Unlu, A. Sarioglu-Buke, A. Buber, B. Savran, M. Zencir, "Knowledge, attitude and behaviour of boys and parents about circumcision.",Acta Paediatrica (ISI) , 169-173 pp., 2013 , DOI: 10.1111/apa.12152

 

A13. N. Corduk, S.E. Odabas, A. Sarioglu-Buke, "Intestinal perforation caused by multiple magnet ingestion", African Journal of Paediatric Surgery , Afr J Paediatr Surg. 2014 Jan-Mar;11(1):84-6. doi: 10.4103/0189-6725.129249.

 

A14. Yüksel S, Yurdakul AC, Zencir M, Çördük N, “Evaluation of lower urinary tract dysfunction in Turkish primary schoolchildren: An epidemiological study.” J Pediatr Urol. 10(6):1181-6, Aralık 2014. doi: 10.1016/j.jpurol.2014.05.008.

 

A15. Agladioglu K, Herek D, Herek O, Agladioglu SY, Cördük N, Ozhan B. Can ultrasound elastography be used as a new technique in the differentiation of undescended testes and reactive lymph nodes in children? Clin Radiol. 2015 Nov;70(11):1269-75. doi: 10.1016/j.crad.2015.06.099.

 

A16. Ozkinay F, Atik T, Isik E, Gormez Z, Sagiroglu M, Sahin OA, Corduk N, Onay H.

A further family of Stromme syndrome carrying CENPF mutation.

Am J Med Genet A. 2017 Apr 13. doi: 10.1002/ajmg.a.38173.

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. C. Özcan, G. Özok, N. Çördük, O. Ergün, European Club Pediatric Burn, Second International Congress konferansı dahilinde "Current concept in pediatric burn care" bildiri kitapçığındaki "Enzymatic debridement of burn wound with collagenase in children with partial-thickness burns", 163 pp., Florence, İtaly, October 1999

 

B2. N. Çördük, İ. Ulman, C. Özcan, A. Avanoğlu, 13th ESPU (European Society for Paediatric Urology) konferansı dahilinde "BJU International" bildiri kitapçığındaki "Hematocolpos in the normal mensturation", 57 pp., Budapest, Hungary, April 2002

 

B3. O. Ergün, N. Çördük, A. Çelik, M. Yalaz, A. Erdener, 20th International symposium on neonatal intensive care konferansı dahilinde "20th International symposium on neonatal intensive care" bildiri kitapçığındaki "Algorithmic approach to the diagnosis of clinical sepsis ın the newborn", 133 pp., Venice, Italy, November 2002

 

B4. A. Sarioglu-Buke, U. Koltuksuz, O. Herek, N. Corduk, Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons konferansı dahilinde "Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons" bildiri kitapçığındaki "Implementation of problem based learning in pediatric surgical traning in a new üniversity in Turkey", . pp., Marseille, France, October 2004

 

B5. A. Sarioglu-Buke , N. Corduk , U. Koltuksuz, M. Karabul, B. Savran, S. Bagcı, Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons konferansı dahilinde "Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons" bildiri kitapçığındaki "Meckel’s Diverticulum In Mesenteric Localization: An Uncommon Variation", . pp., Marseille, France, October 2004

 

B6. A. Sarioglu-Buke , N. Corduk , U. Koltuksuz, M. Karabul, B. Savran, S. Bagcı, Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons konferansı dahilinde "Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons" bildiri kitapçığındaki "Achalasia, alacrima and megacystis: double a syndrome with megacystis.", . pp., Marseille, France, October 2004

 

B7. N. Corduk, U. Koltuksuz, N. Sen, M. Karabul, B. Savran, S. Bagcı, A. Sarioglu-Buke, Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons konferansı dahilinde "Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons" bildiri kitapçığındaki "Giant congenital solitary nonparasitic cyst of the liver in newborn: report of case", . pp., Marseille, France, October 2004

 

B8. U. Koltuksuz, N. Corduk, E. Duzcan, B. Savran, S. Bagcı, M. Karabul, A. Sarioglu-Buke, Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons konferansı dahilinde "Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons" bildiri kitapçığındaki "Tumorlike disorder of testis: diffuse fibrous proliferation of tunica vaginalis associated with diffuse testicular parenchymal infarction", . pp., Marseille, France, October 2004

 

B9. U. Koltuksuz, N. Corduk, S. Bagcı, B. Savran, M. Karabul, A. Sarioglu-Buke, Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons konferansı dahilinde "Vth Congress of the Mediterranean Association of Paediatric Surgeons" bildiri kitapçığındaki "Ureteroureteric (yo-yo) reflux in incomplet ureteral duplication: diagnosis and treatment", . pp., Marseille, France, October 2004

 

B10. S.O. Kaya, F. Bir, N. Çördük, G. Yuncu, S. Sevinç, G. Tomatır, 40th Congress of the European Society for Surgical Research konferansı dahilinde "European Surgical Research" bildiri kitapçığındaki "Pleural Reactions to the Different Thoracic Catheter Materials in Rabbits with Iatrogenic Pneumothorax", 161 pp., Konya, Turkey, May 2005

 

B11. A. Sarıoğlu-Büke, Ş. Bağcı, N. Çördük, Ç. Yenisey, M. Erkus, G. Abban, 9th European Congress of Paediatric Surgery konferansı dahilinde "9th European Congress of Paediatric Surgery" bildiri kitapçığındaki "Effect of growth hormone on experimental necrotising enterocolitis", 238 pp., Istanbul, Turkey, June 2008

 

B12. A. Sarıoğlu-Büke, B. Savran, Ö. Sevinç, N. Çördük, 9th European Congress of Paediatric Surgery konferansı dahilinde "9th European Congress of Paediatric Surgery" bildiri kitapçığındaki "Knowledge, behaviour and attitude of parents on pediatric surgical practice", 248 pp., Istanbul, Turkey, June 2008

 

B13. Caglar MYuksel SBecerir TEvrengul H , Kocyigit AHerek D , Corduk N, Herek O , Koltuksuz U., “Prediction Of Spontaneous Resolution Of Vesicoureteral Reflux In Children”, The 47th ESPN Congress in Porto, Portugal, September 18-20, 2014

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1N. Çördük, A. Sarıoğlu-Büke, R. Doğan, İ. Taştepe, Ş.T. Liman, Travma (Çocukta Yanıklar), 757-765 pp., Ankara, Nobel Tıp Kitabevi, 2006

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. G. Özok, C. Özcan, N. Çördük, O. Ergün, A. Erdener, "Çocuklarda derin kısmi kalınlıktaki yanık yarasının kollejenaz ile enzimatik debridmanı", Pediatrik Cerrahi Dergisi , 84-88 pp., 2000

 

D2. N. Çördük, İ. Ulman, C. Özcan, A. Avanoğlu, "Mensturasyon varlığında hematokolpos", Pediatrik Cerrahi Dergisi , 137-139 pp., 2001

 

D3. Y. Cerit, Ü. Arslan, S. Ertürk, B. Eroğlu, N. Çördük, N. Öztürk, "Yanıklı hastanın bakımında enzimatik debridman ile tedavi", Hemşirelik forumu , 52-54 pp., 2002

 

D4. Ş.Ö. Kaya, H. Atalay, F. Bir, G. Yuncu, S. Sevinç, N. Çördük, K.C. Ceylan, A. Üçvet, A.G. Tomatır, "İatrojenik pnömotorakslı tavşanlarda farklı torasik drenlerin plevral reaksiyonları", İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi , 15-18 pp., 2005

 

D5. A. Sarıoğlu-Büke, N. Çördük, U. Koltuksuz, Ö. Herek, E. Erdem, H. Bağcı, "Pamukkale üniversitesinde mezuniyet öncesi eğitimin yapılandırılması ve klinik eğitimi aşamasında çocuk cerrahisi anabilim dalının rolü ve çalışmaları", Tıp Eğitimi Dünyası , 51-56 pp., 2007

 

D6. N. Çördük, A. Sarıoğlu-Büke, Ş. Bağcı, K. Acar, Ö. Herek, U. Koltuksuz, "Çocuklarda koroziv madde içiminin ekonomik etkisi ve adli takibi", Çocuk Cerrahisi Dergisi , 114-119 pp., 2009

 

D7. N. Çördük, U. Koltuksuz, A. Sarıoğlu-Büke, N. Şen-Türk, Ö. Herek, "Prenatally detected giant solitary nonparasitic hepatic cyst in a newborn: report of a case", Pamukkale Tıp Dergisi , 45-47 pp., 2010

 

D8. N. Çördük, A. Sarıoğlu-Büke, B. Savran, Ö. Sevinç, "Bölgemizde anne ve babaların çocuk cerrahisi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları", Çocuk Cerrahisi Dergisi , 20-25 pp., 2012

 

D9. N. Çördük, T. Ürey, K. Küçüktaşçı, Ö. M. A. Özdemir, Ö. Herek, A. Sarıoğlu-Büke, U. Koltuksuz, H. Ergin, "Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi", Pamukkale Tıp Dergisi , 47-51pp., 2014

 

D10. ÖMA Özdemir, H Ergin, K Küçüktaşçı, Ö Şahin, N Çördük, E Karadağlı, B Yıldırım “Oktreotid ile Tedavi Edilen Konjenital Şilotoraks Olgusu”. J Curr Pediatr 2015; 13: 68-71, 2015

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  G. Özok, A. Çelik, Z. Ural, N. Çördük, II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çocuk yanıklarında erken enteral besleme", 202 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 1997

 

E2. A. Avanoğlu, O. Ergün, T. Şen, N. Çördük, İ. Ulman, A. Gökdemir, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Detrusor instabilitesi olan vezikoüreteral reflü hastalarının tedaviye olan yanıtlarının değerlendirilmesi", S-33 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 1998

 

E3. O. Ergün, A. Çelik, M.S. Yılmaz, N. Çördük, A. Avanoğlu, İ. Ulman, A. Gökdemir, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Mesane augmentasyonu sonrası taş gelişen olguların değerlendirilmesi", S-35 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 1998

 

E4. A. Çelik, O. Ergün, M.S. Yılmaz, N. Çördük, İ. Ulman, A. Avanoğlu, A. Gökdemir, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İnkontinans nedeniyle periüretral enjeksiyon uygulanan olguların değerlendirilmesi", S-37 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 1998

 

E5. A. Çelik, M.S. Yılmaz, Z. Ural, M.N. Müezzinoğlu, N. Çördük, H. Çaylak, G. Özok, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çocuk yanıklarında erken enteral besleme", S-55 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 1998

 

E6. A. Çelik, O. Ergün, N. Çördük, C. Özcan, A. Erdener, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Omfaloselli bir yenidoğan olguda topikal povidone-iodine kullanımına bağlı guatr ve hipotiroidizm: Olgu sunumu", P-66 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 1998

 

E7. C. Özcan, G. Özok, N. Çördük, O. Ergün, XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çocuklarda yanık yarasının kollejenaz ile enzimatik debridmanı", 72 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 1999

 

E8. N. Çördük, O. Ergün, A. Çelik, İ. Ulman, A. Avanoğlu, A. Gökdemir, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İnverte appendektominin deinversiyonu ve malone prosedürü için yeniden kullanımı", 76 pp., Antalya, Ekim 2000

 

E9. N. Çördük, İ. Ulman, N. Emir, A. Avanoğlu, A. Gökdemir, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Disfonksiyonel işemeli çocuklarda klinik özellikler ve tedavi sonuçları", 32 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2000

 

E10. C. Özcan, N. Çördük, O. Ergün, A. Erdener, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Postoperatif uzun süreli mekanik ventilasyon gerektiren yenidoğanlarda trakeostomi", 68 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2000

 

 

E11. N. Çördük, İ. Ulman, C. Özcan, A. Avanoğlu, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Pediatrik Cerrahi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Mensturasyon varlığında hematokolpos", K178 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2001 (Bu bildiri 13th ESPU'da da sunulmuştur.)

 

E12. Y. Cerit, Ü. Arslan, N. Çördük, S. Ertürk, N. Öztürk, B. Eroğlu, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve V. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde "Pediatrik Cerrahi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Yanık hasta bakımında enzimatik debridman ile tedavi", K279 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2001

 

E13. N. Çördük, O Ergün, A Çelik, A. Erdener, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yenidoğanın gastrointestinal perforasyonları", 334 pp., Mersin, Türkiye, Ekim 2002

 

E14. N. Çördük, A. Çelik, O. Ergün, R. Ergün, E. Balık, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Hirschsprung hastalığında cerrahi tedavi sonrası enterokolit risk faktörleri", 310 pp., Mersin, Türkiye, Ekim 2002

 

E15. A. Sarıoğlu Büke, N. Çördük, N. Karabulut, M. Karabul, G. Ödemiş, XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "Klimik XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları" bildiri kitapçığındaki "Multiple karaciğer kisthidatiği tedavisinde peroperatuvar ultrasonografinin yeri", 00 pp., İstanbul, Türkiye, Mart 2003

 

E16. A. Sarıoğlu-Büke, U. Koltuksuz, Ö. Herek, N. Çördük, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Pediatrik Cerrahi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Probleme dayalı öğrenim ve mezuniyet öncesi pediatrik cerrahi eğitimi", 8 pp., Şanlıurfa, Türkiye, Ekim 2003

 

E17. N. Çördük, U. Koltuksuz, F. Bir, M. Karabul, B. Savran, Ş. Bağcı, Ö. Herek, A. Sarıoğlu-Büke, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Pediatrik Cerrahi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Nadir iki anomalinin birlikteliği: Kolonik atrezi ve intestinal nöronal displazi", 176 pp., Şanlıurfa, Türkiye, Ekim 2003

 

E18. U. Koltuksuz, N. Çördük, E. Düzcan, B. Savran, Ş. Bağcı, M. Karabul, Ö. Herek, A. Sarıoğlu-Büke, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Testisin tümör benzeri hastalığı: Tunika vajinaliste diffüz fibröz proliferasyon ve diffüz parenkimal nekroz", 244 pp., Bursa, Türkiye, Eylül 2004

 

E19. N. Çördük, S. Semiz, U. Koltuksuz, N. Semerci, L. Tufan, XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Çocuk Cerrahisi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "45X karyotipi olup gizli Y dizini taşıyan ağır virilize bir olgu", 138 pp., Gaziantep, Türkiye, Eylül 2005 (Bu bildiri X.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresinde de sunulmuştur.)

 

E20. U. Koltuksuz, N. Çördük, XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Çocuk Cerrahisi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Karın ön duvarında ektopik testis", 104 pp., Gaziantep, Türkiye, Eylül 2005

 

E21. A. Sarıoğlu-Büke, N. Çördük, U. Koltuksuz, Ö. Herek, İ. Kaleli, Ş. Bağcı, M. Karabul, XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "Klimik Dergisi kongre kitabı" bildiri kitapçığındaki "Çocukluk çağında multipl kist hidatik lezyonları", 303 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2005

 

E22. N. Çördük, U. Koltuksuz, N. Çallı-Demirkan, S. Rota, G. Abban, A. Büke, XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Çocuk Cerrahisi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Retinoik asit ve çinkonun kostik özofagus darlığına etkileri", 42 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2006

 

E23. N. Çördük, U. Koltuksuz, M. Karabul, B. Savran, Ş. Bağcı, XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Çocuk Cerrahisi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Abdominal ezilme yaralanmasına bağlı transanal ince bağırsak evisserasyonu: olgu sunumu", 219 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2006

 

E24. A. Sarıoğlu-Büke, N. Çördük, U. Koltuksuz, Ö. Herek, XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Çocuk Cerrahisi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Çocuk cerrahisi uygulama alanı ve eğitimi konusunda öğrencilerimizin görüşleri", 162 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2006

 

E25. H. Ergin, Ö.M.A. Özdemir, N. Çördük, H. Halis, N. Çallı-Demirkan, 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi konferansı dahilinde "15. Ulusal Neonatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Periton diyalizi uygulanan nekrotizan enterokolitli olguda abdominal pseudokist", 216 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007

 

E26. H. Ergin, A. Karaca, Ş. Ergin, N. Çördük, N. Karabulut, 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi konferansı dahilinde "16. Ulusal Neonatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İntravenöz kalsiyum glukonat tedavisinden sonra kalsinozis kutis gelişen yenidoğan olgu", 210 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008

 

E27. N. Çördük, A. Sarıoğlu-Büke, Ş. Bağcı, K. Acar, Ö. Herek, U Koltuksuz, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Çocuk Cerrahisi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Çocuklarda korosif madde içiminin ekonomik etkisi ve adli takibi", 115 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2008

 

E28. N. Çördük, İ. Gökalan-Kara, Y. Kıroğlu, C.N. Semerci, B. Çırak, F. Demirkan, A. Sarıoğlu-Büke, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Çocuk Cerrahisi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Amniotik band sendromu ile lipomeningomiyelosel, tethered kord ve disloke dermal sinüs birlikteliği: olgu sunumu", 183 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2008

 

E29. H. Ergin, N. Çördük, K. Küçüktaşçı, P. Çakmak, M. Karabul, Ö.M.A. Özdemir, K.M. Erdoğan, D. Gürses, B. Yağcı, 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Neonatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Konjenital mesane rüptürü", EPS-207 pp., İzmir, Türkiye, Nisan 2009

 

E30. A. Sarıoğlu-Büke, N. Çördük, Ş. Bağcı, S.E. Odabaş, PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İnfravezikal tıkanıklığın nadir bir nedeni: anterior üretral valv ve divertikül", 48 pp., İzmir, Türkiye, Nisan 2010

 

E31. Ş. Bağcı, A. Sarıoğlu-Büke, N. Çördük, C. Yenisey, M. Erkuş, G. Abban, XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Desferoksamin ve n-asetil sisteinin nekrotizan enterokolit oluşturulmuş ratlarda histopatoloji, oksidatif stres ve apopitoza etkileri", 100 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2010

 

E32. N. Çördük, G. Abban, B. Yıldırım, A. Sarıoğlu-Büke, XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ovaryum dokusunda D vitamininin TGF-beta 1 ekspresyonu üzerine etkisi", 190 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2010

 

E33. Y. Çalışır, S. Yüksel, Ö. Şahin, A. Akpınar, N. Çördük, İ. Kılıç, 6. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi konferansı dahilinde "6. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Prematüre bir yenidoğanda enalapril kullanımına bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği", 14 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2010

 

E34. N. Çördük, G. Ünlü, A. Sarıoğlu-Büke, A. Büber, B. Savran, M. Zencir, 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Çocuk Cerrahisi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Erkek çocukların ve ebeveynlerinin sünnet ile ilgili bilgi tutum ve davranışları", 171 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2011

 

E35. T. Yılmaz, N. Yalçın, N. Çördük, R. Ortaç, 21.Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji dergisi ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Teratoid wilms: olgu sunumu", 229 pp., İzmir, Türkiye, Kasım 2011

 

E36. A. Çolpan Yurdakul, S. Yüksel, M. Zencir, N. Çördük, T. Becerir, 7.Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi konferansı dahilinde "7.Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Denizli ilinde 6-15 yaş arası okul çocuklarında işeme bozukluğu prevalansı ve eşlik eden faktörler", S-21 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2012

 

E37. U. Koltuksuz, N. Çördük, S.E. Odabaş, S. Civlan., XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Çocuk Cerrahisi dergisi kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Bianchi yöntemiyle bağırsak uzatması yapılan kısa bağırsak sendromlu bir bebek olgusu", 243 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2012

 

E38. Ö.M.A. Özdemir, H. Ergin, K. Küçüktaşçı, Ö. Şahin, N. Çördük, E. Karadağlı, B. Yıldırım, 56.Türkiye Milli pediatri Kongresi konferansı dahilinde "56.Türkiye Milli pediatri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Oktreotid ile tedavi edilen konjenital şilotoraks olgusu", P344 pp., Girne, KKTC, Kasım 2012

 

E39. C.N. Semerci, N. Çördük, A. Koçyiğit, V. Okur, Ö.M.A. Özdemir, E. Tepeli, A. Ayaz, G. Akıncı Gönen, G. Bağcı, 10.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi konferansı dahilinde "10.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Otozomal dominant robinow sendrom’lu bir olgu", 277 pp., Bursa, Türkiye, Aralık 2012

 

E40. N. Çördük, S.E. Odabaş, Ç. Eryiğit, Ö. Herek, A. Sarıoğlu-Büke, U. Koltuksuz, 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Özofagus Atrezisi ile Doğan Bebeklerin Sonuçlarının Değerlendirilmesi", SS69., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2013

 

E41. N. Çördük, Ö. Herek, S.E. Odabaş, U. Koltuksuz, 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Spigelian Herniyi Taklit Eden Karın Duvarında Ektopik Testisli Olgularımız", P55., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2013

 

E42. N. Çördük, T. Ürey, K. Küçüktaşçı, Ö.M.A. Özdemir, Ö. Herek, A. Sarıoğlu-Büke, U. Koltuksuz, H. Ergin, 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yenidoğan Pnömotorakslı Olguların Değerlendirilmesi", P66., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2013

 

E43. F. Oytun, Ö. Karahacıoğlu, M. Mumcuoğlu, N. Çördük, 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çocuk Cerrahisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsis Nedenlerinin Değerlendirilmesi", SB34., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2013

 

E44. H. Evrengül, S. Yüksel, S. Altıntaş, T. Becerir, G. Yüksel, A. Koçyiğit, Ö. Herek, N. Çördük, U. Koltuksuz, “22. Ulusal Neonatoloji Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Antenatal Hidronefroz Olgularının etyolojik açıdan postnatal değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi”, PS-045., Antalya, Türkiye, Nisan 2014

 

E45. S.E. Odabaş, N. Çördük, F. Bir, G. Abban, “32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Nitrofen Verilerek Konjenital Diyafragma Hernisi Oluşturulan Ratlarda N-asetil sistein ve D Vitamini’nin pulmoner hipoplaziye etkisi”, SS22., Trabzon, Türkiye, Eylül 2014

 

E46. N Çördük, U Koltuksuz, A Akbulut, Ş Doğan. Erkek çocuklarda üretraya yabancı cisim sokulması, 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 28-31 Ekim 2015

 

E47. A Arıcan, G Coşkunpınar, S Ölmez, N Çördük, K Acar. Türk Halk Müziğinde Ölüm Temasına Bakış, Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Antalya, 15-17 Mart 2017

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Pediatrik Üroloji Derneği
 • EUPSA (European Paediatric Surgeons’ Association)
https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp