Antikor Testi Nedir ve Kimlere Yapılabilir?

COVID-19’da toplumun tümü duyarlıdır ve bu yüzden antikor testine ihtiyaç büyüktür. Covid testi İzmir Sağlık çalışanları etkenle karşılaşma yönünden en riskli meslek grubudur. Erkekler, 50 yaşın üstünde olan kişiler, Hipertansiyon, Kalp Hastalığı, Diyabet, Malignite, KOAH, Böbrek Hastalığı vb. olan kişiler, mevsimlik tarım işçileri ile bakım ve rehabilitasyon merkezleri, okullar, kışlalar, cezaevleri ve göçmen kamplarında yaşayanlar COVID-19 açısından hassas gruplardır.

 

İzmir Korona virüs testi

Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında da virüs tespit edilebildiğinden bu kişiler bulaştırıcı olabilmektedir.

Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, aşırı halsizlik, yeni ortaya çıkan koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtiler de görülebilmektedir. Hastalık asemptomatik geçirilebilmekle birlikte, ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm görülebilmektedir.

 

Laboratuvar Testleri

Korona virüse karşı iki ana tür test bulunmakta, bunlardan ilki cihaz gerektiren PCR testleri olarak bilinen nükleik asid am, ikinci grubun ise kamuoyunda hızlı tanı testi olarak da bilinen kart testleri:

1-Virüsün RNA’sını göstermeye dayanan PCR testleri özel cihazlar gerektiren ve mutlaka çok iyi yetişmiş mikrobiyolog ve laborant gerektiren testler. Bu cihaz ve testler, tıpta pek çok alanda kullanılmakta. Bugün için iki tür PCR testi var. Biri, real time (gerçek zamanlı) dediğimiz, yaklaşık üç saat kadar süren bir test. Hazırlığı ve değerlendirmesiyle beraber yaklaşık dört saati bulan bir test.

Diğer, hızlı olan PCR ise yaklaşık bir buçuk saatte sonuç vermekte ve buna hızlı PCR olarak ülkemizde en baştan beri real time dediğimiz dört saatlik PCR’ı kullanıldı ve zaten standart tanı testi olarak kullanıldı. Şimdi artık o hızlı PCR da birkaç büyük merkezde devreye girdi.”

PCR testlerinde, burun ve boğazdan sürüntü yöntemiyle örnek alınarak çalışılmakta. Bu moleküler analiz testi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Mikrobiyoloji Referans laboratuvarı ve belirlenmiş illerde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir.

2- İkinci grup testler, serolojik testler; hızlı tanı testleri olarak tanımlanan kart testleridir. Yaklaşık 15 dakika içerisinde sonuç veren testlerdir.

COVID-19’u asemptomatik veya semptomatik geçirenlerde genel olarak belirli bir süre sonra antikor cevabı (IgM, IgA ve IgG) gelişmektedir. Bu nedenle serolojik testler hastalığın erken döneminde tanı amacıyla kullanılamaz. İlk antikor yanıtı (IgM) 6-7 günden sonra başlamakla birlikte hastaların çoğunda antikor pozitifliği belirtilerin başlamasından 10 gün sonra gelişmektedir. Tespit edilen antikorların bağışıklık sağlayıp sağlamadığı ve ne kadar süreyle tespit edilebileceği (IgG) bugün için kesin belli değildir. Serolojik cevabı belirlemek için, ELISA ya da IgM/IgG saptayan hızlı antikor testleri halihazırda kullanılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan rakamlar, özellikle belirtili seyreden hastalar için yapılan PCR testlerine ait sayılardır. Belirtisiz geçiren kişilere PCR testi yapılmamaktadır.

Hastalığı belirtisiz geçirenler, belirtili geçirenlerden daha fazladır.  Hastalığı belirtisiz geçirenler, daha çok gençler, kadınlar ve kalp, diyabet, hipertansiyon gibi altta yatan kronik bir hastalığı olmayan kişilerdir.

Antikor testlerinin güvenilirliği ile tüm dünya genelinde halen tartışılmaktadır. Diğer bir deyişle, antikor testinin sonucunun pozitif çıkması, virüsün vücuda girdiği anlamına gelse de Covid-19’a karşı bağışıklık gelişip gelişmediğinin tam olarak tespit edilmesi henüz net değildir. Bu kapsamda Covid-19’a karşı bağışıklığın tespiti konusunda bir test bulunmuyor.

Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yayınladığı bilgilendirme notunda, halen virüse karşı antikor gelişimi konusunda araştırma ve çalışmaların devam ettiğini belirtmişlerdir. 

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp