Doç. Dr. Orhan Akıncı Ortopedi ve Travmatoloji

Hekim Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi

 15.03.1962 / Varto(Muş)

Yabancı dil:

İngilizce

Eğitim

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yüksek Lisans)

Doktora

Fırat Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji

Doçentlik

Dr. Suat Seren Göğüs Hast. Eğit. Ve Araş. Hastanesi

Mesleki İlgi Alanları

  • Erişkin kalça çıkıklarında total kalça protezi
  • Artroplastiler (Kalça ve diz protezleri)
  • Travma Cerrahisi (Tüm kırık ve çıkılar)
  • Pediatrik Ortopedi (Çocuk ortopedisi, travmaları ve doğuştan kalça çıkıkları)
  • Artroskopik Cerrahi İşlemler (Eklem kapalı ameliyatları)
  • Spor Yaralanmalarının Tedavileri
  • El Cerrahisi(Tetik parmak, karpal tünel sendromu, dupuytren kontraktürü ve el kırık ve çıkıkları)
  • Ayak Cerrahisi (Halluks rigidus, halluks valgus, doğuştan çarpıklıklar, düz tabanlık, topuk dikeni ve ayağın kırık ve çıkıkları)
  • Yumuşak Doku ve Kemik Tümörlerinin Tedavisi
  • İlizarov Yöntemi ile kırık ve deformite düzeltilmesi

Yayınlar

A.  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A.1       AKINCI ORHAN, KUYURTAR FEHMİ (2000). Chondrodysplasia calcificans   punctata (Olgu Sunumu). Turkish Journal of Artroplasty Arthroscopic Surgery, 11(1), 86-90., (Kontrol No: 1439230)

A.2       AKALIN YAVUZ, AKINCI ORHAN, KAYALI CEMİL (2010). Ipsilateral Combination of Galeazzi and Monteggia Fractures in a Ten year old Patient (Case Report). Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 5(6), 443-447., (Kontrol No: 1439077)

A.3       AKALIN YAVUZ, KAYALI CEMİL, AKINCI ORHAN, TURGUT ALİ (2010). Internal Fixation Using A Single Incision in A Radial Head, Neck and Olecranon Fracture (Case Report). Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30(2), 775-778., Doi: 10.5336/medsci.2008-7361, (Kontrol No: 1454447)

A.4       AKINCI ORHAN, AKALIN YAVUZ, REİSOĞLU ALİ, KAYALI CEMİL (2010). Comparison of long term results of dynamic hip screw and AO 130 degrees blade plate in adult trochanteric region fractures . Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 44(6), 443-451., Doi: 10.3944/AOTT.2010.2356, (Kontrol No: 1438729)

A.5       AKINCI ORHAN, KAYALI CEMİL, AKALIN YAVUZ (2010). Open reduction of old unreduced anterior shoulder dislocations a case series including 10 patients. European Journal of Orthopaedic Surgery Traumatology, 20(2), 123-129., Doi: 10.1007/s00590-009-0495-x, (Kontrol No: 1421981)

A.6       AKINCI ORHAN, AKALIN YAVUZ, İNCESU MUSTAFA, EREN SEYDİ AHMET (2011). Long term results of surgical treatment of pigmented villonodular synovitis of the knee. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 45(3), 149-155., Doi: 10.3944/AOTT.2011.2442, (Kontrol No: 1421914)

A.7       AKINCI ORHAN, AKALIN YAVUZ, KAYALI CEMİL (2012). Results of total knee arthroplasty in patients with gonarthrosis resulting from the delayed diagnosis of PVNS a case series. European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, 22(1), 51-56., Doi: 10.1007/s00590-011-0784-z, (Kontrol No: 1438666)

A.8       AKINCI ORHAN, AKALIN YAVUZ (2015). Medium-term results of single-stage posteromedial release and triple arthrodesis in treatment of neglected clubfoot deformity in adults. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 49(2), 175-183., Doi: 10.3944/AOTT.2015.13.0019, (Kontrol No: 1422009)

A.9       AKALIN YAVUZ, CANSABUNCU GÖKHAN,ÇEVİK NAZAN, AVCI ÖZGÜR, AKINCI ORHAN, ÖZTÜRK ALPASLAN (2020). An evaluation of the results of locked plate osteosynthesis applied without the use of bone graft in Sanders type III and IV intra-articular calcaneus fractures. International Orthopaedics, 44:2753-2760, Doi: https://doi.org/10.1024/0040-5930.61.7.435, (Kontrol No: 6522820)

A.10  AKINCI ORHAN,  TURGUT ALİ (202). Long-Term Results of Total Hip Arthroplasty with Step-Cut Osteotomy in Crowe Type IV Dysplastic Hips. Indian Journal of Orthopaedics, 56:672–679 DOI https://doi.org/10.1007/s43465-021-00567-3

B.         Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

B.1       AKINCI ORHAN, SEKERLISOY ALI, KUYURTAR FEHMI (1994). Modification Magnuson-Stack Operation in Habitual Anterior Dislocation of The Shoulder. International Congress of Surgery of The Hand and Upper Extremity. Abstract Book. Shoulder-Upper Extremity Part-III.ShIII/7, 65-65, (Özet bildiri), (Kontrol No: 1456383)

B.2       KUYURTAR FEHMI, AKINCI ORHAN, SEKERLISOY ALI (1994). Open Reduction in Old Unreduced Dislocation of Shoulder (Case Report). International Congress of Surgery of The Hand and Upper Extremity. P/9, Page:80, (Özet bildiri), (Kontrol No: 1456416)

B.3       VATANSEVER MEHMET, AKINCI ORHAN, KUYURTAR FEHMI,ISIK TUNCAY (1995). Humerus cerrahi boyun kırıklarında tedavi sonuçlarımız. SICOT regional and XIV. Turkish National Congress of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Upper Extremity Fractures. Grup I, Page: 330., (Özet bildiri), (Kontrol No: 1456456)

B.4       AKINCI ORHAN, VATANSEVER MEHMET, KUYURTAR FEHMI, ISIKTUNCAY (1995). Yetiskinlerin Intertrokanterik Femur Kırıklarında AO Açılı Plakları ile Richards Sliding Vidalarının Karsılastırılması. SICOT regional and XIV. Turkish National Congress of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Abstract Book. Poster:2/10. Page340., (Özet bildiri), (Kontrol No: 1456525)

B.5       AKINCI ORHAN, KAYALI CEMIL, REISOGLU ALI (2008). Neglected unreduced shoulder Dislocations case series of ten patients. 9 th EFORT Congress. 8-Shoulder/Elbow, P895, (Özet bildiri), (Kontrol No: 1456600))

C.         Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

C.1       KUYURTAR FEHMİ , ŞEKERLİSOY ALİ, AKINCI ORHAN, VATANSEVER MEHMET (1992). Seftazidimin Ortopedide Terapötik ve Profilaktik Kullan m . ANKEM, 6(4), 438-441., (Kontrol No: 1439297)

C.2       KUYURTAR FEHMİ, ŞEKERLiSOY ALİ, AKINCI ORHAN, VATANSEVER MEHMET (1992). Kemik defektini doldurmada koral kullan m . Acta Orthop Traumatol Turc, 26, 151-153., (Kontrol No: 1439340)

C.3       KUYURTAR FEHMİ, AKINCI ORHAN, IŞIK TUNCAY, YILMAZ ERHAN,  ŞEKERLİSOY ALİ, SARIKAYA  METİN (1994). Çocukların Humerus Suprakondiler Kırıklarında Lateral Yaklaşımla Açık Redüksiyon uygulaması . Taksim Hastanesi T p Bülteni, 24(1-2), 37-40., (Kontrol No: 1452198)

C.4       ŞEKERLİSOY ALİ, KUYURTAR FEHMİ, AKINCI ORHAN, IŞIK TUNCAY (1994). Kollum Femoris Kırıklarında Thompson Protez Uygulaması. Taksim Hastanesi T p Bülteni, 24(1-2), 32-36., (Kontrol No: 1452257)

C.5       AKINCI ORHAN, ŞEKERLİSOY ALİ, KUYURTAR FEHMİ,IŞIK TUNCAY (1996). Çocuk femur diafiz kırıklarının tedavi sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc, 30, 125-127., (Kontrol No: 1452335)

C.6       AKINCI ORHAN, SADİOĞLU MÜFİT, YILMAZ ERHAN, KUYURTAR FEHMİ, YILMAZ MUSTAFA (1996). Ekstremitelerin ateşli silah yaralanmalarında antibiyotiklerin infeksiyonu önlemedeki etkinlikleri. ANKEM Derg, 10(1), 71-75., (Kontrol No: 1452401)

C.7       AKINCI ORHAN, KÖMÜRCÜ MAHMUT, KUYURTAR FEHMİ (1999). Magnuson Stack operation in recurrent dislocation of the shoulder. Turkish Journal of Bone and Joint Surgery, 4(1-2), 20-22., (Kontrol No: 1452480)

C.8       AKINCI ORHAN, KÖMÜRCÜ MAHMUT, KUYURTAR FEHM (1999). Open reduction of unreduced old dislocation of the shoulder (Case Report). Turkish Journal of Bone and Joint Surgery, 4(1-2), 23- 25., (Kontrol No: 1452451)

C.9       SARISALTIK HÜSEYİN, AKINCI ORHAN, GÜRBÜZ HAKAN (2000). Subakromial sıkışma sendromunun evrelendirilmesinde kullanılan tanısal yöntemlerin karşılaştırılması. Acta Orthop Traumatol Turc, 34, 475-479., (Kontrol No: 1439147)

C.10     AKINCI ORHAN, KÖMÜRCÜ MAHMUT, SARISALTIK HÜSEYİN, KOCAOĞLU SEHER, KUYURTAR FEHMİ (2000). Postmenopozal osteoporoz tedavisinde kalsitonin kullanımı. Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences, 3(1), 41-46., (Kontrol No: 1454221)

C.11     AKALIN YAVUZ, AKINCI ORHAN (2011). Omuz Ağrılarnda Subakromiyal Sıkışma Sendromu’nun Yeri. Klinik T p Aile Hekimli i, 3(3), 16-18., (Kontrol No: 1462897)

C.12     KARAASLAN GÖKALP, AKALIN YAVUZ, AKINCI ORHAN (2011). Spinal Epidural Ampiyeme Benzeyen Spinal Epidural Reaktif Reaksiyon: Olgu Sunumu ve Literatür incelemesi. Türk Nöro irürji Dergisi, 21(1), 1-5., (Kontrol No: 1454478)

C.13     AKINCI ORHAN (2012). Doğuştan kalça çıkığı nedir, Neden önemlidir . National Sa l k(4), 8-9., (Kontrol No: 1462925)

C.14     AKINCI ORHAN, AKALIN YAVUZ, OTUZBİR ALİ, ÖZTÜRK ALPASLAN (2016). Concurrent cases of bilateral anterior shoulder dislocation our observations in three cases. The European Research Journal, 2(1), 80-84., Doi: 10.18621/eurj.2016.2.1.80, (Kontrol No: 2711146)

C.15     AKINCI ORHAN (2017). Rice bodies at bilateral subacromial bursa (Case Reeport). Ege T p Dergisi, 56(3), 157-159., (Kontrol No: 6447658)

D.        Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

D.1      KUYURTAR FEHMİ , ŞEKERLİSOY ALİ, AKINCI ORHAN (1992). Clup Foot un cerrahi tedavisinde posteromedial gevşetme ameliyatının yeri ve erken sonuçları. X. Gevher Nesibe T p Günleri. Kongre Kitab . Sayfa:85-88, (Kontrol No: 1456657)

D.2      KUYURTAR FEHMİ, ŞEKERLİSOY ALİ, AKINCI ORHAN (1992). De-Quervain Hastalarında konservatif tedavinin yeri. X. Gevher Nesibe T p Günleri, Kongre Kitab . Sayfa:286-289., (Kontrol No: 1456684)

D.3      KUYURTAR FEHMİ, ŞEKERLİSOY ALİ, AKINCI ORHAN, VATANSEVER MEHMET, FELEK SÜLEYMAN (1992). Antibiyotik emdirilmi polymetylmetacrylate disklerinin in vitro antibiyotik salınımının araştırılması. 7.TÜRK ANT B YOT K VE KEMOTERAP KONGRES , 6(2), 174-174., (Kontrol No: 1456220)

D.4      KUYURTAR FEHMi, VATANSEVER MEHMET, ŞEKERLİSOY ALİ, AKINCI ORHAN (1993). AteŞli Silah YaralanmalarInda Sistemik Seftriakson Ornidazol Kombinasyonu profilaksisi. 8.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 7(2) 139., (Kontrol No: 1456761)

D.5      KUYURTAR FEHMi, ŞEKERLİSOY ALİ, VATANSEVER MEHMET, AKINCI ORHAN (1993). Tavşanlarda Oluşturulan Kemik Defekti ve Osteotomilerin Perkutanöz Kemik iliği ile Greftlenmesi. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitab Bölüm III, K s m:2 . Sayfa:141-144., (Kontrol No: 1456801)

D.6      KUYURTAR FEHMi, ŞEKERLİSOY ALİ, AKINCI ORHAN, VATANSEVER MEHMET (1993). Kemik defektlerinin greftlenmesinde koral. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kongre Kitab . Bölü:XVII, K s m: 2, Sayfa:1023-1025., (Kontrol No: 1456861)

D.7      SARISALTIK HÜSEYİN, ÇALIŞIR ALTUĞ, AKINCI ORHAN (2000). Evre III Subakromiyal impingement Sendromunda Cuff Tamiri Akromiyoplasti Distal Klavikula Rezeksiyonu Sonuçları . I.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa:36., (Kontrol No: 1456905)

D.8      AKFIRAT MURAT, MURAT AHMET, SERHATLIOĞLU SER, AKINCI ORHAN (2000). Diz lokalizasyonlu pigmente villonodüler sinovitin radyolojik değerlendirmesi. 17.Türk Radyoloji Kongresi Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitab . Sayfa:208-209, (Kontrol No: 1456959)

D.9      ÇALIŞIR ALTUĞ , SARISALTIK HÜSEYİN, AKINCI ORHAN (2000). Eklem içi stabil olmayan distal radius kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları. VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi. Kongre Kitab . Bölüm:2, K s m:4, Sayfa.63-68., (Kontrol No: 1456980)

D.10    AKALIN YAVUZ, KAYALI CEMİL, AKINCI ORHAN, TURGUT ALİ (2008). Eş zamanlı parçalı    radyus baş boyun ve olekranon kırıklarında internal tespit. 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitab . Sayfa:103., (Kontrol No: 1457017)

D.11    AKINCI ORHAN (2013). Çevresel Faktörlerin Kemik Sağlığna Etkisi. II.T bbi Jeoloji Çalış- tayı  B i l d i r i l e r          K i t a b ı. S a y f a : 1 7 7 - 1 7 8 . , D o i : https://www.researchgate.net/publication/289263577_International_Participation-2nd-Medical-Geology-Symposium-Abstract-Book, (Kontrol No: 1457034)

D.12    AKINCI ORHAN (2020). Lateral Epikondilit Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma ve Lokal Steroid Enjeksiyonlarının Kısa Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması. 8.Ankara Aile Hekimli i Kongresi Kongre Kitab . SS:023, Sayfa:79-86., Doi: http://www.ankakon.org/tr/gecmis- yayin/229786658-27.09.2020, Saat:18.00-19.30, (Kontrol No: 6481471)

D.13    AKINCI ORHAN (2020). Tırnak Batmalarında Konservatif Tedavinin Yeri. 8. Ankara Aile Hekimli i Kongresi Kongre Kitab . SS:020, Sayfa:72-73., Doi: http://www.ankakon.org/tr/gecmis- yayin/229786658-27.09.2020, Saat:18.00-19.30, (Kontrol No: 6481480)

E.         Ödüller:

E.1       Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi Üyeliği, TOTB D-TOTEK Board Belgesi 2010

Deneyimler:

2021-2022      İZMİR SBÜ TEPECİK EĞİTİM VE ARATIRMA HASTANESİ

2017-2021       İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2015-2017       ALSANCAK NEVVAR-SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ

2014-2015       İZMİR TORBALI DEVLET HASTANESİ

2011-2014       İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2007-2011       İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1995-2007       ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1990-1995       FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. ORTOPEDİ KLİNİĞİ

1988-1990       ŞANLIURFA DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ

Editörlük:

1.         National Sağlık (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gülermat Matbaa ve yayıncılık

2.         2. TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞTAYI, Diğer    Yayınlar, Yayın Kurulu Üyeliği, JMO, 04.12.2013-06.12.2013

3.         TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASIULUSLARARASI KATILIMLI 2. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU, Diğer Yayınlar, Yayın Kurulu Üyeliği, Aybil Yayınevi, 12.11.2015-15.11.2015

Sertifikalar:

1.         KONUŞMANIN ÖTESİNDE: Sözsüz İletişimden Beden Diline, Günlük Yaşantımızda İnsanlarla Konuşmanın Dışında Da İletişim Kurulabileceğini Ve Bunun Örnekleri Üzerinde Duruldu, İzmir, Sertifika, 20.05.2015 -17.06.2015 (Ulusal)

2.         2. AO TRAUMA, AOTrauma Symposium-lntraarticular Fractures of the Lower Extremity konusu  anlatıldı, Gaziantep, Sertifika, 15.10.2011 -15.10.2011 (Ulusal)

3.         TOTBID-TOTEK Board Belgesi, Ortopedı Yeterlilik Sertifikası, Ankara, Sertifika, 10.2010 - 28.11.2010 (Ulusal)

Kurslar:

1.         4. Omuz Artroplastisi Kadavra Kursu, İzmİr, Kurs, 25.05.2018 -26.05.2018 (Ulusal)

2.         IV. Ayak Ve Ayak Bileğinde Cerrahi Kesiler, Osteotomi Ve Artrodez Egitim   Toplantısı, Ankara,  Kurs, 07.04.2018 -08.04.2018 (Ulusal)

3.         Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Olgu Temelli İnteraktif Eğitim Kursları, İzmir, Kurs, 15.12.2016 -17.12.2016 (Ulusal)

4.         XVI. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Ankara, Kurs, 13.11.2015 -14.11.2015 (Ulusal)

5.         Uzmanlarla Buluşma Kompleks Kalça ve Diz Cerrahisi, Ankara, Kurs, 08.05.2015 - 09.05.2015  (Ulusal)

6.         Uzmanlarla Buluşma: Travmada Güncel Yaklaşımlar, İstanbul, Kurs, 13.03.2015 -14.03.2015  (Ulusal)

7.         Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu,  İstanbul, Kurs, 27.03.2014 -28.03.2014 (Ulusal)

8.         TOTBiD- TOTEK Ortopedi Ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı Klinik Gözden Geçırme  Kursu,  İstanbul, Kurs, 30.09.2010 -02.10.2010 (Ulusal)

9.         Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu, İzmir, Kurs, 21.10.2005 -22.10.2005 (Ulusal)

10.       VII. İleri Artroskopik Cerrahi Kursu, Ankara, Kurs, 06.06.2002 -07.06.2002(Ulusal)

11.       IV. Pediatrik Ortopedi Kursu, Kurs, 28.09.2001 -30.09.2001 (Ulusal)

12.       IV. İleri Artroskopik Cerrahi Kursu, Ankara, Kurs, 28.06.2001 -  30.06.2001(Ulusal)

13.       XI. Temel Ve Temel Cerrahi Atrroskopi Kursu, Antalya, Kurs, 19.04.2001 -21.04.2001       (Ulusal)

14.       Temel Omurga Cerrahi Kursu-2, İzmir, Kurs, 03.10.1998 -03.10.1998 (Ulusal)

15.       II. İleri İlizarov Kursu, Adana, Kurs, 01.06.1997 -02.06.1997 (Ulusal)

16.       II. Temel İlizarov Kursu, Adana, Kurs, 13.12.1996 -14.12.1996 (Ulusal)

17.       S.S.Y.B. Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Eğitim Merkezi Kurs Sertifikası,   Tıbbi Acil Yardımla İlgili Mezuniyet Sonrası Egitim Kursu, Ankara, Kurs,  01.04.1989 -30.04.1989 (Ulusal)

Çalıştay:

1.         III. TOTBID Spor Travmatolojisi Toplantısı, Spor Travmatoloji ile ilgili güncel kavramlar ve hastaya yaklaşım tartışıldı, ANKARA, Çalıştay, 07.06.2002 -07.06.2002 (Ulusal)

Seminerler:

1.         Ortopedik Travma Kampı-2, Ortopedik Travma Çesitli Boyutlarıyla Değerlendirilmiştir, İzmir, Seminer, 03.02.2017 -04.02.2017 (Ulusal)

2.         Etik, Hukuki ve Pratik Yönleriyle Aydınlatılmış Onam, Onam formlarıyla ilgili detaylı bilgiler verildi, İzmir, Seminer, 24.01.2015 -24.01.2015 (Ulusal)

3.         Ters Omuz Artroplastisi, Ters omuz artroplastisi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler anlatıldı, İstanbul, Seminer, 21.06.2013 -22.06.2013 (Ulusal)

4.         XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Özel Dal Günü Omuz ve Dirsek Cerrahisi Oturumu. Rotator manşet lezyonları değerlendirildi, Ankara Seminer, 26.10.2007 -26.10.2007

5.         Menısküs Lezyonları, Menisküs Lezyonlarının Tanımlanması Ve Bunlara Cerrahi Yaklaşım Anlatıldı, İstanbul, Seminer, 14.06.2003 -14.06.2003 (Ulusal)

6.         2. Artroplasti Toplantısı, Artroplastide, Temel İlkeler, Teorik Eğitim Ve Cerrahide Püf Noktalar, Ankara, Seminer, 10.05.2001 -13.05.2001 (Ulusal)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.İzmir Tabip odası  ve Türk Tabipleri Birliğine (İTO-TTB)

2.Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

3.Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)

4.TOTBİD Artroplasti Şubesi

5. Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama ve  Geliştirme Derneği          (ASAMİ TÜRK)

6. Türk omuz ve dirsek cerrahisi derneği (ODCD)

7. Türkiye spor yaralanmaları artroskopi  ve diz cerrahisi derneği (TUSYAD)

8. Kalça Diz Artroplasti Derneği (KADAD)

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp