Randevu Al

Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu

Göğüs Cerrahisi

Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu

Klinik Bilgisi

Göğüs Cerrahisi

Doğum Yeri / Tarihi

İzmir / 1963

Yabancı Diller

İngilizce

Mevcut Hastalar

Hasta portalı aracılığıyla güvenli bir mesaj gönderin.


Deneyimler

Yrd.Doç.; Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Sivas, 1993- 2002.

Doçentlik: Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Sivas, 2002- 2007.

Prof.: Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Sivas, 2007- 2017.

Prof.: Medicalpark İzmir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, 2017- 2020.

Prof.: İEU Medicalpark İzmir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, 2020- 2022.


Eğitim Bilgileri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 1986

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, Ankara 1993

Uzmanlık Tezi:  Mediastinoskopinin Akciğer Hastalıklarındaki Yeri.


Mesleki İlgi Alanları

Akciğer Kanselerinin Tanısı, Evrelemesi ve Cerrahi Tedavisi,

Çocuk Göğüs Cerrahisi,

Toraks Travmaları

Plevral Effüzyonların Tedavisi ve Önlenmesi,

Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler

Videotorakoskopi


Seminerler ve Kongreler

1- III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 25- 30 Eylül 1994, Kuşadası, Aydın.

2- “20. Yıl Akciğer Günleri” 2- 4 Kasım 1995, Bursa.

3- Toraks Derneği Birinci Bahar Toplantısı ve “Video- Torakoskopi” Kursu, 9-12 Nisan 1995, Antalya.

4- “Akciğer Kanserinin Tanı ve Tedavisinde Sorunlar” (Panelist). Toraks Derneği Erzurum Şubesi, 6 Ocak 1996.

5- VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir.

6- Toraks Derneği Birinci Yıllık Kongresi, 6- 11 Mayıs 1996, Nevşehir.

7- Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Toraks Cerrahisinde Ameliyat Uygulamaları” Kursu, 4-8 Kasım 1996, Ankara.

8- Toraks Derneği İkinci Bahar Toplantısı, 9-13 Nisan 1997, İzmir.

9- Toraks Derneği İkinci Bahar Toplantısı’nda düzenlenen “Volüm Küçültme Cerrahisi” Kursu’nda “Amfizem Cerrahisinin Tarihçesi” (Panelist), 9-13 Nisan 1997, İzmir.

10- Toraks Derneği İkinci Bahar Toplantısı’nda düzenlenen “Volüm Küçültme Cerrahisi” Kursu, 9-13 Nisan 1997, İzmir.

10- IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 1998, Antalya.

11- Toraks Derneği İkinci Yıllık Kongresi, 6-10 Mayıs 1998, Antalya.

12- 2nd. International Congress of Thorax Surgery, June 24-26, 1998 Bologna, Italy.

13- Toraks Derneği Üçüncü Bahar Toplantısı, 10-14 Nisan 1999, İstanbul.

14- Toraks Derneği Üçüncü Bahar Toplantısı, Akciğer Kanserlerinde Girişimli Mediastinal Evreleme Yöntemleri Kursu, 10-14 Nisan 1999, İstanbul.

15- Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi, 5- 9 Haziran 1999, İstanbul.

16- Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi, “Özel Bronkoskopik Girişimler” Kursu, 5 Haziran 1999, İstanbul.

17- Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi, “Akciğer Hastalıkları Tanısında Girişimsel Yöntemler” Kursu, 6 Haziran 1999, İstanbul.

18- 7th European Conference on General Thoracic Surgery, 21-23 October 1999, Nancy- France.

19- Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 9- 13 Nisan 2000, Antalya.

20- Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, “Akciğer Cerrahisinde Postoperatif Komplikasyonlar” Kursu, 9 Nisan 2000, Antalya.

21- Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, “Solunum Hastalıklarında Deneysel Hayvan Çalışmaları” Kursu, 10 Nisan 2000, Antalya.

22- 1st. General Thoracic Surgery Course, 6-8 May 2000, Bursa.

23.10TH World Congress of the International Society of Cardio-Thoracic Surgeons, 13- 16 Agust 2000, Vancouver, Canada.

24. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, 6- 9 Kasım 2000, Kemer, Antalya.

25. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks Günleri, 28- 29 Nisan 2001, Konya.

26. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, “Toraks Radyolojisinde Son Gelişmeler” Kursu, 30 Mayıs- 2 Haziran 2001, İzmir.

27. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs- 2 Haziran 2001, İzmir.

28. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Cerrahide Antimikrobiyal Proflaksi” (Panelist), 20 Haziran 2001, Sivas.

29. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19- 23 Ekim 2001, Diyarbakır.

30. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve A.Ü. Tıp Fakültesi AD. Uygulamalı Cerrahi “Mediastinoskopi” Kursu, 29- 30 Mart 2002, Ankara.

31. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Eğiticilerin Eğitimi” Kursu, 8- 12 Nisan 2002, Sivas.

32. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, “Mediasten Cerrahisi” Kursu’nda “Mediastenin Benign Lezyonları” (Panelist) 24- 27 Nisan 2002, Belek, Antalya.

33. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, 24- 27 Nisan 2002, Belek, Antalya.

34. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, “Klinik Sınavlar” Kursu, 15- 17 Mayıs 2002, İzmir.

35. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, “Mesleksel Beceri Eğitimi Buluşması”, 21-22 Haziran 2002, Ankara.

36. 23. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Tüberküloz ve Tüberküloz Kontrolü, 3-5 Nisan 2003, Malatya.

37. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, 23- 26 Nisan 2003, Belek, Antalya.

38. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Pektus Deformitelerinde Cerrahi Tedavi Kursu, 22-23 Mayıs 2003, Ankara.

39. 2.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2003, Konya.

40. 2.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, “Mediastinoskopi ve Mediastinotomi” Panelinde “Mediastinoskopide Endikasyon” (Panelist) 17-20 Eylül 2003, Konya.

41. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 28 Nisan- 1 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

42. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, “Diyafragma Hastalıkları ve Cerrahisi” Panelinde “Konjenital Diyafragma Hastalıkları” (Panelist) 28 Nisan- 1 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

43. Toraks Derneği, Sağlık Bakanlığı ve Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü “Zatürre Ölümlerinin Önlenmesi Haftası” Panelinde “Tanı – tedavi ilkelerine uyulmamasının cerrahi sonuçları (Panelist) 24 Eylül 2004, Sivas.

44. 5th Congress of Balkan Union Of Oncology (BUON), October 14-17, 2004 Belgrad, Sırbistan- Karadağ.

45. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Ulusal Tütün Kontrol Programı Sektörlerarası Çalışma Toplantısı” 23-24 Aralık 2004, Ankara.

46. 3.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005, Gaziantep.

47. 3.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, “Pediatrik Göğüs Cerrahisi” Panelinde “Trakeobronşiyal ve Özefageal Yabancı Cisimler” (Panelist) 1-3 Eylül 2005, Gaziantep.

48. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi, “Kist Hidatikte Güncel Klinik Çalışmalar ve Yaşamsal Sorunlar” panelinde “Göğüs Cerrahisinde Kist Hidatikli Olgular ve Yaşanılan Sorunlar” (Panelist) 18-25 Eylül 2005, İzmir.

49. Türk Akciğer Kanseri Derneği. Pacta Conventa; Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Evreleme ve Tedavisinde Uzlaşıda Fikir Birliği Sempozyumu 18-20 Mayıs 2006, Antakya.

50. 2nd General Thoracic Surgery Course, 15-17 June 2006, Bursa.

51. 4.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya.

52. Pektus Ekskavatum (Nuss Tekniği) Kursu, 19-20 Haziran, İstanbul.

53. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23- 27 Nisan 2008, Belek, Antalya.

54. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, “Karşıt Görüş” toplantısında “Löküle parapnömonik effüzyon ve ampiyemde erken cerrahi tedavinin yeri” (Konuşmacı) 23- 27 Nisan 2008, Belek, Antalya.

55. Cumhuriyet Üniversitesi. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 02-18 Haziran 2008, Sivas.

56. Nuss Prosedürü Çalıştayı, 27- 28 Haziran 2008, İzmir.

57. Pediyatrik Göğüs Cerrahisi Sempozyumu, 13-14 Kasım 2008, Kayseri.

58. Pediyatrik Göğüs Cerrahisi Sempozyumu, “Bronkopulmoner Displaziler” (Konuşmacı), 3-14 Kasım 2008, Kayseri.

59. Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, 8- 12 Nisan 2009, Kemer, Antalya.

60. 5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 14- 17 Mayıs 2009, Kuşadası, Aydın.

61. 5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresinde “Postoperatif Komplikasyonlar” panelinde “İnfeksiyonlar” (Panelist) 14- 17 Mayıs 2009, Kuşadası, Aydın.

62. Trakea Cerrahisinde Yenilikler Sempozyumu, 30- 31 Ekim 2009, Trabzon.

63. Trakea Cerrahisinde Yenilikler Sempozyumu, “Trakea Patolojilerinde Cerrahi Dışı Yaklaşımlar” (Konuşmacı), 30- 31 Ekim 2009, Trabzon.

64. Endoskopik Göğüs Cerrahisi Sempozyumu, 11- 12 Haziran 2010, Sivas.

65. Göğüs Cerrahisinde 1. Deneysel Hayvan Modelleri Kursu, 26- 28 Kasım 2010, Kırıkkale.

66. V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 23- 26 Şubat 2012, İstanbul.

67. V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. Akciğer Kanserinde Yoğun Bakım, Palyatif ve Destek Tedavileri Kursu, 23 Şubat 2012, İstanbul.

68. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresinde, Akciğer Kanserinde Yoğun Bakım, Palyatif ve Destek Tedavileri Kursunda, “Palyatif Cerrahi” (Konuşmacı), 23 Şubat 2012, İstanbul.

69. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi. Göğüs Cerrahisi Tekno Kursu, 10 Mayıs 2012, Antalya.

70. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi. 10- 13 Mayıs 2012, Antalya.

71. “I. Cumhuriyet Üniversitesi Onkoloji Günleri” Sempozyumu. 14- 15 Eylül 2012, Sivas.

72. Akciğer Kanseri Sempozyumu. 21 Eylül 2012, Mersin. Ersin Arslan Anısına.

73. Sivas- Erzincan Tabip Odası Akademik Gelişim Kursu. “Bilimsel Makale Yazımında Konu Seçimi” (Konuşmacı), 5 Mart 2013, Sivas.

74. 7. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresinde “Cerrahi Beceri Olimpiyatları I” yarışmasında (Düzenleyici) 25- 28 Nisan 2013, Antalya.

75. “İletişim Becerileri Kursu”, 16- 18 Eylül 2013, Sivas.

76. Probleme Dayalı Öğrenim Kursu, 18- 19 Mart 2014, Sivas.

77. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 8- 11 Mayıs 2014, Antalya.

78. “Simüle Hasta Eğitimi” Kursu, 23- 24 Mart 2015, Sivas.

79. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 23- 26 Nisan 2015, Antalya.

80. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresinde “Cerrahi Beceri Olimpiyatları II” yarışmasında (Düzenleyici) 23- 26 Nisan 2015, Antalya.

81. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Temel ve İleri Bronkoskopi Kursu, 21 Kasım 2015, Sivas.

82. 9. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresinde “Cerrahi Beceri Olimpiyatları II” yarışmasında (Düzenleyici) 4- 7 Mayıs 2017, Antalya.

83. Türk Akciğer Kanseri Derneği, Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisinde Uzlaşı Sempozyumu. 19- 20 Mayıs 2017, İzmir.

84. Asian Thoracoscopic Surgery Education Program 4th Symposium. 1-2 December 2017, İstanbul, Turkey.

85. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Gaziantep Şubesi ve Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Ortak Toplantısı. Akciğer Kanseri Sempozyumu “Söyleyemediklerimiz”. 21-22 Nisan 2018, Gaziantep.

86. Hipertansiyonla Mücadele Derneği, 16. Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi. 26- 29 Nisan, 2018, Muğla.

87. Medicalpark İzmir Hastanesi. Mikrobiyata ve İnsan Sağlığına Etkileri Sempozyumu. 26 Eylül, 2018, İzmir.

88. VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 4-7 Ekim, 2018, Muğla.

89. Hipertansiyonla Mücadele Derneği, 17. Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi. 26- 29 Nisan, 2018, Muğla.

90. 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 25- 28 Nisan 2019, Antalya.

91. 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. “Plevral maliniteler ile ilgili seçilmiş sözel bildiriler” oturumu başkanlığı. 25- 28 Nisan 2019, Antalya.

92. Göğüs Cerrahisi İzmir Sempozyumu. Medtronic Medical Education Program, Suat Seren Göğüs Hatalıkları ve Cerrahisi Hastanesi. 18 October 2019, İzmir.

93. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Güz Sempozyumu. Uzmanından Minimal İnvazif Göğüs Cerrahisinde Az Bilinenler. 16 Kasım 2019, Manisa.

94. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı ve Pektus Derneği. İzmir Toplantısı. 16 Ocak 2020, İzmir.

95. İzmir Tabip Odası Telekonferans. Evrimsel Tıp (Konuşmacı). 14 Ekim 2020, İzmir.

96. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Göğüs Cerrahisi VATS Eğitim Sempozyumu. 27 Mayıs 2022, Manisa.

97. SBÜ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (KHDAK) Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu. 3 Haziran 2022, İzmir.


Araştırmalar


Üye Olduğu Dernekler

Türk Tabipler Birliği, Ankara, 1987

World Medical Association, Fransa, 1988

International Society of Cardiothoracic Surgeons, Japonya, 1992

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Istanbul, Türkiye, 1993

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, Ankara, 1994

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, İstanbul, 1996

Acil Tıp Derneği, İzmir, 1997

European Society of Thoracic Surgeons, Fransa, 1997

Göğüs Cerrahisi Derneği, Ankara, 1997


Doktorumuza Ait Videolar

Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu

Diğer Göğüs Cerrahisi Doktorlarımız

Bölüme ait başka bir doktorumuz bulunmamaktadır.