Uzm. Dr. Birsen Şahin Satılmış Göğüs Hastalıkları

Hekim Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi

Bursa/1978

Yabancı dil:

İngilizce

Eğitim:

1994-2001 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi   

2005-2008 İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim:

2008-2011 Van Erciş Devlet Hastanesi

2011-2014  İzmir Özel Derman Göğüs Hastalıkları Dal Merkezi     

2015-2022  İzmir Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki İlgi Alanları:

 • KOAH Tanı ve Tedavisi
 • Astım Tanı ve Tedavisi
 • Obstruktif Uyku Apne Sendromu
 • Pnömoni Tanı ve Tedavisi
 • Plevra Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
 • Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavisi
 • Tüberküloz Tanı ve Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Tanı ve Evrelemesi
 • Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
 • Noninvaziv,invaziv Solunum Desteği
 • Yoğun Bakım Takip ve Tedavi
 • Sigara Bırakma Tedavisi
 • Bronkoskopi ve Akciğer Hastalıkları Tanı İşlemleri

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Toraks Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

European Respiratory Society      

 

Yayınlar:

1. C.Doğan,  M.Gayaf,  A.Özsöz, B.Sahin, et.al. Pulmonary Strongyloides stercoralis infection.Respiratory Medicine Case Reports,  2014

•            Çakan A,  Şahin B,  Aksel N,  Erbaycu AE,  ve ark. Akciğer kanseri tedavisine yanıtın değerlendirilmesinde bronkoskopi ve bilgisayarlı tomografi bulgularının analizi . Solunum 2005

       3. Aksel  N,  Şahin B, Özsöz A.Pulmoner alveoler mikrolitiazis: Olgu sunumu.İzmir Göğüs Hastanesi  Dergisi, 2005

           4. Gayaf M,  Şahin B,  Karasu I, Özsöz A.Pulmoner alveoler mikrolitiazis:Olgu sunumu.İzmir Göğüs Hastanesi  Dergisi, 2008

Uluslar arası Kongreler :

Kongrelerde Konuşmacı ve Poster Sunumu

 

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp