Op. Dr. Cenk Mustafa Güven Kadın Hastalıkları ve Doğum

Hekim Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Yılı

Malatya, 1976

Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim

Lisans: İnönü Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi - Malatya, 1994- 2000

Uzmanlık: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın Doğum Kliniği, 2000- 2004

Uzmanlık

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İzmir

Mesleki İlgi Alanları

6000 C/S VE VAJİNAL DOĞUM,

200 TOT TVT (İDRAR KAÇIRMA OPERASYONU)

700 ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ

100 VAJİNAL HİSTEREKTOMİ

20 SAKROKOLPOPEKSİ (10 ADET LAPROSKOPİK)

50 LAPAROSKOPİK AĞRI CERRAHİSİ (PRESAKRAL NÖREKTOMİ)

20 ADET SEZERYAN SONRASI NORMAL DOĞUM

400 TOTAL LAPAROSKOPİK HİSTERKTOMİ,

20 LAPAROSKOPİK DERİN PELVİK ENDOMETRİOSİS OPERASYONU VE PELVİK LENF NODU DİSSEKSİYONU

Mesleki Faaliyetler ve Görevler

2000-2004; ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ, ASİSTAN DR

2005-2016; EGE BÖLGESİNDE ÖZEL HASTANE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMAN HEKİMLİĞİ,

2013 HAZİRAN BELÇİKA LEUVEN; EUROPEAN SOCİETY OF GYNECOLOGİCAL ENDOSCOPY COURSE OF LAPAROSCOPİC SUTURİNG,

2013 HAZİRAN BELÇİKA LEUVEN; EUROPEAN ACADEMY OF GYNECOLOGİC SURGERY TARAFINDAN YAPILAN SINAVDA BAŞARI VE BACHELEOR SERTİFİKASI,

2015 HAZİRAN PORTEKİZ; EUROPEAN ACADEMY OF GYNECOLOGİC SURGERY TARAFINDAN YAPILAN SINAVDA BAŞARI VE MİNİMAL İNVAZİV CERRAH SERTİFİKASI,

2015 HAZİRAN PORTEKİZ; EUROPEAN ACADEMY OF GYNECOLOGİC SURGERY, WİNNER PROJECT , ENDOSCOPİC ENERJY CONTEST DERECESİ,

2015 HAZİRAN PORTEKİZ; EUROPEAN ACADEMY OF GYNECOLOGİC SURGERY COURSE OF GYNECELOGIC ENDOSCOPY ENERJY KATILIMI

2015 EKİM ALMANYA; HANDS ON CADAVER ADVANCE COURSE OF LAPAROSCOPİC PELVİC DİSSECTİON KATILIMI

2015 ARALIK ITALYA VERONADA DR. MARCHELLO CECCARONİ YÖNETİMİNDEKİ SACRED HEART HASTANESİNDE, İLERİ DÜZEY ENDOMETRİOSİS VE LAPAROSKOPİK ONKOLOJİK CERRAHİ KÜRSÜSÜNDE , OBSERVERŞUBAT

2016; HİNDİSTAN PUNE’DE Dr. STALEİSH PUTEMBEKAR YÖNETİMİNDEKİ LAPAROSKOPİK ONKOLOJİ KLİNİĞİNDE , FELLOWSHİP.

2016 AĞUSTOS ; İTALYA AVELLİNODA PROF DR MARİO MALZONİ İDRAESİNDEKİ “ ADVANCED GYNECOLOGİCAL ENDOSCOPY” ÜNİTESİNDE GÖZLEMCİ.

2010-2015 ARASINDA 400 CİVARINDA TLH, 20 LAPAROSKOPİK DERİN PELVİK ENDOMETRİOS OPERASYONU VE LAPAROSKOPİK PELVİK LENF NODU DİSSEKSİYONU

Yayınlar

 • Effects of laparoscopic tubal ligation on ovarian blood flow and steroidogenesis. Baloglu A, Uysal D, Karci L, Guven CM, Yavuz E.Clin Exp Obstet Gynecol. 2005;32(4):230-2.
 • An advanced stage low grade endometrial stromal sarcoma: a therapeutic dilemma.Gol M, Cetin A, Guven CM, Yensel U, Baloglu A, Yigit S.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004
 • Endometriosiste Retrograd Menstrüasyonla Belirlenen Patofizyoloji. Cenk Mustafa Güven, Ali Baloğlu. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 2003:13-6
 • Missed Abortus ve İntrauterin Mort Fetus vaklarında Oral ve İntravajinal Misıprostol kullanımı etkinliğinin karşılaştırılması, Baloglu A, Guven CM İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 2004:109:33-36.
 • 40 Yaş üstü Gebeliklerin Gözden Geçirilmesi; Baloglu A, Guven CM, Uysal D. Gynecology Obstetrics and rprodüktif Medicine (GORM); 2002;12:75-79.
 • A 17 Week Tubal Pregnancy Case Report. Mert Göl, Çetin Aydın ,Cenk Mustafa Güven. Türkiye Klinikleri jinekolojik Obstetrik Dergisi.2003;13:241-44
 • A 19 Week Ruptured Rudimentary Horn Pregnancy Case Report. Çetin Aydın,Ali Baloğlu,Cenk Mustafa  Güven,Dilek Uysal. Gynecology Obstetrics and rprodüktif Medicine (GORM); 2004;12:75-79.
 • A Case of Vaginal Foreign Body. Leylant Ova,Umur Yensel,Cenk Mustafa  Güven,Ali Baloğlu. Gynecology Obstetrics and Reprodüktif Medicine (GORM); 2003;10:88-90.
 •  Mesane Boynu Mobilitesine ve Üriner İnkontinans Gelişimine Etkileri Yönünden Vajinal Doğum ve Sezeryan Doğumun karşılaştırılması. Ali Baloğlu,Umut Malay, Cenk Mustafa Güven. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2003;13(1):41-7.
 • Tubal Renastomazdaki Klinik Deneyimlerimiz: 38 Vakanın Gözden Geçirilmesi; Op.Dr. Levent Karcı,Op.Dr. Dilek Uysal,Dr. Cenk Mustafa Güven,Op.Dr. Çetin Aydın,Doç.Dr. Ali Baloğlu. Gynecology Obstetrics and Reprodüktif Medicine (GORM);2004;19:23-24.
 • Ovaryan Karsinogenesiste “Sürekli Ovulasyon” ve “Gonadatropin Hipotezlerinin” karşılaştırılması. Cenk Mustafa Güven, Dilek Uysal,Leylant Ova, Ali baloğlu. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 2004:112:11-15.

Uzmanlık Sonrası Eğitimler

2013 HAZİRAN BELÇİKA LEUVEN; EUROPEAN ACADEMY OF GYNECOLOGİCAL SURGERY COURSE OF LAPAROSCOPİC SUTURİNG KATILIMI,

2013 HAZİRAN BELÇİKA LEUVEN; EUROPEAN ACADEMY OF GYNECOLOGİC SURGERY TARAFINDAN YAPILAN SINAVDA BAŞARI VE BACHELEOR DEGREE SERTİFİKASI,

2015 HAZİRAN PORTEKİZ; EUROPEAN ACADEMY OF GYNECOLOGİC SURGERY TARAFINDAN YAPILAN SINAVDA BAŞARI VE MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAH SERTİFİKASI,

2015 HAZİRAN PORTEKİZ; EUROPEAN ACADEMY OF GYNECOLOGİC SURGERY COURSE OF GYNECELOGİC ENDOSCOPİC ENERJY MEETİNG KATILIMI

2015 EKİM ALMANYA; ISSA HANDS ON CADAVER ADVANCE COURSE OF LAPAROSCOPİC PELVİC DİSSECTİON KATILIMI

2015 ARALIK ITALYA VERONA DR. MARCHELLO CECCARONİ YÖNETİMİNDEKİ SACRED HEART HASTANESİ İLERİ DÜZEY ENDOMETRİOSİS VE LAPAROSKOPİK ONKOLOJİK CERRAHİ KÜRSÜSÜNDE , GÖZLEMCİŞUBAT

2016; HİNDİSTAN PUNE’DE Dr. STALEİSH PUTEMBEKAR YÖNETİMİNDEKİ LAPAROSKOPİK ONKOLOJİ KLİNİĞİNDE , HAND ON LİVE PATİENT PROGRAMINA FELLOW KATILIMI,AĞUSTOS

2016; İTALYA AVELLİNODA PROPF DR MARİO MALZONİ İDARESİNDEKİ “ ADVANCED GYNECOLOGİCAL ENDOSCOPİ” ÜNİTESİNDE GÖZLEMCİ.

2017 EYLÜL İTALYA NAPOLİ “ENDO2017” UYGULAMALI EĞİTİM KATILIMI

2018 OCAK FRANSA CLERMONT FERRAND’DA JİNEKOLOJİK OPERATİF ENDOSKOPİDE DİPLOMA OKULU EĞİTİMİ

2018 MART FRANSA CLERMONT FERRAND’DA YAPILAN DİPLOMA SINAVINDA BAŞARI VE “JİNEKOLOJİK OPERATİF ENDOSKOPİ DİPLOMASA” KAZANIMI

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp