Randevu Al

Uyku Hastalıkları Kliniği

Uyku hastalıkları toplumda sık görülen, hasta bireyin uyku ve yaşam kalitesini bozan, tedavi edilmediğinde tedavisi güç ve yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olan, halen hekimler ve hastalar tarafından yeterince bilinmeyen hastalık grubudur.

Can Sağlık Grubuna bağlı İzmir Can Hastanesinde bulunan Uyku Bozuklukları Merkezinde modern uyku inceleme yöntemi olan polisomnografi (PSG) uygulanmaktadır. Merkez yönetici hekimi, gece ve gündüz teknisyenleri ile 24 saat hizmet veren, gece ve gündüz testlerinin tamamının yapıldığı bir merkezdir.

Hasta, hastanemize başvurduğunda önce sorumlu uyku hekimi tarafından muayene edilir, hastalıklarla ilgili ön testler yapıldıktan sonra hastaya hangi uyku testlerinin yapılması gerektiğine karar verilir. Karar verildiğinde hasta randevu almak ve yapılacak işlemler konusunda görsel bilgilendirilmek amacıyla sorumlu teknisyene yönlendirilir. Hastaya yapılacak işlemler görsel olarak anlatılır, CPAP titrasyonu için maske ile deneme yapılır.

Hastalar ön tanıları doğrultusunda gece polisomnografi altında değerlendirilir. Alınan kayıtların teknisyen tarafından ön değerlendirilmesi yapılır, merkez tıbbı direktörü PSG raporunu kontrol eder ve skorlar. Sonuç raporlanır. Konulan tanıya göre hasta uyku hekimine yönlendirilir. Çıkan tanıya göre hekim, tedavi seçeneklerini sunar ve tedavi planlanır.

Hasta sabah kalktığında hemogram, rutin biyokimyasal testler, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi, EKG, hormon tahlilleri, akciğer ve water’s grafisi, eğer gerekiyorsa BT ve MR istenir.

Hastada obstruktif uyku apne gibi solunumsal uyku bozukluğu saptanırsa, hastalığın ağırlığına göre CPAP, BPAP, ASV ve AVAPS gibi solunum destek cihazlarının gece PSG altında basınç saptanımı yapılır. Bu işleme CPAP titrasyonu denir. İşlem gece uyku merkezinde yapılır. Sabah PSG raporu değerlendirilir. Hastanın hangi basınçta solunumsal olayların ortadan kalkıp düzeldiği görülür, bu sonuca göre cihazın tedavi basıncı saptanır. Hasta bu basınçla tedaviye alınır.

Diğer uyku hastalıklarında hastanın özelliği ve hastalığın şiddetine bağlı olarak verilecek yada uygulanacak tedavi yöntemleri saptanır. Hastaya uygulanır.

Bölüme Ait Sağlık Rehberi