Uzm. Dr. Mürşide Tunçel Başoğlu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Hekim Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Yılı

Aydın-1972

Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi-1996

Doktora-: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-1997-2003

Deneyimler

Ege Üniversitesi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı- 2003-2004

Turgutlu Devlet Hastanesi- 2004-2006

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Elemanı 2011-2015

Özel Hastaneler- Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 2006-2020

Katıldığı Kurslar

Deneysel Hayvan Modelleri Sertifika Kursu-2000

Karaciğer Biyopsi Kursu-2005

İleri Düzey HIV/AIDS Kursu-I-II-III-IV

Klinik Kongreleri, Ekmud Kongreleri, Ankem Kongreleri, HIV/AIDS kongresi

Yayınlar

1-Mürşide Tunçel Başoğlu, Gülfem Terek Ece Savaş yaralanması sonrasında İzmir Üniversitesi TıpFakültesi Medicalpark Hastanesi’ne başvuran Libyalı hastaların yara örneklerinden izole edilen izolatların dağılım ve antibiyotik duyarlılık sonuçlarının incelenmesi. Turk Hij Den Biyol Derg.2013; 70(3):

2-Mürşide Tunçel Başoğlu, Deniz Oray. Libyalı bir hastada Hafnia Alvei’nin neden olduğu akut gastroenterit olgusu. Turk Hij Den Biyol Derg.2013; 70(4):201-204

3-Serhat Uysal, Mürşide Tuncel Başoğlu, Bahar Boydak, Deniz Gökengin. HIV pozitif hastalarda dislipidemi ve kardiyovasküler risk değerlendirilmesi. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017;  45(2):145-152

4-Buke C, Hosgor-Limoncu M, Ermertcan S, Ciceklioglu M,Tuncel M, Köse T, Eren S. Irrational use of antibiotics among university students J Infect. 2005 Aug;51(2):135-9.

Doi:10.1016/j.jinf.2004.12.001. Epub 2005 Jan 20.

5-Arda B,Tunçel M, Yaimazhan T, Gökengin D, Gürel O.Int J Efficacy of oral levofloxacin and

dirithromycin alone and in combination with rifampicin in the treatment of experimental murine Brucella abortus infection Antimicrob Agents. 2004 Feb;23(2):204-7.

6- Şebnem Çalık , Selma Tosun, Mürşide Tunçel BaşoğluTıp Fakültesi Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevalansının Araştırılması.FLORA 2017;22(2):73-77

7-Bayazıt Onur; Atlı Kocaaslan Sibel; Başoğlu Tunçel Mürside, Karagülle Almina, Gökengin Deniz .Effects of HIV on Neuroelectric Responses: AERP and EDA. Journal of Neurological

Sciences . 2017, Vol. 34 Issue 4, p291-300.

8-Mürşide Tunçel Başoğlu, Gülfem Ece Tayfun Adanır. Hastanemizde üreyen Sphingomonas paucimobilis izolatlarının klinik ve mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi.Turk Hij

Den Biyol Derg: 2013; 70(4): 181 - 184

9- Çağrı Büke, Oğuz Reşat Sipahi, Mürşide Tunçel Başoğlu, Ercan Başçeşme, Hakan Posacıoğlu, Sercan Ulusoy. Effects of prolonged surgıcal antıbacterıal prophylaxıs on drug cost, nosocomial infectıons and mortality in cases performed cardiovascular surgery. Nobel Med 2012; 8(2): 55-58

10- Tansu Yamazhan, Mürşide Tunçel- Bakteri ve Kanser- İnfeksiyon Dergisi 2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 117-121

11- Büke Ç, Atalay S, Tunçel M, Arsu G, Çiçeklioğlu M, Türk M. İzmir’in ovacık beldesi’nde Q humması seroprevalansının kesitsel değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 2006: 20: 155-158.

12- Büke Ç, Çiçeklioğlu M, Türk M, Atalay S, Tunçel M. Ovakent beldesinde bruselloz seroprevalansı ile hastalık konusundaki bilgi ve davranışın saptanması. İnfeksiyon Dergisi 2006: 20: 23-26.

13- Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Candan Çiçek SAYDAM, Özlem SOLAK, Mürşide TUNCEL, Altınay BİLGİÇ Klinik örneklerden izole edilen tüberküloz dışı mikobakterilerin tanımlanması. Mikrobiyoloji BülteniYıl:2001Cilt:5Sayı:1ISSN:0374-9096Sayfa Aralığı:69–75.

14- Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Candan Çiçek SAYDAM, , Mürşide TUNCEL, Altınay BİLGİÇ Solunum örneklerinden Mycobacterium tuberculosis kompleks'in saptanmasında TMA (Gen-Probe MTD) ile Roche Amplicor PCR'in etkinliğinin karşılaştırılması.

 

Kitap Yazarlığı

Transplant Alıcılarında Enfeksiyonlar. Harrison  Principles of Medicine. 1208 Jeffery I. Cohen

Çeviren: Mürşide Tunçel Başoğlu, A.Çağrı Büke

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp