Op. Dr. Rıdvan Duran Kulak Burun Boğaz Kliniği

Hekim Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Yılı

Diyarbakır, 1985

Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ( 2003-2010 )                                                                
 • Uzmanlık Eğitimi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Temmuz 2011- Ocak 2016)

Mesleki İlgi Alanları

 • Rinoplasti(Burun Estetiği)
 • Yüz Gençleştirme Uygulamaları, Botox-Dolgu-Mezoterapi Uygulamaları
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Pediatrik KBB(Bademcik ve Geniz Eti Ameliyatları)
 • Otoplasti(Kepçe Kulak Cerrahisi)
 • Blefaroplasti(Göz Kapağı Estetiği)
 • Endoskopik Kulak Cerrahisi

Mesleki Deneyim

 • KBB Uzmanı, Özel İzmir Can Hastanesi,İzmir (Şubat 2022- Halen )
 • KBB Uzmanı, Foça Devlet Hastanesi, İzmir( Kasım 2021-Şubat 2022    
 • KBB Uzmanı, Mardin Devlet Hastanesi, Mardin (Mart 2018-Temmuz 2021)
 • KBB Uzmanı, Keşan Devlet Hastanesi , Edirne (Ocak 2016- Şubat 2018) (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Izmir (Temmuz 2011- Ocak 2016)
 • Pratisyen Hekim, Mazıdağı Devlet Hastanesi, Mardin (Eylül 2010- Şubat 2011) (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
 • Intern Doktor, Porto Üniversitesi Tıp Fakültesi, Portekiz (Eylül 2009- Ocak 2010)                                                      

Yayınlar ve Bilimsel Etkinlikler

Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

 • Imre A, Pinar E, Paker I, Imre SS, Duran R, Ozturkcan S. Osteoplastic flap approach versus orbitotomy in case of orbitofrontal cholesterol granuloma. Journal of Craniofacial Surgery. 2015 Jan;26(1):e36-7. doi: 10.1097/SCS.0000000000001296.

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

● Imre A., Aladağ İ, Pınar E, Aslan Hale, Duran R, Yazır M, (2017).’ Therapeutic efficacy of salvage hyperbaric oxygen therapy in sudden sensorineural hearing loss after failure of steroids.’ ENT Updates, 2017;7(3):120–125 doi:10.2399/jmu.201700300

Kongreler/Sunumlar  

 • 9.Rinoloji kongresi 23-26 Mayıs 2013 ,Antalya
 • Imre A, Duran R, Pınar E,Öztürkcan S.‘Orbitofrontal kolesterol granulomu’ Poster sunumu
 • Ege KBB Kadavrada Disseksiyon Günleri,17-18 Ekim 2014: Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu
 • 37. Ulusal  KBB-BBC Kongresi. 2- 6 Kasım 2015, Antalya
 • Ece A.A, Imre A, Pinar E, Öztürkcan S, Bural G.G, Duran R, Aladağ I.  ‘Primeri bilinmeyen servikal malign tümörlerde PET-CT ve panendoskopinin tanısal değeri’ Poster sunumu
 • Aslan H , Pınar E, Aladağ İ,  İmre A,  Öztürkcan S, Özkul Y, Etit D,  Çakaloğlu F, Ateş D,  Duran R,  KaptanA.’Oral kavite ve orofarengeal kanserli hastalarda p16 pozitifliğinin histopatolojik parametreler üzerine etkisi Poster sunumu
 • Duran R, Pınar E, Imre A, Öcal I, Songu M, Aslan H, Aladağ I , Öztürkcan S, AteşD. ’Kronik rinosinüzitli hastalarda mukozal eozinofilinin ve osteitisin yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi’ Poster sunumu
 • 12. Rinoloji 4.Ulusal  Otoloji  -Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016 ,Antalya
 • Duran R,  Pınar  E, Imre A, Ece A.A, Aladag I, Songu M, Aslan H  ‘Kronik rinosinüzitte sigaranın yaşam kalitesi üzerine etkisi’ Poster sunumu
 • 38. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi  26-30 Ekim 2016,Antalya
 • 13. Rinoloji 5. Ulusal  Otoloji  -Nörootoloji Kongresi 4-7 Mayıs 2017,Antalya
 • 39.  Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 8-12 Kasım 2017,Antalya
 • 15.Türk Rinoloji Kongresi.7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-7 Nisan 2018.Antalya

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Kulak Burun Boğaz  ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği

 

 

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp