Çocuk Kardiyoloji

Çocuk Kardiyoloji

Doğumsal ya da sonradan meydana gelen kalp hastalığı bulunan çocuklara ve anne karnındaki bebeklere sağlık hizmeti sağladığımız Çocuk Kardiyoloji birimimizde, uygun tanı ve tetkik araçları ile tanı ve tedavi hizmeti vermekteyiz. 

 

 • Anne Karnında (Fetal) ve Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Çocuklarda Göğüs Ağrısı
 • Çocuklarda Çarpıntı ve Ritim Bozukluğu
 • Açıklanamayan Bayılma, Morarma, Çocuklarda Kolay Yorulma
 • Kazanılmış Kalp Hastalıkları
 • Kalp Romatizması
 • Kalp Kası ve Kalp Zarı Hastalıkları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Spor Öncesi Kardiyolojik Değerlendirme

Konjestif Kalp Yetersizliği

Kalp Yetersizliği Nedir?

Konjestif kalp yetersizliği, kalbin dokuların metabolik gereksinimini karşılayamamasını yansıtan klinik bir sendromdur. Kalbin yeterli derecede kanı perifere pompalayamaması sonucu, ventrikülün diyastol sonu basıncı ve atriyum basıncı artar ve konjesyon tablosu ortaya çıkar. Bu durum ya kalp kasının normal olduğu ancak aşırı iş yükü artışı (volüme ve/veya basınç) varlığında ya da primer miyokardın pompalama gücündeki bozulma ile beraberdir.

 

Kalp Yetersizliği Neden Oluşur?

Kalp yetersizliği değişik nedenlere bağlıdır. Ön planda etkili olan faktörleri üç ana grup altında toplayabiliriz:

1.Mekanik Anormallikler: Supravalvuler, valvuler ve subvalvuler darlıklar (mitral, trikuspit, aort, pulmoner kapaklara ait), şantlar (VSD, ASD, PDA) ventrikül anevrizması, perikard hastalıkları.

2.Miyokard Yetersizliği: Kardiyomiyopatiler, miyokardın iltihabı, iskemik ve metabolik bozuklukları.

3.Aritmiter: Taşiaritmiler, bradiaritrniler

 

Bu üç temel faktörden başka klinikte daha az görülen kalp dışı nedenlere bağlı yetmezlikler iki grupta incelenebilir:

 • Venöz dönüşü artıran ve yüksek debili kalp yetersizliği meydana getiren hastalıklar. Arterio-venöz fistüller, tirotoksikoz (periferik vazodilatasyon yapar), ağır anemi, çok fazla ve hızlı transfüzyon, hormonal sebepler (özellikle aldesteron).
 • Venöz dönüşü azattan durumlar, IVC ve SVC tümörleri, periferik vasküler hastalıklar.

Çocukluk yaş grubunda konjestif kalp yetmezliğinin başlangıç yaşı yetersizliğin etyolojisi hakkında yol gösterici olabilir. Bu durumda yaş grubunu fetal dönem, doğumdan 1 yaşa kadar olan dönem, çocukluk ve adolesan dönemi olarak üç grupta inceleyebiliriz:

 

Kalp Yetersizliği Bulguları Nelerdir?

Kalp yetersizliği klinik bulgularının çoğu aşırı yüklenmeyi veya miyokar- diyal disfonksiyonu kompanse etmek için oluşan mekanizmaların yan etkileri ile izah edilir. Klinikte kalp yetersizliği sağ ve sol kalp yetersizliği olarak ikiye ayrılır.

Sağ kalp yetersizliği bulguları: Sistemik venöz hipertansiyon, hepatomegali sağ hidrotoraks, sağ hidroperikardium, hepatomegali, splenomegali, ödem,asit ve oligüridir.

Sol kalp yetersizliği bulguları: Halsizlik, yorgunluk, eforla gelen dispne, ortopne, kardiyak astım, pulmoner ödem, kronik öksürük, raller, gallo ritmi ve pulsus alternanstır.

Ancak vakaların büyük bir kısmında iki taraflı yetmezlik birlikte bulunur ve bu bulguları birbirinden ayırmak çoğu kez mümkün değildir. Örneğin periferik ödem genellikle sağ kalp yetersizliği bulgusu olarak kaydedilir. Oysa sol ventrikülde hastalık olsun veya olmasın sol ventrikül debisi de düşmüş, böbrek fonksiyonları bozulmuş ve vücutta su ve tuz retansiyonu olmuştur.

Dispne sol kalp yetersizliğinin bulgusu olarak kabul edilir. Ancak sağ kalp yetersizliği yapan pulmoner darlıkta da dispne görülebilir. Bu sebeplerden dolayı kalp yetersizliği bulgularını; miyokard performansı bozukluğu, pulmoner konjesyon, sistemik venöz konjesyon bulguları olarak üç kategoride inceleyebiliriz.

 

Kalp Yetersizliği Tedavisi Nasıldır?

Kalp yetersizliği tedavisi, kalp yetersizliğini oluşturan primer hastalığın tedavisi ve semptomatik tedavi olmak üzere iki grupta incelenir.

1.Primer hastalığın tedavisi

Konjenital kalp hastalıkları ve romatizmal kalp hastalıkları gibi yapısal anomalisi olan vakaların bir kısmı cerrahi girişime gereksinim gösterirler. Anemi, hipervolemi, enfeksiyon, akut romatizmal kardit, özellikle yenidoğanlarda hipoglisemi, hipokalsemi ve hipomagnezemi gibi yapısal olmayan durumlarda ise eritrosit süspansiyonu, enfeksiyonun tedavisi, polistemide kan alınması, ARA’da kortizon tedavisi, metabolik bozukluklarda magnezyum, kalsiyum ve glukoz ile verilmesiyle yetmezlik düzeltilebilir.

2.Semptomatik tedavi

İstirahat

İstirahat, kalbin işini önemli derecede azaltır. Semptomların hafif olduğu vakalarda bazen yalnız istirahatle kalp yetersizliği kontrol altına alınabilir. Orta ve ağır kalp yetersizliklerinde genellikle uzun süreli istirahat uygulanmalıdır. Bu durumda venöz staz ve buna bağlı olarak akciğer embolileri ve staz pnömonisi görülebilir. Bu durumun önlenmesi için bacaklara pasif egzersizler yaptırılmalı ve hastanın sık sık pozisyonu değiştirilmelidir.

Pozisyon                 '

Kalp yetersizliği bulunan bir süt çocuğu kardiyak sandalyeye oturtulmalı veya sırtına yastık dizlerinin altına bir battaniye rulosu konmalıdır. Daha büyük çocuklarda yatağın baş tarafı yükseltilmeli ve bacaklar aşağı sarkıtılmalıdır. Böylece kanı alt ekstremitelerde toplayarak dolaşımın yükünü azaltmak mümkün olur.

Sedasyon

Teskin edici ilaçlardan morfin ve fenobarbital kullanılabilir. Bunların uzun süreli kullanılmasına gerek yoktur. Bazen 1-2 gün için kullanılan morfinin büyük faydası olur.

Oksijen ve nem

Oksijen verilmesi en azından semptomatik fayda sağlar. %50 oksijen ve %80 nem karışımı en idealdir. Bununla beraber hasta çocuk veya bebek oksijen almayı reddediyorsa ısrar edilmemelidir.

Diyet

Vakaların pek çoğunda diyette değişiklik yapmadan diüretik ve digital kullanarak kalp yetersizliği kontrol altına alınabilir. Küçük çocuklarda özellikle ağır vakalarda başlangıçta aspirasyon ve/veya regürjitasyonu önlemek için oral beslenme kesilir, mide nazogastrik sonda ile boşaltılır. Hipoglisemiye karşı iv %10'luk glikoz solüsyonu verilebilir. Kalp yetersizliği düzeldikçe yeterli fakat fazla olmayan kalori ile çocuk beslenmelidir. Yüksek protein ve konsantre gıdalarda böbreğin ozmotik yükünü artıracakları için dikkatli olmak gerekir. Büyük çocuklarda sistemik venöz konjesyon bulguları mevcut ise tuzsuz diyet ve hafif su kısıtlaması uygulanmalıdır. Tuz durumu çocuğun reaksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Neşeli ve tuz durumu ilaçlarla ayarlanmış bir çocuk, neşesiz ve tuzsuz yemekten dolayı iştahsız olan bir çocuğa tercih edilmelidir.

Dijitalizasyon

Pediatrik yaş grubunda dijital glikozidleri kalp yetersizliği tedavisinde en çok kullanılan ilaçlardır. Pratikte en çok kullanılan dijital glikozidleri digitalis purpura ve digitalis lanata'dan elde edilrnektedir. Digitalis purpuradan; Digitoksine (Digimerck, digitoksin), Digitalis lanatadan {Natigoxin) ve Lanatocid-C (Cedlanid) elde edilir.

Can Hastanesi Çocuk Kardiyoloji "Doktorlar"

Prof. Dr. Nurettin Ünal
Prof. Dr. Nurettin Ünal Çocuk Kardiyoloji Kliniği
Doktora Sorun

Blog Sağlık Rehberi

İzmir Can Hastanesi

Ataşehir Mahallesi 8019/16 Sk. No: 18 Çiğli - İZMİR
iletisim@izmircanhastanesi.com +90 (232) 715 40 00

https://www.facebook.com/izmircanhastanesi/ https://twitter.com/izmircanhastane https://www.instagram.com/izmircanhastanesi/ https://www.youtube.com/channel/UCY_rp1EOHdPgyu9ajnWBYYQ https://www.linkedin.com/company/cansaglikgrubu?originalSubdomain=tr
Can_Hastansesi_WhatsApp
0 232 715 40 00 Whatsapp