Randevu Al

Dahiliye (İç Hastalıkları)

İnsan vücudu çok ince ayarlama mekanizmalarıyla kontrol edilmektedir. Bu dengenin bozulması durumunda da hastalıklar meydana gelir. Vücüdumuzu meydana getiren organ sistemlerinin, Cerrahi olmayan hastalıkları ile İç Hastalıkları (Dahiliye) Bölümü ilgilenmektedir.

İzmir Can Sağlık Grubu Dahiliye Bölümünde aşağıdaki hastalıkların tanısal incelemeleri yapılarak tedavileri Global Bilimsel Kılavuzlara uygun olarak yapılmaktadır.

Dünyada artan yaşam standartlarına bağlı olarak yaşlı nüfus da giderek artmaktadır.Buna bağlı olarak da ileri yaşta görülen sağlık problemlerinin karşımıza daha fazla çıkması ile karşı karşıyayız. İleri yaşta görülebilecek İç Hastalıkları problemleri, Solunum sistem, Üriner sistem, Sindirim sistemi sorunları ve yaşlılıktaki romatizmal hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.

Kanser oluşumuna neden olabilecek bozuklukların saptanması ve önlenmesi, şüpheli durumların tesbiti, Kanser taramaları Dahiliye bölümünde yapılmaktadır.

Kan değerlerindeki değişimlerle kendini gösteren Kan ve Kemik İliği hastalıklarının detaylı değerlendirmesi ve tedavi yaklaşımları Dahiliye bölümünde hastalarımıza sunulmaktadır.

Solunum sistemi ile ilgili olabilecek bozukluklar,diğer organ sistemleri ile bağlantılı ya da bağımsız olarak Dahiliye Bölümünde de değerlendirilmektedir.

Böbrek hastalıkları, Akut Böbrek Yetmezliği, Kronik Böbrek Yetmezliği, Kan İyon ve Asid baz dengesi bozukluklarına bağlı birçok hastalığın takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Romatizmal Hastalıklar günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biridir ve İç Hastalıkları Bölümünde bu hastalıklara Dahiliye yaklaşımı sunulmaktadır.

Yine vücudun Hormonal Sistemi ve Sindirim Sistemi problemleri de Dahiliyenin önemli bir konusudur. Tüm bu sistemlere Dahiliye Hekimi gözüyle entegre ve bütünleyici bir yaklaşım İzmir Can Sağlık Grubu Dahiliye Bölümünde sunulmaktadır.

Bölüme Ait Videolar