Uzm. Dr. Ertan Damar Anestezi ve Reanimasyon

Hekim Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Yılı

Menemen/ İzmir- 1966

Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim

Lisans: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum, 1987-1995

Uzmanlık: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ İzmir

Deneyimler

 • Sağlık Bakanlığı Çömlekçi Köyü Sağlık ocağı / Çaycuma / ZONGULDAK (1995 – 1998)
 • Balçova 1 No’lu Sağlık Ocağı Balçova / İZMİR (1998 – 2004)
 • Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezioloji ve Reanimasyon Kliniği 2 / Yeşilyurt / İZMİR (Eylül TUS 2003 ) (2004 – 2008)
 • Acıpayam Devlet Hastanesi - Acıpayam / DENİZLİ (2008 – 2010)
 • Özel Egeumut Hastanesi – Turgutlu / MANİSA (2010)
 • Özel Şifa Hastanesi Bornova / İZMİR (Uzman Doktor 2010 –2012)
 • Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova / İZMİR (Yrd. Doç. Dr. 2012 – 2016)
 •  Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Genel Yoğun Bakım Sorumlusu - Bornova / İZMİR (2012 – 2015)
 • Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Pediatrik Konjenital Açık Kalp Cerrahisi Deneyimi - Bornova / İZMİR (2012- 2015)
 • Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi  Ameliyathane Sorumluluğu Bornova / İZMİR (Yrd. Doç. Dr. 2012 – 2015)
 • Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Sorumlusu -  Bornova / İZMİR (Yrd. Doç. Dr. 2012 – 2015)
 • Özel Ege Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü - Yenişehir  / İZMİR (Uzm. Dr. 2016- 2020)
 • Özel Egesante Tıp Merkezi Anestezioloji Bölümü Balçova - İZMİR (Uzm. Dr. 21 Eylül 2020 –7 Aralık 2020 )

Yayınlar

ULUSAL YAYINLAR

 • Girgin, S., Aksun, M., Karahan, N., Gölboyu, BE., Şencan, A., Yürekli, İ., Güneş, T., Aran, G.,  Gürbüz, A. “Effects of intraoperative monitoring of cerebral oximetry on postoperative neurocognitive functions of patients after CABG surgery” The 27nd Annual Meetıng of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, EACTA 2012 Abstracts, Amsterdam, P-0137, 2012.
 • Kaya, H., Öztürk,T., Aran, G., Damar, E., Aksun, M. ve S.Savacı, “ Laporoskopik kolesistektomi geçiren kontrollü hipertansif olgularda esmolol İnfüzyonunun hemodinamik İnstabiliteye ve postoperatif bulantı, kusma ve ortostatik hipotansiyona etkisi”, ”, XXXIX. Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, TARK 2005 Bildiri Özetleri, 120, Antalya, 2005.
 • Aksun, M., Kestelli, M., Tulukoğlu, E., İlhan, G., Pamuk, B., Damar, E.,Adanır, T., Aksun, S., Karahan, N. ve A. Gürbüz, “Kardiyopulmoner baypas ile koroner baypas uygulanan hastalarda enflamasyonla ilişkili faktörler” , XLII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği Dergisi TARK 2008 Bildiri Özetleri, Antalya, 242, 2008.
 • Aksun, M., Damar, E., Göktoğan, T., Yılmaz, E.,  Aran, A. Şencan, A. Gürbüz, ve N. Karahan, “CABG operasyonlarında pompa prime solüsyonu olarak ringer solüsyonuna eklenmiş %6‘ lık hidroksietil nişasta ( 130/0.4-HES ) kullanılmasının hemodinamik, metabolik, renal fonksiyonlar, hemostaz ve postoperatif drenaj üzerine etkileri”,  XLII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği Dergisi TARK 2008 Bildiri Özetleri, Antalya,35 , 2008
 • Karahan, N., Aksun, M., Yılık, L., Türe, S., Damar, E., Yılmaz, E., Adanır, T., Aran, G., Gürbüz, A. ve G. Akhan, “Myastenia graviste klasik tedavi yöntemlerine cevapsız bir vakada timektomiye hazırlıkta intravenöz immun globulin kullanımı ve anestezi yönetimi”, ”,  XLII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği Dergisi TARK 2008 Bildiri Özetleri, Antalya,241 , 2008.
 • Girgin, S., Aksun, M., Karahan, N., Gölboyu, BE., Damar, E., Şencan, A., Yürekli, İ., Güneş, T., Aran, G.,  Gürbüz, A. “CABG Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İntraoperatif Serebral Oksimetre Monitorizasyonunun Postoperatif Nörokognitif İşlevler Üzerindeki Etkileri” Göğüs Kalp Damar ve Yoğun Bakım Derneği XVIII. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, (Sözlü Bildiri) S-2, Bodrum, 2012.
 •  Aksun, M., Karahan, N., Yilik, L., Ture, S., Damar, E., Yilmaz, E., Adanir, T., Aran, G., Gurbuz, A. ve G. Akhan, “Use of intravenous immunglobulin and management of anesthesia for preparation to thymectomy in a case with myasthenia gravis that was intractable to classical treatment modalities” The Internet Journal of Anesthesiology” 20(2) (2009).
 • Aksun, M., Gurbuz, A., Yetkin, U., Damar, E., Lafcı, B., Ozelci, A., Goktogan, T. ve N. Karahan, “Using of levosimendan ın a redo cardiac pediatric operation” The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 13(2) (2009).
 • Damar, E., Aksun, M., Girgin, S., Göktoğan, T., Yılmaz, E., Aran, G., Şencan, A., Gürbüz, A., Karahan, N., “Koroner arter baypass greft ameliyatlarında pompa primr solüsyonu olarak Ringer ve Ringer solüsyonuna eklenmiş % 6’lık hidrokietil nişasta (130/0,4- HES) kullanımının hemodinamik, metabolik, renal ve hemostatik etkilerinin karşılaştırılması” Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, 20(1) 22-31 (2012).
 • Aksun, M., Damar, E., Goktogan, T., Yilmaz, E., Aran, G., Sencan, A., Gurbuz, A. ve N. Karahan, “Haemodynamic, metabolic and haemostatic effects of 6% Hes 130/0.4 usage as priming solution in addition to ringer’s solution in Cabg Operations,” Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, The 24th Annual Meetıng of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, EACTA 2009 Abstracts, Athens, Greece, P-03, 2009
 • ‘’Predictive Value of the Mehran Score for Contrast-Induced Nephropathy after Transcatheter Aortic Valve Implantation in Patients with Aortic Stenosis.’’ Zungur M, Gul 1, Tastan A, Damar E, Tavli T ‘’ The importance of contrast volume/glomerular filtration rate ratio in contrast-induced nephropathy patients after transcatheter aortic valve implantation’’. Gul I, Zungur M, Tastan A, Okur FF, Damar E, Uyar S, Sahin V, Tavli T.
 • ‘’Preoperative CRP levels is not predictive early renal dysfunction after coronary artery bypass surgery.’’ Sahin V, Akpinar MB, Sevim E, Uyar IS, Abacilar AF, Uc H, Tetik F, Damar E, Okur FF, Alayunt EA.
https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp