Prof. Dr. Gürsel Acartürk Gastroenteroloji

Hekim Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi

1971/Denizli

 

Yabancı Dil

İngilizce

 

Eğitim

 • Lisans - Tıp    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1996)
 • Y. Lisans - Tıp İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1996)
 • Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık - İç Hastalıkları - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (2003)
 • Tıpta Yan Dal Uzmanlık - Gastroenteroloji Süleyman Demire Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD      (2009)

Deneyim

 • Pratisyen Dr.  /  Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Aksu İlçesi Merkez Sağlık Ocağı 1996-1999
 • Arş.Grv.  /  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD 1999-2003
 • Yar.Doç. Dr.  /  Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD (2003-2009)
 • Yandal Asistanı  / Süleyman Demire Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD (2005-2009)
 • Doç.Dr./Prof. Dr.  - Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Gastroenteroloji BD (2009-2016)
 • Prof. Dr.  /  Afyonkarahisar Özel Parkhayat Hastanesi, Gastroenteroloji  (2020-2022)

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

 

Yayınlar

 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Türkkan, E., I. Uslan, G. Acarturk, N. Topak, A. Kahraman, FH. Dilek, Y. Akcan, O. Karaman, M. Colbay ve S. Yuksel, “Does Helicobacter Pylori-induced Inflamation of Gastric Mucosa Determine the Severity of Symptoms in Functional Dyspepsia ?”, J. Gastroenterol., 44, 66-70 (2009).

 

A2. Yüksel, Ş., M. Yılmaz, M. Demir, J. Ertürk, G. Acartürk, HR. Koyuncuoğlu ve MT. Sezer, “Diyaliz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu ve İlişkili Faktörler”, Turkiye Klinikleri J. Med. Sci., 29, 344-352 (2009).

 

A3. Yuksel, S., H. Samli, M. Colbay, U. Dündar, G. Acarturk, S. Demir, T. Koken, OC. Aktepe, V. Kavuncu ve M. Solak, “Increased Serum Osteoprotegerin Levels Associated with Decreased Bone Mineral Density in Famial Mediterranean Fever”, Tohoku. J. Exp. Med., 217, 321-327 (2009). 

 

A4. Colbay, M., S. Yuksel, I. Uslan, G. Acarturk, O. Karaman, O. Bas, H. Mollaoglu, M. Yagmurca ve OA Özen, “Novel Approach fort he Prevention of Contrast Nephropathy”, Exp. Toxicol. Pathol., 62(1), 321-327 (2010).

 

A5. Songür, Y., A. Bakarli, G. Acartürk, A. Senol, “Comparison of infusion or low-dose proton pump inhibitor treatments in upper gastrointestinal system bleeding”, Eur J Intern Med., 22(2), 200-204 (2011).

 

A6. Senol, N., BM. Ceyhan, IH. Ersoy, A. Senol, G. Acarturk, R. Sutcu, “Aspirin increases NMDA receptor subunit 2A concentrations in rat hippocampus”, J Recept Signal Transduct Res., 32(1), 17-21 (2012).

 

A7. Ahsen, A., MS. Ulu, S. Yuksel, K. Demi, M. Uysal, M. Erdogan, G. Acarturk. “As a new inflammatory marker for familial Mediterranean fever: neutrophil-to-lymphocyte ratio” Inflammation., 36(6), 1357-1362 (2013).

 

A8. Ulu, SM., M. Dogan, A. Ahsen, A. Altug, K. Demir, G. Acarturk, S. Inan. “Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a quick and reliable predictive marker to diagnose the severity of diabetic retinopathy”, Diabetes Technol Ther., 15(11), 942-947 (2013).

 

A9. Ulu, SM., G. Ozkeçeci, O. Akci, A. Ahsen, A. Altug, K. Demir, G. Acarturk. “Mean platelet volume, in predicting severity of mitral regurgitation and left atrial appendage thrombosis”, Blood Coagul Fibrinolysis., 25(2), 119-124 (2014).

 

A10. Acarturk, G., A. Senol, M. Akin, R. Sutcu, Ö. Sahin, M. Isler. “The protective effects of kefir in aspirin-induced gastric mucosal damage: An experimental study”, Acta Medica Mediterranea (Kabul Yazılı),

 

A11. Ulu, SM., A. Ahsen, Ö. Akcı, F. Yaman, K. Demir, G. Yaman, Ş. Yüksel, G. Acartürk. “The relationship between dipping-nondipping arterial blood pressure pattern and frequency of restless legs syndrome with related factors”, Anadolu Kardiyol Derg., DOI:10.5152/akd.2014.5381 (2014).

 

A12. Ulu, SM., A. Acay, A. Ahsen, Ş. Yüksel, G. Acartürk, M. Solak. “Do MEFV mutations influence arterial stiffness in FMF patients?”, Int J Res Med Sci., 2(1), 270-273 (2014).

 

A13. Acarturk, G., A. Acay, K. Demir, MS. Ulu, A. Ahsen, S. Yuksel. "Neutrophil-to-lymphocyte ratio in inflammatory bowel disease: As a new predictor of disease severity", Bratislava Medical Journal, 116, 2015, No. 4 (Kabul Yazılı)

 

A14. Acay, A.,  MS Ulu, A. Ahsen, S. Eroglu, U. Ozuguz, S. Yuksel, G. Acarturk G. "Assessment of Thyroid Disorders and Autoimmunity in Patients with Rheumatic Diseases", Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2014 Jun 26. [Epub ahead of print]

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Ciftci, H., M. Ugras, G. Acarturk, F. H. Dilek, “Which is The Most Reliable Diagnostic Test For Clarithromycin Resistance of Helicobacter Pylori?” yyth Annual Meeting of The European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology end Nutrition”, Program and Abstract Booklet, PD-G-0182, 185, Sorrento, Italy, 2011

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Karaman, Ö., M. Çölbay, İ. Uslan, G. Acartürk, “Lamivudin ve Adefovir Direncine Bağlı HBV DNA Artışının AFP Seviyesiyle İlişkisi”, Bakırköy Tıp Dergisi, 6, 39-41 (2010)

 

D2. Acartürk, G., S. Gümüş, “Akut Pankreatitlerde Tıbbi Tedavi ve Beslenme”, Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel Dergisi, 4 (1), 56-59 (2011).

 

D3. Acartürk, G., G. Yaman, “Obstrüktif Sarılıkta Tanısal Algoritma”, Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel Dergisi, 4 (2), 85-89 (2011).

 

D4. Yetemen Görücü, K., İ. Uslan, G. Acartürk, “Yatan Hastalarda Kolonoskopi Öncesi Barsak Hazırlığı Talimatlarına Hastaların Uyumu ve Tolerans Düzeyi”, Sakaryamj, 4, 135-139 (2011)

 

D5. Demir, K., G. Acartürk, “Scleroderma and the Esophagus”, “Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics” 5(3),112-115 (2012).

 

D6. Tünay, H., PÖ. Kurtgöz, E. Bozkurt, K. Demir, G. Aşık, G. Acartürk, T. Demirdal, “Akut kolestatik hepatit ile seyreden bir Epstein-Barr virus infeksiyonu: Olgu sunumu”, Göztepe Tıp Dergisi 27(3),131-134 (2012)

 

D7. Çiftçi, İH., FH. Dilek, B. Şafak, G. Aşık, G. Acartürk, “Floresan In Situ Hibridizasyon Yöntemiyle Helicobacter pylori Tanısında Gözlemciler Arasında Fark Var mı?”, Türk Mikrobiyol Cem Derg 42(2),61-65 (2012)

 

D8. Aşçı, Z., N. Demirtürk, T. Demirdal, G. Acartürk, OC. Aktepe, N. Doğan, H. Dilek, “Kronik viral hepatitli hastalarda serum fibrozis belirleyicilerinin (endoglin, leptin ve immünoglobulinler) karaciğer histopatolojisi ile uyumu”, Turkiye Klinikleri J. Med. Sci., 32(6),1569-1575 (2012).

 

D9. Acartürk, G., K. Demir, “Mediastinal Kitlelere Tanısal Yaklaşım: Endoskopik Ultrasonografi (EUS)”, Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel Dergisi, 6 (1), 28-31 (2013).

 

D10. Ahsen, A., MS. Ulu, Ş. Yüksel, K. Demir, M. Uysal, G. Acartürk, “Akut böbrek yetmezliği tanısıyla kliniğimize yatan olguların analizi”, Kocatepe Tıp Dergisi (Kabul yazılı).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yılmaz F., Ö. Akci, G. Acartürk, “Olgu Sunumu: Hepatit A ve Ebstein-Barr Virüs Birlikteliği”, 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 194, Antalya, 2011.

 

E2. Yaman G., T. Çevik, G. Acartürk, “Özofageal Yabancı Cisimler”, 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 133, Antalya, 2011.

 

E3. Çevik T., G. Yaman, G. Acartürk, N. N. User, “Özofagusta Yabancı Cisim Olgusu: Yutulan Diş Fırçası”, 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 130, Antalya, 2011.

 

E4. Yaman F., S. Ulu, G. Yaman, Ş. Yüksel, G. Acartürk, “Sirotik Asitli Hastada Görülen Spontan Perforasyon”, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 265, Antalya, 2011

 

E5. Yılmaz, F., SM. Ulu, Ş. Yüksel, G. Acartürk, “Kronik böbrek yetmezliği hastasında otoimmun hepatit ve kronik hepatit C birlikteliği”, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 264, Antalya, 2011

 

E6. Gümüş, S., SM. Ulu, A. Ahsen, K. Demir, Ş. Yüksel, G. Acartürk, “Fonksiyonel dispepsili hastalarda uyku kalitesinin değerlendirilmesi”, 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 239, Antalya, 2012

 

E7. Demir, K., E. Bozkurt, G. Kaya, G. Acartürk, “Akut kolestatik hepatit ile başvuran sistemik lupus eritematozus tanılı hastada saptanan otoimmun hepatit olgusu”, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 196, Antalya, 2012

 

E8. Elbir, A., S. Alan Yalım, K. Demir, G. Acartürk, “Metimazol kullanımına bağlı toksik hepatit”, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 196, Antalya, 2012

 

E9. Demir, K., T. Türksoy, MS. Ulu, A. Ahsen, Ş. Yüksel, S. Doğruk Kaçar, G. Acartürk, “İktiyozis ve akalazya birlikteliği”, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 275, Antalya, 2012

 

E10. Kurban, F., K. Demir, M. Ümit Kurban, S. Ulu, A. Ahsen, G. Acartürk, “Fonksiyonel dispepsi hastalarında huzursuz bacak sendromu”, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 278, Antalya, 2012

 

E11. Özkan Kurtgöz, P., H. Tünay, F. Kurban, S. Kurtgöz, K. Demir, G. Acartürk, “Kroinik viral hepatit B tanısı olan hastada amoksisilin-klavulonik asit kullanımına bağlı gelişen toksik hepatit olgusu”, 11. Ulusal Virak Hepatit Kongresi, 209, Antalya, 2012

 

E12. Ulu, SM., M. Doğan, A. Ahsen, A. Altuğ, K. Demir, G. Acartürk, S. İnan. “Nötrofil-lenfosit oranı: Diyabetik retinopati teşhis ve şiddetini öngörmede hızlı ve güvenilir prediktif bir marker?”, 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 219, Antalya, 2013

 

E13. Demir, K., S. Akgür, A. Elbir, E. Günay, G. Acartürk, “İleokolonik tutulum paterni gösteren tüberküloz vakası”, 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 247, Antalya, 2013

 

E14. Demir, K., T. Türksoy, G. Öz, G. Acartürk, “Özofagusta alışılmadık bir yabancı cisim: pipet”, 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 248, Antalya, 2013

 

E15. Acay, A., SM. Ulu, A. Ahsen, S. Akgür, K. Demir, U. Özuğuz, Ş. Yüksel, G. Acartürk, “The relation between genetic mutations and thyroid hormone in patients with familial mediterranean fever (FMF)”, 6. Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 179, Antalya, 2014

 

F. Diğer yayınlar :

Kitapta Bölüm

 

K. Demir ve G. Acartürk, “Yaşlılarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları” Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı, Editör:M. Altındiş, Sayfa:47-55, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, İstanbul, 2013.

 

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp