Burun Estetiği (Rinoplasti)

Burun insan yüzünün orta kısmında olması nedeniyle insanın dış görünümünü önemli şekilde belirleyen bir yapıdır. Burun en dıştaki deri ve yumuşak dokular ile kemik, kıkırdak ve ligamantöz destek dokulardan meydana gelir. Burnun solunum, nemlendirme, filtrasyon, ısı reglülasyonu ve koruma fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonları septum, konka ve nazal valfler tarafından düzenlenir.

Herhangi bir operasyon öncesi hastanın şikayetleri ve beklenti düzeyi iyice değerlendirilmelidir. Deformitelerinin derecesi ile şikayetleri oranlı olan hastalar cerrahi için uygun adaydır. Cerrahi planı belirlemede sistematik ve kapsamlı nazofasiyal analiz yapılır. Burun yüzün bütünlüğü içerisinde değerlendirilir. Burun derisinin tipi, kalınlığı ve yapısı bu değerlendirmeye dahil edilir.

Rinoplasti fiziksel ve ruhsal olgunluğa  erişmiş, burun yapısı ve dokuları gelişimini tamamlamış  hastalara yapılabilir. Burun ameliyatı,  hem estetik amaçları gerçekleştirmek hemde burun  içindeki eğrilikleri  açarak solunum güçlüğü problemlerini düzeltmek amacıyla yapılabilir.

İnsanlar arası iletişimde bize kendimizi ifade etme ve karşı tarafın algısını olumlu yönde etkileyebilme imkanını sunan pek çok mimik ve ifade şekline sahiptir. Bu mimik ve ifadeler yüzümüzdeki yapıların birbiriyle olan uyumları büyük önem taşır. Operasyon öncesi mevcut anatominin iyi incelenmesi, burun ve yüz analizinin yeterli şekilde  yapılması başarılı bir sonuç için temel faktördür.

Modern rinoplastide açık ve kapalı girişim  olmak üzere iki farklı yaklaşım vardır. Her iki yaklaşımın avantaj ve dejavantajları vardır. Kozmetik deformitenin etiyolojisinde rol alan edenleri, nazal çatı ve hava yolu tıkanıklıklarının nedenlerini, daha iyi görünmesini sağladığı için sıklıkla açık rinoplasti tekniğini tercih etmekteyiz. Özellikle bu teknik kompleks burun ucu değişikliğinde sekonder vakalarda, iç ve dış deforme edici güçlerin dahada serbestleştirilmesi gereken vakalarda tercih edilir. Rinoplasti genel anestezi veya intravenöz sedasyon ve lokal anestezi altında yapılabilir.

Estetik burun ameliyatı ile hastanın görünüşünü dahada güzelleştirebilir ve böylece kişinin kendine güvenini arttırabilir. Estetik burun ameliyatı için en uygun hastalar dış görünümlerinde güzelleşme ve daha iyiye doğru bir gelişme bekleyen hastalardır.Ameliyatın sonunda oluşabilecek komplikasyonlar (istenmeyen sonuçlar) nadir ve genellikle önemsizdir. Buna rağmen burun kanaması, enfeksiyon veye anesteziye karşı reaksiyon gibi komplikasyonlar ihtimaldir.

Ameliyat tamamlandığında burun üzerine alçı atel ve içindeki iki hava yoluna septumu sabitleştirmek için silikon tampon konulur. Silme veya sümkürme gibi buruna yapılacak herhangi bir müdahale ameliyatı takip eden ilk üç haftada önerilmez. Nazal splinterken dönemde kuru tutulur. Saçlar birinin yardımıyla geriye doğru lavaboda yıkanır.

Ameliyat gününde sıvı diyetle oral alıma başlatıp takip eden günde yumuşak katı diyete geçirilir. Aşırı ağız hareketi gerektirebilecek gıdaların tüketiminden ilk iki hafta kaçınılır.

Birkaç hafta nazal konjesyon (dolgunluk), serum fizyolojik spreyler ile tedavi edilmektedir.

Dikişler ve nazal splint ilk hafta içinde alınabilir. Burun şiş , kalkık ve burun ucunda uyuşukluk tarif edilebilir ancak bunların birkaç ay içerisinde geçeceği anlatılmalıdır. Hastanın spor ve aktiveleri ilk bir ayda kısıtlı yapması önerilir.

 

Burnun; hem kişinin yüz anatomisinde estetik olarak taşıdığı önem, hem de nefes almanın ana organı olarak işlevsellik yönünden taşıdığı değerler göz önüne alındığında; buruna yapılacak cerrahi müdahalelerin kişi açısından ne kadar önemli olduğu açıkça görülecektir.

Solunum fonksiyon organı olarak burundaki eğrilikler (deviasyonlar) burun içerisindeki et parçaları (polipler ve konka hipertrofileri) burun kanatlarının hava girişine engel olması kişide yalnızca solunum sıkıntılarını değil; aynı zamanda kronik baş ağrıları, sinüzitler, uyku apneleri gibi çok sayıda başka sağlık sorunlarını da yaratabilirler. Bu nedenle burnun estetik operasyonlarında işlevsellik ve estetik birlikte değerlendirmelidir.

Burnun estetik olarak mükemmel olması her zaman kişinin mutluluğunu sağlayamayabilir. Çünkü burun estetiği kişinin burnunda yeni bir şekil verebilir ancak onun yaşamını bütünüyle değiştiremez. Bu aynı zamanda psikolojik bir algı durumudur.

 

Burun Estetik ve İşlevsel Ameliyatı Kimler İçin Daha Uygundur?

 • Burun ve yüz anatomisi arasında, burun yüze göre çok büyük veya çok küçükse,
 • Burun önden çok geniş bir görünüme sahipse,
 • Burun ucunda sarkıklık varsa,
 • Burun kanatları geniş ve kalınsa (boksör burnu)
 • Burun delikleri çok geniş ya da dar ise,
 • Burunda çarpıklık, eğrilik varsa (deviasyon),
 • Kaza ya da tramvaya bağlı asimetrik görünüm varsa,
 • Nefes almakta güçlük çekiyorsanız ya da uyku apneleriniz varsa,

rinoplasti konusunda deneyimli bir uzman doktorla görüşmeniz gereklidir.

 

Burun Estetiği Ameliyatları (Rinoplasti) Hangi Yaşlarda Uygulanmalıdır?

Burun ameliyatları anatomik olarak yüz gelişiminin tamamlanmış olması nedeniyle kadınlarda 15-16, erkeklerde 17-18 yaşlarından itibaren uygulanabilir.

Can Sağlık Grubu İzmir Özel Can Hastanesi ve Salihli Özel Can Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Estetik Cerrahi Uzmanları yetkinlikleri ve sahip oldukları teknolojik donanımları ile size burun estetiği (rinoplasti) kapsamında her konuda bilgilendirmeye hazırdır.

 

Burun Estetiği Ameliyatı (Rinoplasti) Öncesi Değerlendirme

 • Hastanın sorunları ve beklentileri değerlendirilir.
 • Tıbbi olarak yapılabilecek işlemler, yöntemler, süresi, iyileşme süreçleri, olası yan etkiler konusunda hasta bilgilendirilir.
 • Hastanın kullandığı araçlar ve sağlık sorunları görüşülür.
 • Sigara kullanımı ameliyattan en az 3 hafta önce sigaranın bütünüyle bırakılmış olması önerilir.

 

BURUN ESTETİĞİ AMELİYAT YÖNTEMLERİ

Nasıl bir burun yapısı tasarlandığı, hasta ve hekim ile birlikte kararlaştırılır.

 • Estetik rinoplastide burun boyutları küçültülür ya da büyültülür, burun ucu şekillendirilir.
 • Burun kemeri tümseği giderilebilir.
 • Burun ile üst dudak arasındaki açı orantılı hale getirilebilir.
 • Ancak bazı durumlarda yüz ve burun ilişkisini doğru oluşturabilmek için eş zamanlı olarak burun dışındaki yüz yapılarında (çene, elmacık kemikleri, alın gibi) düzeltilmesi gerekebilir.
 • Ameliyat yöntemleri; kapalı ve açık rinoplasti olmak üzere iki grupta değerlendirilir.

 

KAPALI RİNOPLASTİ;

Burun kanatlarının içerisinden yapılmaktadır.

 

AÇIK RİNOPLASTİ;

Burun deliklerini ayıran bölgeden küçük bir kesi yapılarak işlem gerçekleştirlir.

 

Ameliyatta burun kemeri alınır. Kıkırdaklar ve kemik doku kesilerek şekillendirilir ve daha düzgün bir burun oluşturulur. Burun içine yönelik girişimlerde endoskopik yöntem kullanılır. Ameliyat mevsimsel olarak serin olması nedeniyle sonbahar, kış, ilkbahar mevsimlerinde tercih edilmekle birlikte hasta bir süre klimalı ortamlarda kalmayı kabul ediyorsa yaz mevsiminde de yapılabilmektedir.

 

BURUN DEVİASYONU

Her iki burun boşluğunu birbirinden ayıran septum dediğimiz kısmen kıkırdak, kısmen kemikten oluşan perde şeklindeki yapının doğuştan veya tramvatik nedenlerle kıvrımlı olması septumun deviasyonu diyoruz.

 

Septum deviasyonu estetik olumsuzluğun ötesinde burun kanallarında hava geçişinde zorlaştırılması nedneiyle de önem taşımaktadır. Bu durumun cerrahi olarak düzeltilmesi hem görsel olarak güzellik hem de fonksiyonel rahatlık sağlar.

 

Geçirilmiş Burun Ameliyatları Sonrasında Kusurların Düzeltilmesi (Sekonder Rinoplasti)

Daha önce burun ameliuyatları olmuş, ancak istenmedik sorunlar gelişmiş kişilerde gerçekleştirilecek estetik düzeltme ameliyatları ilk ameliyata göre daha büyük bir özen ve beceri gerektirir.

 

Rinoplasti sonrası burunda gelişebilecek sorunlar

 • Eğiklik
 • Çöküntü
 • Burun kanatlarında deformasyon
 • Çok kısa veya yüz anatomisine orantısız bir burun
 • Burun sırtının aşınması

 

Düzeltme ameliyatı ne zaman ve nasıl yapılır?

Önceki burun ameliyatından en az 1 yıl sonra yapılmalıdır. Hastanın kendisinden (kulak ya da kaburgasından) ya da verici (donör) den alına kıkırdak dokularıyla düzeltme sağlanır. Ameliyat yaklaşık 2-4 Saat sürebilir.

 

Tamponsuz Burun Estetiği

Son yıllarda burun orta kıkırdağının korumak için yapılan tamponsuz burun estetiğinde şişlik ve morluk çok daha az, iyileşme çok daha hızlı olmaktadır.

Ameliyat bir buçuk iki saat sürebilir.

 

Burun Estetik Cerrahisinde Merak Edilenler

Ameliyat süresi 1-3 saattir.

 

Ne tür anestezi uygulanır?

Genel anestezi altında gerçekleştirilir.

 

Hastanede yatış süresi ne kadardır?

Aynı gün eve gidebilirsiniz, belki bir gün yatışınız gerekebilir.

 

İşe ne zaman dönebilirim?

1-2 haftada normal iş yaşamına dönebilirsiniz.

 

Ağır egzersizlere ne zaman başlayabilirim?

2-3 hafta

 

Gözlük takmama- darbelerden korunma süresi?

8 hafta.

 

Şişliklerin tamamen kaybolması yaklaşık 2 aydır. Burnunun değişmeyecek son halinin alması 1 yıl sürer.

 

Ameliyat sonrası tampon kullanıyor musunuz?

Can Sağlık Grubu İzmir Özel Can Hastanesi ve Salihli Özel Can Hastanesi’nde uzun süredir tampon kullanmamaktayız. Ancak nefes almayı engellemeyen ince slikon yaprakları geçici süre kullanabiliyoruz.

Ameliyattan sonra 1 hafta kalan bandaj ve alçı yapılır. 1 hafta sonra alçı çıkarılıp yeniden ince bir bandaj uygulanır.

İzmir Can Hastanesi

Ataşehir Mahallesi 8019/16 Sk. No: 18 Çiğli - İZMİR
iletisim@izmircanhastanesi.com +90 (232) 715 40 00

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr