Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Yenidoğan bebek ve çocukların erişkinlerden farklı fizyolojisi ve hastalıkları vardır. Bu dönemde görülen hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi gözetilerek yapılmalıdır. Cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarla ilgili karar, bu alanda yetişmiş çocuk cerrahları tarafından verilmelidir.

 

Hastanemiz Çocuk Cerrahi Kliniği’nde;

 

Böbrek Hastalıkları,

 

Yumurtalık Kisti gibi çocuk ürolojisi,

 

Lenfanjiyom, Safra Kesesi Taşları, Bağırsak Tıkanması, Bağırsak Düğümlenmesi, Hirschsprung hastalığı, Koledok Kisti gibi genel çocuk cerrahisi, Kistik Higroma, Tiroglossal Kist,Tortikollis gibi baş boyun ve cerrahisi,

 

Anne karnında veya doğumdan sonra tespit edilen genellikle ameliyat ile düzeltilebilen yemek borusunun doğumsal yokluğu (Özefagus atrezisi), doğumsal mide(pylorik atrezi), oniki parmak barsağı (Duodenal atrezi ), ince barsak(Jejenal veya İleal atrezi) ve kalın barsağın yokluğu veya tıkanıklığı (Kolonik atrezi), diyaframın gelişmemesine bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin gelişiminin yetersiz olması (Konjenital Diafragma Hernisi), doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar), prematürelik ve buna bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi,

 

Karın duvarının gelişmemesine bağlı bağırsakların karın dışında olması (Omfalosel ve Gastroşizis), kabızlık gibi hastalıkların medikal ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Can Hastanesi Çocuk Cerrahisi "Doktorlar"

Doç. Dr. Nergül Çördük
Doç. Dr. Nergül Çördük Çocuk Cerrahisi Kliniği
Doktora Sorun

Blog Sağlık Rehberi

İzmir Can Hastanesi

Ataşehir Mahallesi 8019/16 Sk. No: 18 Çiğli - İZMİR
iletisim@izmircanhastanesi.com +90 (232) 715 40 00

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp