Uzm. Dr. Gamze Avcı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Hekim Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Yılı

İzmir / Bornova, 1990

Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016

Uzmanlık

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2020

Deneyimler

Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi 2016

Siirt Eruh İlçe Devlet Hastanesi  2021

Mesleki İlgi Alanları

 • Yenidoğan ve çocuklarda acil müdahaleler
 • Sağlıklı çocuklarda nörolojik gelişim takibi
 • Anne sütü ve emzirme danışmanlığı
 • Çocuklarda solunum yolu hastalıkları tedavisi
 • İştahsız çocuklarda izlenecek yollar
 • Erken doğan ve doğum ağırlığı düşük bebek takibi ve tedavisi
 • Bebek beslenmesi ve bakımı
 • Çocukluk çağı hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Alerjik çocuk hastalıkları takibi
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve idrar kaçırma tedavisi
 • Çocukluk çağı aşı uygulamaları
 • Büyüme ve gelişme takibi
 • Yenidoğan yoğun bakım takibi
 • Yenidoğan izlemi
 • Çocuklarda anemi takibi
 • Sağlıklı çocuk izlem
 • Kabızlığa yaklaşım

Katıldığı Seminer ve Kongreler

 • 3. Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu 7-8 Aralık 2017
 • Dokuz eylül Üniversitesi 20. Pediatri Günleri ve 1. Pediatri Hemşireliği Günleri 6-9 Mart 2019
 • 3. Pediatrik Alerji ve Astım Buluşması 17 Mart 2019
 • Diyabet Sempozyumu 3 Nisan 2019
 • 55. Türk Pediatri Kongresi 28 Nisan - 2 Mayıs 2019
 • Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi 26-29 Eylül 2019
 • 3. Neonatolojide Güncel Protokoller Sempozyumu 7 Aralık 2019
 • Dokuz Eylül Üniversitesi 21. Pediatri Günleri ve 2. Pediatri Hemşireliği Günleri 26-29 Şubat 2020
 • 2. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi 4-7 Mart 2020
 • Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu , Olgularla Sık Görülen Endokrinolojik Sorunlara Yaklaşım 13 Mart 2020
 • 22. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 28 Ekim - 1 Kasım 2020
 • Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi 18-20 Aralık 2020
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği, Aritmi Çalışma Grubu, İnteraktif EKG Çözümleme Toplantısı 30 Ocak 2021
 • Cerrahpaşa Pediatri Günleri 15-18 Nisan 2021
 • Çocuk Acil Tıp ve yoğun Bakım Sempozyumu 27 Şubat 2021
 • Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Çevrimiçi Seminerleri 30 Nisan - 1 Mayıs 2021
 • 3. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi 23-25 Eylül 2021
 • Ulusal Aşı Sempozyumu 7-10 Ekim 2021
 • XXVIII.Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 13-17 Ekim 2021
 • Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu 26-27 Kasım 2021
 • Çocuklarda Büyüme Kursu 25 Aralık 2021

Kurslar

 • Temel Pediatrik Acil Kursu (PAK) 30 Mayıs 2018
 • Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, 2. Aşı Okulu 8-11 Kasım 2018
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası 26-28 Aralık 2018
 • Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Çocuklarda İleri Yaşam desteği Kursu 22-23 Mart 2019
 • Yenidoğan Mekanik Ventilasyonu Kursu 18 Mayıs 2019
 • Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi, Nefrolojik Aciller Kursu 26 ey-lül 2019
 • Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği, Çocuklarda Beslenme Kursu 8 Şubat 2020
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Sık Uygulanan İnvaziv Girişimler 10 Şubat 2021
 • Çocuklarda Beslenme Kursu 27 Kasım 2021
 • Emzirme Danışmanlığı Eğitimi 11 Aralık 2021

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Büyüyen Çocuk Derneği
 • KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı)
https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp