Odyometrist Aybike Sarı Odyoloji

Hekim Özgeçmiş

Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim

Ankara Üniversitesi, Odyometri

Dumlupınar Üniversitesi, Biyoloji

Mesleki İlgi Alanları

- Saf Ses Odyometrisi

Hava Yolu İşitme Eşikleri

Kemik Yolu İşitme Eşikleri

Weber Testi

- Konuşma Odyometrisi

Konuşmayı Alma Eşiği [Speech Reception Threshold-SRT]

Konuşmayı Ayırt Etme Oranı [Speech Discrimination-SD]

En Rahat Ses Seviyesi [Most Comfortable Loudness-MCL]

Rahatsız Edici Ses Seviyesi [Uncomfortable Loudness-UCL]

- Serbest Alan İşitme Eşikleri

Çocuk Odyometrisi

- Elektroakustik İmpedansmetre ve Akustik Refleks

Timpanometrik İnceleme (Orta Kulak Basıncı ve Geçirgenlik {Compliance} Miktarı)

Kontralateral Akustik Refleks Yolu İpsilateral Akustik Refleks Yolu

- Yenidoğan İşitme Tarama Testleri

TOAE ( Transient Otoacoustic Emissions)

DPOAE ( Distortion Products otoacoustic Emissions) ABR ( Auditory Brainstem Response )

Mesleki Faaliyetler ve Görevler

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,Yenidoğan İşitme Tarama Eğitimi Sertifikası

Siemens Otoanalizör, Kan Sayım, Hormon Cihazları Kullanıcı ve Aplikasyon Eğitimi Sertifikası

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp