Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Politikamız

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde sürdürmekte olup, Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarına uygun çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.

 • Ulusal ve Uluslararası hasta güvenliği hedefleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak
 • Hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve sürekli arttırmak
 • Modern teknolojinin imkanları ile kaliteli hizmet sunmak
 • Eğitim ve eğitim yöntemlerini sürekli daha verimli kılmak
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermemek ve etkinliğini sürekli arttırmak
 • Yalın Yönetim sistemi ile mali performansı sağlamak

Kalite Yönetim Direktörümüz: Seçil Tunç Çıldan

Kalite Yönetim Birimi Olarak Görevlerimiz

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
 • Ulusal ve Uluslararası Standartlar çerçevesinde çalışmaların koordinasyonunu başlatmak
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak
 • Göstergelerin izlenmesi prosedürüne uygun olarak süreçleri yönetmek

KOMİTELER

 • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • EĞİTİM KOMİTESİ
 • TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
 • KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ
 • İLAÇ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • HASTA HAKLARI KOMİTESİ
 • RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

EKİPLER

 • ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ
 • ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ
 • NUTRİSYON DESTEK EKİBİ
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
 • KONSÜLTASYON SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ
 • SATIN ALMA KOMİSYONU

KURULLAR

 • İCRA KURULU
 • ETİK KURUL
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMA ETİK KURULU
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU (ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EKİBİ)
 • DİSİPLİN KURULU


Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmeleri

Can Sağlık Grubu, sağlık kurumlarını kamu, özel ya da üniversite olarak ayırmadan; hizmet standardizasyonunda yakınlık sağlamak, kurumlar arası deneyim paylaşımı için zemin hazırlamak ve sağlıkta ulusal kalite sistemini kurmak amacıyla oluşturulan Sağlıkta Kalite Standartları’na uyumludur.

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp