Op. Dr. Serdar Kuşdemir Üroloji

Hekim Özgeçmiş

 

Doğum Tarihi/ Doğum yeri:    

21.01.1981  TRABZON
 

Yabancı Dil:     
             
İngilizce
 

Eğitimi:            
                         
Kahramanmaraş Fatih Lisesi (1994-1997)
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998-2005)

Uzmanlık Eğitimi:                      

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Üroloji Kliniği (2006-2011)(İzmir Katip  Çelebi Üniversitesi )
 

Çalıştığı Kurumlar:
 
•    İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) 2006-2011
•    Van Başkale Devlet Hastanesi 2011-2012
•    Özel Batı Üroloji Dal Merkezi Manisa 2013
•    Özel Anamur Anamed hastanesi
•    Özel 8 Eylül Hastanesi Manisa 
          
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

•    Endoüroloji
•    Üroonkoloji
•    Ürolojik Taş cerrahisi
•    Pediatrik Üroloji
•    Androloji
•    Üroradyoloji


Araştırmalar ve Yayınlar:

•    Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı 
•    Retropubik Radikal Prostatektomi uygulanan hastalarda pozitif cerrahi magrinin önemi, 2012 İzmir 

    
 Katıldığı Kurslar , Eğitimler ve Kongreler

•    Ondokuzuncu Ulusal Üroloji Kongresi,2006 Antalya
•    Sekizinci Üroonkoloji Kursu,2007 Ankara
•    TÜYK Sınavı Dördüncü Hazırlık Kursu,2007 İzmit
•    TÜYK Sınavı Beşinci Hazırlık Kursu,2008 Abant
•    Yirminci Ulusal Üroloji Kongresi,2008 Antalya
•    Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı,2009 Girne Kıbrıs
•    Sekizinci Ulusal Androloji Kongresi,2009 İzmir
•    Yedinci Uygulamalı Ürolojik Laparoskopi Cerrahi Kursu Ve Sempozyumu,2009 GATA Ankara
•    Kadavrada Üroonkolojik Cerrahi Uygulamalar,2010 Mersin
•    Yirmibirinci Ulusal Üroloji Kongresi,2010 İstanbul
•    12. Üroonkoloji Kongresi Antalya
•    Türk Üroloji Akademisi Bölgesel rirc Kursu Mayıs 2016
•    Ürolojik Cerrahi derneği İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu 2018 İstanbul
•    Türk Üroloji derneği Üroloji Kongresi 2018 KKTC
   
                

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp