Web Sitesi Üzerinden Online Hizmetler Kullanıcı Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

İşbu WEB SİTESİ ÜZERİNDEN ONLİNE HİZMETLER KULLANICI SÖZLEŞMESİ ( kısaca “Sözleşme “ olarak anılacaktır.)’nin tarafları WEB SİTESİ üzerinden çevrimiçi tele sağlık danışmanlık hizmetleri almak isteyen ve WEB SİTESİ üzerindeki randevu formunu doldurarak randevu oluşturan gerçek kişi ( kısaca Danışan olarak anılacaktır.) ile WEB SİTESİ üzerinden online sağlık hizmeti sunan SARDES ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.  ( kısaca ‘HASTANE ” olarak anılacaktır.) dir.

Danışan ve HASTANE ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

Danışan’ın HASTANE izmircanhastanesi.com ya da randevu.meddata.com.tr/izmircanhastanesi online sağlık danışmanlık hizmeti alması ile HASTANE’nin işbu hizmet/hizmetleri Danışan’a sağlamasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri işbu Sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir.

 

2.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

HASTANE sistemi üzerinde online randevu oluşturularak danışmanlık hizmet bedelinin ödenmesi sonrası DANIŞMAN ile görüşme için randevu verilmesi ile işbu sözleşme başlar ve herhangi bir nedenle fesih edilmediği müddetçe randevunun gerçekleşmesi yani hizmetin verilmesi ile sona erer.

 

3.SÖZLEŞMENİN BEDELİ

İşbu Sözleşme kapsamında kontrol randevusu hizmeti ve danışman görüşme hizmeti olmak üzere 2 tür hizmet sunulmaktadır.

Kontrol randevusu hizmeti, sağlık kuruluşuna başvurunuz sonrası hekiminizin 10 gün içinde size tanınan yasal hak olan ücretsiz kontrol muayenesini HASTANE sistemi üzerinden yapmasını ifade etmektedir. İlgili durumda hizmet için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ancak bu hizmeti sadece HASTANE’nin, hekiminin kontrol muayenesini online yapılması tercihini size sunması ve sizin de uygun bulmanız halinde kullanabileceksiniz.

Danışman görüşme hizmeti ise, danışmanlık istediğiniz konuya uygun herhangi bir branş hakkında sistemde mevcut danışman hekimlerden online danışmanlık hizmeti alınmasını ifade etmektedir. Bu hizmet karşılığı ödenecek olan ücret HASTANE sisteminde ilgili hizmete ilişkin belirtilen ücret kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği hizmette belirtilmiş olan ücreti, danışman hekimi ve randevu saatini seçtikten sonra HASTANE sisteminde yer alan ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır.

Hizmet bedelinin ödenmemesi veya banka tarafından iptal edilmesi halinde HASTANE tarafından hizmet verme yükümlülüğü ortadan kalkar.

 

4.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Danışan, HASTANE Sistemine erişip kullanarak işbu Sözleşme koşulları başta olmak üzere HASTANE WEB SİTESİNE ait tüm diğer koşul ve politikaların bağlayıcılığını kabul etmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Politikası dahil gizliliğe ilişkin de her tülür koşulu kabul etmektedir. 

4.2. HASTANE, Danışan ile Danışman Hekimlere kullanabilecekleri online platform ve organizasyon hizmetlerini sağlamaktadır. Bu nedenle platform sisteminin teknik ve sair organizasyonlarının sağlanması dışında Danışan ile Danışman Hekim arasındaki görüşme hizmeti içeriklerinden HASTANE sorumlu değildir. Bu kapsamda HASTANE Danışman Hekim’lerin uygulamalarına müdahale etmez.

4.3. Video görüşme hizmeti devam eden DANIŞANIN tedavisinin gözleme dayalı değerlendirilmesini kapsayacaktır. Muayene süreci olarak kabul edilemez. Ayrıca video görüşme sistemi acil durumlar için hizmet sunumu sağlamaz. Acil durumlarda en yakın hastaneye başvurmanız gerekmektedir. Bu nedenle bu hizmet çoğu durumda yüzyüze yapılan danışmanın yerini tutamayabilir. Bu hizmet önbilgi amacı taşımaktadır. İşyerinizden ya da evinizden ayrılmadan internet üzerinde online danışma hizmeti ile önbilgi alabilmeniz amacıyla HASTANE sistemindeki hizmetler sunulmaktadır. Bu bağlamda görüşme esnasında danışman hekiminiz tarafından kontrol muayenesine ya da başka bir hekime muayeneye gitmeniz önerilebilir.

4.4. HASTANE web sitesi içerisinde yer alan hiçbir içerik tıbbi tavsiye ya da herhangi bir tedavi ya da ilacın DANIŞAN için güvenli, uygun ve etkili olduğuna dair bir onay ya da iyi olma garantisi olarak kabul edilemez.

4.5.HASTANE sistemine DANIŞAN kayıt olduğunda adı, adresi, şifre ve HASTANE tarafından toplanan diğer bilgileri (hepsi birlikte “Hesap bilgileri” olarak anılacaktır) girerek bir hesap (kısaca “Hesap” olarak anılacaktır.) oluşturması gerekir.Danışan, Kayıt esnası dahil HASTANE hizmetlerinin kullanımı sürecinde HASTANE ‘ye verdiği hesap bilgilerinin daima doğru, isabetli, geçerli ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.7. Video görüşmesi danışana randevu verilen gün görüşme öncesi telefonuna sms ile gönderilen link ile başlatılacaktır. Video görüşmesi için en iyi sonucu alabilmek için görüşme başladığında sessiz bir yerde olunması tavsiye edilmektedir. Yine danışan mahremiyeti ve gizlilik ilkeleri gereği video görüşmesi esnasında etrafınızda 3. Kişilerin ya da yakınlarınızın bulunmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

4.8. İşbu Sözleşme konusu hizmetler gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Görüşmeler kalite prensipleri gereği kayıt altına alınmaktadır.

Ancak şikayet halinde kalite prensipleri gereği ilgililer ile ya da hukuki ihtilaf halinde savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır.

4.9. HASTANE, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği hususunda gerekli tedbirleri almakta ve kişisel bilgilerin gizliliğini temin için ciddi çaba sarf etmektedir. Ayrıca görüşmeler esnasında danışmanlara verdiğiniz bilgiler hekim ile danışan arasında olup, yasal olarak gizlidir. Kişisel verilerin işlenmesi, muhafazası , aktarılması, haklarınız ve sair hususlara ilişkin bilgiler sistemde yer alan HASTANE Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun aydınlatma metninde belirtilmiştir.

4.10. Hizmetleri sunmanın bir parçası olarak randevu hatırlatmaları, gizlilik uyarıları, sistemin kullanımına ilişkin iletiler amaçlı benzeri iletişim yöntemleri hariç bilgilendirici tanıtım, hizmet duyurusu, pazarlama faaliyetleri gibi hususlar için danışanın açık rızası talep edilecektir.

4.11. Görüşme notları ve tıbbi kayıtlar dahil danışmanlık hizmeti kapsamında edinilen ya da üretilen belgeler, notlar ve tüm veriler HASTANE tarafından sağlanan güvenli, şifrelenmiş sunucularda gerekli süreler kapsamında saklanır.

4.12. Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

4.13. Danışan HASTANE sistemini kullanırken ve/veya randevu alırken bildirmiş olduğu e-posta, telefon ve adres bilgilerinin doğru ve güncel irtibat bilgileri olduğunu, HASTANE’nin işbu Sözleşme konusu hizmetler kapsamında Danışan ile bu irtibat bilgileri kapsamında iletişim kuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu irtibat bilgilerinde değişiklik olması halinde Danışan güncel bilgileri HASTANE’ye bildirecektir. Aksi takdirde HASTANE tarafından tüm bilgilendirme mesajları beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

4.14. Danışan bilgileri, danışmanlar tarafından anonimleştirilerek akademik unsurlar için kullanılabilir.

4.15. İşbu Sözleşme konusu hizmetleri alabilmek için Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması ve herhangi başka bir yasal sebepten bu sözleşmenin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi bir duruma sahip olmamak gerekmektedir. 18 yaş altındaki danışanlar veli ya da vasileri aracılığı ile onların irtibat bilgileri ve onların katılımı ile sözleşme konusu hizmetleri alabilirler.

4.16. Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan uzaktan danışmanlığa katılınmaması durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu danışandadır. Danışan bu durumda ek süre isteyemez.Danışan, HASTANE’ye 24 saat öncesinden randevuyu iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez. HASTANE, danışan’dan kaynaklı teknik sebeplerden ötürü kaçırılan ya da geç kalınan randevular konusunda hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Danışandan kaynaklı teknik sebeplerden ötürü oluşabilecek bu gibi durumlarda, randevunun bedelsiz olarak tekrar verilmesi kararı doğrudan HASTANE’nin inisiyatifindedir.

4.17. Danışanın, randevu gün ve saatinde sistem başında olması gerekmektedir. Danışan ilgili danışmanlık sürecinde yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır.

4.18. HASTANEDEN kaynaklı; Mücbir sebepler , teknik bir nedenden dolayı veya bağlantı kopması nedeniyle HASTANE’nin insiyatifi dışında görüşmenin sona ermesi halinde , Danışan kalan süre üzerinden tekrar görüşme hakkına sahip olacaktır. İlgili hallerde Danışan’a yeni randevu saati HASTANE hekiminin uygunluğu dikkate alınarak verilecektir. Görüşme esnasında Danışan tarafından hekime karşı etik ve ahlak kurallarına aykırı, saygısızca konuşma, hakaret etme, uygunsuz davranışta bulunulduğu taktirde hekim tarafından görüşmeye derhal son verilir ve danışan tarafından ödenen ücret iade edilmez. Ayrıca hekime karşı işlenen eyleme ilişkin dava, talep ve şikayet hakkı saklıdır. 

4.19. Video görüşmesi esnasında teknolojik nedenler ile kesinti, yetkisiz erişim ve teknik bazı aksaklıklar oluşabilir. Video görüşme bağlantısının yeterli ve efektif olmadığı durumlarda HASTANE tarafından ya da görüşme yapılan hekim tarafından video görüşmesi durdurulabilir. DANIŞAN açısından görüşme esnasında herhangi bir haklı nedenle görüşmeyi sonlandırma ihtiyacı ya da durdurma ihtiyacı doğması halinde bu durumun hekim ile paylaşılması gerekir. Görüşmeyi durdurmanın haklı bir nedeni olduğu ve somut belge ile ispatlandığı hallerde bu şekilde sonlandırılan veya durdurulan görüşmeler için ilgili hekimin müsaitlik durumuna göre yeni bir tarih planlanabilir.

4.20. Danışan, görüşmelerin sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.

4.21. Danışan görüşme yaptığı telefonun gizlilik ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan HASTANE yada hekim/ hekimler sorumlu değildir. İşbu kapsamda hesap şifresi kimseye devredilemez ya da paylaşılamaz. Danışan ebeveyni ya da yasal vasisi olduğunun küçük veya kısıtlılar için açılacak alt hesaplar hariç olmak üzere birden fazla hesap açamaz.

4.22. HASTANE, sistemin ve Danışan’ın hesap bilgilerinini güvenliği için gerekli ve makul göreceği tüm eylemleri gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

4.23. DANIŞAN İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ’ne muayene olmak için başvurarak  Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamından faydalanabileceğini bilmekte ise de kendi rızasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu  Özel Sigortalar tarafından, karşılanmayan bir hizmet olduğunu, özel ücretli olarak hizmeti almak istediği belirtmiş olup kendi rızasıyla ödeyeceği bu ücreti Sosyal Güvenlik Kurumundan daha sonra talep ve tahsil etmeyeceğii peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.CAYMA HAKKI

DANIŞAN, HASTANE sistemine girerek randevu alınması sonrası randevu saatinden 24 saat öncesine kadar randevuyu gerekçesiz olarak iptal hakkına sahiptir. Ancak işbu 24 saatlik cayma hakkı süresi sona ermeden önce Danışan onayı ile hizmetin ifasına başlanması ya da elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet sunumu gerçekleştiğinde cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda randevu saatine 24 saatten az kalan iptallerde veya haber vermeden katılınmayan randevular için hizmet sunulmuş kabul edilecek ve ücret iadesi yapılmayacaktır. 24 saatten önce haber verilen durumlarda danışanın isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir.

 

6.DEĞİŞİKLİK HAKKI

HASTANE, işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunduğu web sitesi üzerinden Kullanım şartlarını ve işbu sözleşmenin bu kapsamdaki hükümlerini ileriye dönük olarak dilediği zaman herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir neden göstermeksizin değiştirme, ekleme ya da çıkarma, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkına sahiptir. Değişiklikler sistemde yayın anında yürürlüğe girer ve danışanların kayıtlı irtibat bilgilerine bildirim yapılır. Bu nevi değişiklikler DANIŞAN’a bildirildikten sonra DANIŞAN’ın HASTANE sistemini kullanmaya devam etmesi bu değişiklikleri bildiği anlamına gelecektir.

 

7.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

HASTANE sistemi içerisinde yer alan web sitesi yazılımı ve içerisindeki tüm görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler programlar ve yazılım bileşenleri aksi açıkça belirtilmediği müddetçe HASTANE’ye aittir. Bu kapsamda sistem içerisindeki görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenleri ile HASTANE’ye ait tescilli ya da tescilsiz tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları, kısmi ya da bütün olarak HASTANE’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, içeriği değiştirilemez, şekiller metnin kendisi olmaksızın kullanılamaz veya diğer herhangi bir şekilde ticari kullanıma konu edilemez.

 

8.SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK, YETKİLİ HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

8.1.DANIŞAN bu Sözleşme koşullarını ihlal ettiği takdirde HASTANE sisteme erişimi engelleme ve/veya hesabını kapatma hakkına sahiptir.HASTANE herhangi bir şekilde hizmet vermek zorunda değildir. DANIŞAN bu sözleşmenin aksine davranması, hekimin ve hastanenin aleyhine işlem tesis etmesi halinde Hastane danışandan zararını tahsil edecek olup, her türlü dava, talep ve şikayet hakkını saklı tutmaktadır.

8.2. İşbu Sözleşme’nin veya HASTANE sisteminde yer alan diğer kural ve politikaların Danışan tarafınca ihlali sebebi ile üçüncü kişiler zarara uğradığı takdirde tüm zarar, tazminat ve ilgili masraflar sebebi ile HASTANE’nin doğrudan ve dolaylı zararlarını ve HASTANE’ye yöneltilebilecek zararları DANIŞAN tazmin etmeyi ve kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.3.  İşbu Sözleşme’den veya sistemin kullanımından kaynaklanan bir ihtilaf doğarsa, bu ihtilaf, taraflar arasında iyi niyetli müzakerelerle çözümlenecektir. İhtilafın karşılıklı müzakereler neticesinde çözümünün mümkün olduğu hallerde bu uyuşmazlığa Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve uyuşmazlığa İZMİR  mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

8 ana madde ve bentlerinden ibaret bu Sözleşme Taraflarca okunarak, Danışan tarafından elektronik ortamda okunup onay verdiği kararlaştırmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

 

KVKK Başvuru Talep Formu’nu indirmek için tıklayınız.

 

 

İZMİR CAN HASTANESİ'NDE KİŞİYE ÖZEL CHECK-UP YAPTIRIN

Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir.
Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.