Doç. Dr. Sibel Ayık Göğüs Hastalıkları Polikinliği

Hekim Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Yılı

Isparta / 1973

Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim

1990 - 1996: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

1996 - 2002: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları İhtisası

Deneyim

1990 - 1996: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

1996 - 2002: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları İhtisası

2002-2004: Uzman Doktor: İzmir Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri.

2004-2006: Uzman Doktor: İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2006-2012: Uzman Doktor İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuvarı

2012-2013 Yardımcı Doçent Doktor İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklar ve Uyku Laboratuvarı

2013-2016 Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi

2017-2020: Özel Ekol KBB Hastanesi

2012 Cleveland Clinic Respiratoy Institute-Observer

2013- Göğüs Hastalıkları Board Sertifikası

2013- Doçent Doktor

Üyelikler

 • European Respiratory Society
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği
 • Uyku Derneği
 • Tabibler Odası

Mesleki İlgi Alanları

 • Astım – Alerjik Öksürük
 • Alerji
 • KOAH, KOAH Hastalarında Rehabilitasyon
 • Pulmoner Emboli
 • Covid ve Sonrası Takip
 • Akciğer Kanseri
 • İntertisyenel Akciğer Hastalıkları
 • Romatizmal Akciğer Hastalıkları
 • Plevral Hastalıklar
 • Tüberküloz
 • Sigara Bırakma Tedavisi
 • Polisomnografi (Uyku Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testleri
 • Bronoskopi
 • Alerji Testleri

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- Eosinophilic bronchitis as a cause of chronic cough. Sibel. Ö. Ayik, Özen K.Basoglu, Münevver Erdinc, Serhat Bor, Ali Veral and Cem Bilgen Respir Med 2003;97: 695-701

2- Complicated Parapneumonic Effusion And Emphyema Thoracis: Microbiologic Ans Therapeutic Aspects. Duygu Ozol, Sibel Öktem (Ayık), Ertürk Erdinc. Respir Med 2006; 100:286-291.

3- Tuberculous abscess on the chest wall. Sibel Ayık, Aydan. Çakan, Nilüfer Aslankara, Ayşe Özsöz. Monaldi Arch Chest Dis 2009;71:1,39-42.

4- Denim sandblasters’pneumoconiosis. Melda Apaydın, Makbule Varer, Sibel Ayik. JBR-BTR 2011; 94:36.

5- Sleep Analysis of Patients With Nocturia and Benign Prostatic Obstruction. Kaan Bal, Sibel Ayik, Yasar Issi, Ahmet Bolukbasi, Galip Akhan. UROLOGY 2012, 80: 383–388.

6- Clinical significance of obstructive sleep apnea in middle aged and elderly

Sibel Ayik , Galip Akhan. European Geriatric Medicine 2012;3:213–218. 

7- Clinical characteristics of  obstructive sleep apnea syndrome in heart transplantation patients. Transplantation Proceedings. 2012;3clin5688.

8- Cerebral oxygenation during sleep in patients with obstructive sleep apnea:near-infrared spectroscopy study.JOT- 2012-110206

9- The association of nocturia with sleep disorders and metabolic and chronic pulmonary conditions: data derived from the polysomnographic evaluations of 730 patients.

Ayik S, Bal K, Akhan G.Turk J Med Sci. 2014;44(2):249-54. doi: 10.3906/sag-1210-20.

10- The effect of methyl palmitate on treatment of experimental asthma.Temiz C, Kalemci S, Micili SC, Tekmen I, Yildiz G, Acar T, Ayik S, Aksun S, Yilmaz O, Akkoclu A.J Pak Med Assoc. 2015 Jun;65(6):632-6.

11- Correlation between hippocampal sulcus width and severity of obstructive sleep apnea syndrome. Akhan G, Songu M, Ayik SO, Altay C, Kalemci S.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Dec;272(12):3763-8. doi: 10.1007/s00405-014-3422-7. Epub 2014 Dec

12- Obstructive sleep apnea syndrome and gastroesophageal reflux disease: the importance of obesity and gender. Basoglu OK, Vardar R, Tasbakan MS, Ucar ZZ, Ayik S, Kose T, Bor S.Sleep Breath. 2015 May;19(2):585-92. doi: 10.1007/s11325-014-1051-4. Epub 2014 Aug 31.

13-Carotid intima-media thickness increase in patients with habitual simple snoring and obstructive sleep apnea syndrome is associated with metabolic syndrome.

Apaydin M,Ayik SO, Akhan G, Peker S, Uluc E.J Clin Ultrasound. 2013 Jun;41(5):290-6. doi: 10.1002/jcu.22040. Epub 2013 Mar 14.PMID: 23494649

14- Sleep disturbances in patients with lung cancer in Turkey. Tevfik ÖZLÜ, Sibel ARINÇ, Berna AKINCI ÖZYÜREK, et all .Tüberküloz ve toraks; 018Cilt:66Sayı:ISSN: 0494-1373:297-303

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp