Op. Dr. Samed Cin Genel Cerrahi

Hekim Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Yılı

Balıkesir, 1984

Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim

2011 - 2017: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

05-07 2014: Liver and Kidney Transplantation Observership Montefiore Medical Center Bronx/ New York / ABD

2003-2010: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

1996 – 2003: Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Balıkesir

Akademik ve İdari Görevler

Anadolu Cerrahi, Temmuz 2020- Kasım 2021

İzmir Özel Ege Şehir Hastanesi, Kasım 2018 - Temmuz 2020

Liver and Kidney Transplantation Observership Montefiore Medical Center Bronx/ New York / ABD, 05-07 2014

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi, Nisan 2017 - Kasım 2018

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Temmuz 2011 - Nisan 2017

Kastamonu Pınarbaşı Aile Sağlığı Merkezi, Mayıs 2010-Ağustos 2010

Yayınlar ve Bildiriler

1. Dev Onkisitomda Robot-Yardımlı Laparoskopik Adrenalektomi: ‘Video poster birincilik Ödülü’ Mehmet ÜSTÜN, Özer MAKAY, Samed CİN, Osman BOZBIYIK, Varlık EROL, Yeşim ERTAN, Mahir AKYILDIZ

2. Komplike Meckel's Divertikülünde Tedavi Yönetimi ‘’Kolorektal Hastalıklar Dergisi’’ Ocak-Şubat-Mart 2013 sayfa 163-164. Varlık EROL,Tayfun YOLDAŞSamed CİN,Cemil ÇALIŞKAN,Erhan AKGÜN,Mustafa KORKUT

3. Robot-Assisted Laparoscopic Adrenalectomy in Giant Adrenal Oncocytoma: A Case Report Robotictimes An International Platform for Robotic, Laparoscopic Urology and Endosurgery Volume 3, No:1, January 2017 Özer MAKAY, Mehmet ÜSTÜN, Samed CİN

4. ‘Sentinel Lenf Nodu Pozitif Meme Kanseri Hastalarında Nonsentinel Lenf Nodu Pozitifliğine Etki Eden Faktörlerin Retrospektif Değerlendirilmesi’ Sözlü Bildiri Ekim 2017 14. Meme Hastalıkları Kongresi ANTALYA

5.Gebelerde Apendektomi Riskli midir? Sözlü Bildirin Nisan 2014 19. Ulusal Cerrahi Kongresi ANTALYA

Kongre ve Seminerler

 • Nisan 2012 Ulusal Cerrahi Kongresi İZMİR
 • Nisan 2013 6. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi ANTALYA
 • Ekim 2013 12. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi ANTALYA
 • Nisan 2014 19. Ulusal Cerrahi Kongresi ANTALYA
 • Eylül 2014 International Summit for Endocrine Gland Tumors: Essentials of Thyroid Cancer Management İZMİR
 • Ekim 2015 Ege Laparoskopi Günleri İZMİR
 • Nisan 2016 20. Ulusal Cerrahi Kongresi ANTALYA
 • Ekim 2016 Rektum Kanserinde Güncel Tedaviler KOÇ Üniversitesi / İSTANBUL
 • Aralık 2016 Tiroid Cerrahisi Sempozyumu KOÇ Üniversitesi / İSTANBUL
 • Eylül 2017 Ege İnovasyon ve Tiroid Cerrahisi Çalıştayı İZMİR
 • Ekim 2017 14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi ANTALYA

Kurslar ve Sertifikalar

 • Nisan 2013 Total Tiroidektomi Kursu ANTALYA
 • Nisan 2013 Santral ve Lateral Boyun Diseksiyonu Kursu ANTALYA
 • Haziran 2013 Temel Cerrahi Kavramlar, Tutumlar ve Beceriler Kursu ANKARA
 • Ekim 2013 Meme Radyolojisi Kursu ANTALYA
 • Ekim 2013 Appropriate Clinical Use of Blood Certificate İZMİR
 • Nisan 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İZMİR
 • Mayıs 2014 Cerrahide Zor Yara Yönetimi ve Uygulamalı Güncel Yaklaşımlar Kursu ANKARA
 • Mart 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İZMİR
 • Kasım 2015 ESPEN Life Long Learning Programme İZMİR
 • Kasım 2105 ESPEN Nutrition in Obesity Certificate İZMİR
 • Kasım 2015 ESPEN Nutritional Support in the Perioperative Period Certificate İZMİR
 • Nisan 2016 Meme Ultrasonografisi Kursu ANTALYA
 • Ekim 2017 Onkoplastik Meme Cerrahisi (OMC) Kursu Antalya
 • Ekim 2017 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasyon Programı Ankara Üniversitesi ANKARA
https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp