Randevu Al

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 24’üncü gebelik haftasından itibaren erken doğum, çoğul gebelik, şeker hastası annelerin bebeği, iri bebek, anne karnında mekonyum yutmuş bebek, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk taşıyan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır. Küçük hastalarına gerekli olan tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, hastanenin yanı sıra Türkiye’de ve komşu ülkelerde yoğun bakım ihtiyacı duyan tüm yeni doğan bebeklere sağlık hizmeti sağlamaktadır. Bu amaçla hava ve kara ambulans sistemleri ile işbirliği içinde hizmet verilmektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde; solunum desteği (ventilatör tedavisi), kan değişimi, fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları (kol ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince damar yolu), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları, toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi), invaziv kan basıncı monitörizasyonu (el değmeden göbek damarından tansiyon ölçümü), hasta başı EEG (beyin elektrosu), hasta başı EKO (Kalp ultrasonu), hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason), retinopati muayenesi (erken doğan bebeklerin göz muayeneleri) de yapılmaktadır. Ünite; Çocuk Cerrahisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Gastroenterolojisi, Çocuk Metabolizma ve Endokrinolojisi’nden 24 saat destek almaktadır.

İzmir Özel Can Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmakta, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır.

Her doğumda çocuk sağlığı doktoru ile;

 • Uygun neonatal resüsitasyon bebekte hipoterminin önlenmesi,
 • Rooming-in uygulaması; bebeğin anne yanında bakımı,
 • Bebek dostu hastane ilkeleri kapsamında; anne sütünün önemi ve bebeğin en kısa sürede anne sütü almaya başlaması,
 • Anne eğitimi, emzirme desteği ve emzirme eğitimi,
 • Taburculuk eğitimi; banyo, göbek bakımı, sık karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgilendirme,
 • Tarama testleri (tandem ms) işlemleri yapılmaktadır.

3. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Son yıllarda perinatal bebek ölümlerinin azaltılmasındaki önemli rolü nedeniyle üçüncü düzey yoğun bakım merkezlerinin önemi artmaktadır. Bu bağlamda İzmir Özel Can Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 24’üncü gebelik haftasından itibaren erken doğum, çoğul gebelik, şeker hastalığı annelerin bebeği, iri bebek, anne karnında mekonyum yutmuş bebek, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk taşıyan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır. Küçük hastalarına gerekli olan tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunan yenidoğan yoğun bakım ünitesi, hastanenin yanı sıra Türkiye’de ve komşu ülkelerde yoğun bakım ihtiyacı duyan tüm yenidoğan bebeklere sağlık hizmeti sağlamaktadır. Bu amaçla hava ve kara ambulans sistemleri ile işbirliği içinde hizmet verilebilen bir merkez olarak yapılandırılmıştır.

Unutulmamalıdır ki, küçük prematüre bebeklerin, bakım ve tedavilerinin uygun bir şekilde yapılabileceği 3.düzey bir yoğun bakım ünitesinde ve tecrübeli ellerde kaliteli yaşam şansları en yüksek seviyede olacaktır. 

Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı doğum, 1. ve 2. Düzey hastanelerde gerçekleşmişse, % 24 daha yüksek ölüm riski olduğu bildirilmiştir. Ayrıca morbidite, hastanede kalış süresi, periventriküler lökomalazi, evre 3–4 intrakranial kanamalar ve spastisite oranları daha fazla görülmektedir.

Bu nedenle gebelik haftası 32 haftanın veya doğum ağırlığı 1500 gr’ın altında prematürelik, ağır solunum yetmezliği (uzun süreli mekanik ventilasyon gereksinimi, persistan pulmoner hipertansiyon), ciddi yineleyen apne ve/veya bradikardi, ağır konjenital anomaliler, ağır perinatal asfiksi, kan değişimi gereksinimi olan durumlar ve ciddi hematolojik bozukluklar (ciddi trombositopeni, ciddi hemolitik hastalık), yoğun bakım ve kompleks tedavi gerektiren diğer durumlar (metabolik hastalık, intrakranila kanama) mutlaka 3. düzey yoğun bakım olanakları bulunan merkezlerde tedavi edilmelidir.

3. Düzey yoğun bakım kriterlerine uygun olarak, İzmir Özel Can Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde ;

 • 18 yoğun bakım yatağı,
 • Yoğun bakımda 24 saat tecrübeli uzman sorumlu ve nöbetçi doktor kadrosu,
 • İhtiyaç duyulacak tüm branşlarda kolayca ulaşılabilecek
 • Diğer uzman doktorlar,
 • Her vardiyada iki bebek başına bir hemşire,
 • Her yatak için bir monitör,
 • Portabl röntgen cihazı,
 • Kan gazı cihazı,
 • Hasta başı usg ve echo uygulama imkânı,
 • Hasta başı eeg uygulama imkanı,
 • Çocuk cerrahi, çocuk kardiyoloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk metabolizma ve endokrinolojisi’nden 24 saat destek almaktadır.
 • 3 tam donanımlı açık yatak,
 • 18 küvöz,
 • İnfüzyon pompası,
 • 7 ventilatör,
 • Ventilatörlü transport kuvözü,
 • Fototerapi (ışık tedavisi) ,
 • İki izolasyon odası,
 • Yenidoğan yoğun bakım ünitesi uygulamaları,
 • Yüksek riskli gebelik ve doğumların izlemi,
 • Tanı ve tedavi için ileri teknikler gerektiren yenidoğanların bakım ve tedavisi,
 • Minimal handling uygulaması,
 • Sürfaktan uygulaması,
 • Umblikal arter ve ven kateteri, santral ven kateteri uygulaması,
 • Sürekli invaziv tansiyon takibi,
 • Silasik kateter uygulaması,
 • Neonatal cerrahi gerektiren olguların pre ve postoperatif bakım,
 • Yeni tedavi yöntemleri ve yeni teknolojilerin uygulanması,
 • Deneyimli rop muayenesi ve gereğinde lazer tedavisi,
 • Kanguru bakımı,
 • Tüm merkezlere perinatal danışmanlık hizmeti,
 • Neonatal nakil,
 • Taburcu bebeklerin uzun süreli izlemi yapılmakta
 • Enfeksiyon kontrolü ve izolasyonu odası bulunmaktadır. 

Perinatolojideki son yenilikler çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerdeki yaşam oranlarını önemli düzeyde arttırmıştır. Bununla birlikte nozokomiyal enfeksiyon bu bebeklerde % 25, hatta daha sık oranda gözlenmektedir. Bununla birlikte daha uzun hastanede kalış sürede ve artan maliyet yanı sıra büyük oranda morbidite ve mortalite artışına yol açmaktadır. Ayrıca yenidoğanların doğum tartıları ve gestasyon süreleri düştükçe bu oran yükselmektedir. Gerekli önlemler alındığında hastane enfeksiyonlarının yarıya yakını önlenebilmektedir. Diğer yarısı ise, alınan tüm önlemlere rağmen tıbbi bakım sürecinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.

İzmir Özel Can Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde enfeksiyon kontrol önlemleri maksimum seviyede tutulmakta, hemşire başına düşen bebek sayısı, kritik bebeklerde 1–2 oranında tutulmakta, erken tanı ve tedavi yaklaşımı ve gereğinde izolasyon odasında tedavinin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Kanguru Bakımı: Ten Tene Temas

Kanguru bakımı, anne ile erken doğmuş prematüre bebek arasındaki tenden tene kurulan bir çeşit iletişimdir. Bebek sadece üzerinde bir çocuk bezi ile dikey pozisyonda annenin çıplak göğsüne yerleştirilir. Bebeğin başı yana doğru döndürülerek annenin göğsüne dikey pozisyonda yerleştirilir böylece bebek kulağıyla annesinin kalbinin sesini duyabilir. Bebek, bu fiziksel dokunmadan uyaranlar alır ve bebekle anne arasındaki bağların artması sağlanır. Bu uygulama özellikle minik bebeklerin kalp atımlarının ve solunumlarının daha düzenli olmasını sağlar. Küvözden daha çabuk çıkmasına, hastanede kalış süresinin kısalmasına, apnelerin azalmasına ve sindirim intoleransının daha çabuk iyileşmesine katkı sağlar.

İzmir Özel Can Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi; zamanla yarışmak ve sorunları azaltmak ve çözmek için iyi bir organizasyonla çalışır. Amacı; minik prematüre bebekleri yaşama en sağlıklı ve en kaliteli şartlarda geri döndürmektir.

Bölüme Ait Sağlık Rehberi
Bölüme Ait Videolar