Randevu Al

Kişisel Verilerin İşlenmesi Korunması Hakkında Açık Rıza Metni

CAN SAĞLIK GRUBU

İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KORUNMASI HAKKINDA

AÇIK RIZA METNİ

Dok. Kodu: HE.FR.04      |      Yayın Tarihi: 01/02/2021      |      Rev.No/Tarihi: 00      |      Sayfa : 1/2

Sayın veri sahibi,

Veri Sorumlusu sıfatıyla Sardes Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, meşru menfaatleri için zorunlu olması, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması sebebiyle sağlık verileriniz ile bazı kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma metni, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında işliyor, saklıyor ve aktarıyoruz. İşbu kişisel ve özel nitelikteki veriler ile ilgili KVKK 11 Maddesi uyarınca; bilgi alma, silme, yok etme, düzeltme, itiraz etme, zarar giderim ve benzeri “8019/16 Sok. No:18 Çiğli/İZMİR” adresine bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir veya elektronik ortamda sardesozelsaglik@hs.03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” notu ile iletebilirsiniz. 
Ayrıca gerek duyulması halinde resmi.islemler@izmircanhastanesi.com uzantılı e-posta adresi ile +02327154000 telefon hattı ile tüzel kişiliğimiz ile iletişime geçilebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz. 
Sağlık Hizmeti sunmak üzere hizmet veren şirketimize; kimlik verilerinizi, iletişim verilerinizi, finans verilerinizi, sağlık verilerinizi, sağlık verileriniz ile bağlantılı sunacağınız ses kaydı, görüntü kaydı gibi genetik verilerinizi belirtilen amaç ve sebepler ile işlenmesine ve aşağıda belirtilen amaçlar için alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin onay kutucuklarının işaretlenmesi ile rıza göstermiş olacaksınız.

Ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda hizmet sunumu gerçekleştirilebilmekle birlikte, KVKK ve GDPR tarafından açık rıza gereken aşağıdaki hususlar açısından tarafınıza yeterli hizmet sunulamayacak olduğundan açık rızanızı talep ediyoruz. Açık rızanız talep edilen bu hususu red etmek hakkına sahipsiniz. Sayın hastamız verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Hizmetlerin hastalarımız yararına daha verimli sunulabilmesi adına iletişim amacı dahil pazarlama operasyonlarının yürütülmesi ve bu kapsamda her nevi bilgilendirme, bilgilendirici tanıtım ve sair amaçlar dâhilinde işlenmesi, kullanılması, saklanması ve süreçlerin planlanması, gerçekleştirilmesi yada raporlanması için, tarafıma e-posta, posta ve SMS’lerin gönderilmesine, telefon ile bilgilendirme

yapılmasına, bu amaçlar ile işlenen kişisel verilerimin ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını, paylaşılmasını, gereken süre zarfında, saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metnini, okuduğumu ve anladığımı,;

Yukarıda açıklanan hususlar hakkında bilgi sahibiyim ve bu kapsamda “kişisel verilerimin işlenmesine aydınlatılmış açık rızam ile ve özgür irademle onay veriyorum” cümlesini el yazınızla yazınız ve imzalayınız.


CAN SAĞLIK GRUBU

İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KORUNMASI HAKKINDA

AÇIK RIZA METNİ

Dok. Kodu: HE.FR.04      |      Yayın Tarihi: 01/02/2021      |      Rev.No/Tarihi: 00      |      Sayfa : 2/2

Sayın veri sahibi,

Veri Sorumlusu sıfatıyla Sardes Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, meşru menfaatleri için zorunlu olması, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması sebebiyle sağlık verileriniz ile bazı kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma metni, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında işliyor, saklıyor ve aktarıyoruz. İşbu kişisel ve özel nitelikteki veriler ile ilgili KVKK 11 Maddesi uyarınca; bilgi alma, silme, yok etme, düzeltme, itiraz etme, zarar giderim ve benzeri “8019/16 Sok. No:18 Çiğli/İZMİR” adresine bizzat iletebilir, noter  kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir veya elektronik ortamda sardesozelsaglik@hs.03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı  olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” notu ile iletebilirsiniz. 
Ayrıca gerek duyulması halinde resmi.islemler@izmircanhastanesi.com uzantılı e-posta adresi ile +02327154000 telefon hattı ile tüzel kişiliğimiz ile iletişime geçilebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi  Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz. 
Sağlık Hizmeti sunmak üzere hizmet veren şirketimize; kimlik verilerinizi, iletişim verilerinizi, finans verilerinizi, sağlık verilerinizi, sağlık verileriniz ile bağlantılı sunacağınız ses kaydı, görüntü kaydı gibi genetik verilerinizi belirtilen amaç ve sebepler ile işlenmesine ve aşağıda belirtilen amaçlar için alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin onay kutucuklarının işaretlenmesi ile rıza göstermiş olacaksınız. 
Şirketimiz sağlık hizmeti sistemi ile  tarafınıza ait kimlik bilgilerini, sağlık verilerini hekimlerle de paylaşmak suretiyle randevu kaydı oluşturmaktadır. Koruyucu sağlık faaliyeti olmakla birlikte sağlık hizmeti sunmamız sebebiyle sözleşmesel ilişki gereği işleyip, muhafaza edeceğimiz ve hekimlere aktaracağımız sağlık verileriniz ile sağlık verileriniz ile bağlantılı sunacağınız genetik verileriniz için açık rızanız gerekmektedir. Bu nedenle işbu formda açık rızanız talep edilen sağlık verisi ile sağlık verileriniz ile bağlantılı genetik veri hususlarında onayınız olmaması halinde tarafınıza sunulacak sağlık hizmetlerinin yani sözleşmenin ifasının imkansız olacağını belirtmek isteriz. Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek, sözleşmesel ilişkimizi devam ettirebilmek maksadıyla kimlik, iletişim, sağlık ve genetik verilerinizi işlememiz gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen amaçlar ile işlenen özel ve genetik veri de  içeren kişisel sağlık verilerimin ilgili süreçve sözleşmesel ilişki kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını, hekimlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla ile paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metnini, okuduğumu ve anladığımı,;

Yukarıda açıklanan hususlar hakkında bilgi sahibiyim ve bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine “aydınlatılmış açık rızam ile ve özgür irademle onay veriyorum” cümlesini el yazınızla yazınız ve imzalayınız.