Akut Koroner Sendrom

Kalbi besleyen koroner damarların tıkanması ile oluşan tabloya akut koroner sendrom denir. Son derece hayati ve acil bir durumdur.

Belirtiler

  • Göğüs ağrısı (sol kola,çeneye yayılabilir)
  • Göğüste baskı hissi
  • Soğuk terleme, bulantı

Akut Koroner Sendrom Tedavisi

Bu durumdaki hasta acil servis ve kardiyoloji hekimleri tarafından değerlendirilerek tıkalı damarın açılmasına yönelik tedaviler başlanır. Koroner anjiyografi ile tıkalı damar saptanarak tedavi şansı elde edilir.

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp