Randevu Al

Emzirme Danışmanlığı Kliniği

Bebek emzirme danışmanlığı kapsamında bebek dostu hastanemizde 32. hafta ve üstü gebelere, yeni doğum yapan annelere emzirme danışmanlığı hizmeti vermek için Emzirme Danışmanlığı Kliniği açılmıştır.

Bu klinikte; yenidoğan bebek emzirme teknikleri, emzirme süresi, anne sütünün arttırılması, meme bakımı sorunları, anne sütünün sağılması, saklanması ve depolanması, emzirmede sık karşılaşılan sorunları gidermek için alanında deneyimli emzirme danışmanı tarafından hizmet verilecektir.

Doğru Emzirme Teknikleri ve Emzirme Pozisyonları 

 • Bebeğin gövdesi annesine dönüktür.
 • Bebeğin gövdesi annesine yakındır.
 • Bebeğin tüm gövdesi desteklenmiştir.
 • Bebeğin boynu düz ya da hafifçe geriye doğrudur.
 • Anne parmaklarını memenin altından göğüs duvarına dayarken dört parmağını memenin altına destek yapmalı. Başparmakla memenin üst kısmında olacak şekilde ve parmaklar meme ucundan uzak tutulmalı.
 • Bebek ağzını genişçe açtığında memeye tutturulmalıdır. Bebek böylece sadece meme ucunu değil kahverengi alanı da ağzının içine alacak ve sütü memeden doğru sağacaktır.

Bebeğiniz için en uygun besin anne sütüdür. İlk 6 ay bebeğinize sadece anne sütü veriniz. Bebeğinizi doğru teknikle emzirmeniz meme ucu problemlerini en aza indirir. Bebeğiniz doğru teknikle emziren annelerin sütleri bol, bebekleri sağlıklı olur.

Bebek Emzirme Danışmanlığı Kliniğinde:

 • Anne sütünün önemi
 • Sütüm gelmiyor
 • Bebek emmiyor
 • Doğru emzirme
 • Meme ucu yaraları
 • Doğum sonrası sütün geç gelmesi
 • Göğüslerim şiş emziremiyorum
 • Meme ucum yok

gibi anne sütü ve emzirme ile ilgili pek çok konuda sorularınıza cevap bulmak için İzmir Özel Can Hastanesi Emzirme Danışmanlığı Kliniğine gelebilirsiniz.

Emzirme Danışmanı- Aylin Akdemir

İstanbul Gedik Üniversitesi Emzirme Danışmanlığı Sertifikası (CPD Onaylı)

BAŞARILI EMZİRMENİN ON ADIMI

 1. Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası  oluşturulur.
  a) “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa” ve
  Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.
  b) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek
  beslenme politikası” oluşturulur.
  c) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.
 2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanır.
  Temel Klinik Uygulamalar
 3. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.
 4. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve  temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur.
 5. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur.
 6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmez.
 7. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.
 8. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunur.
 9. Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.
 10. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır.
   **Başarılı Emzirme Önerileri, tüm sağlık kuruluşlarında verilen hizmet üzerinden değerlendirilmek üzere standart olarak kullanılmalıdır.

Emzirme Politikamız

 1. Hastanemizde gebe, lohusa ve bebekle karşılaşılan bölümlerde çalışan tüm sağlık personeline ve diğer tüm hastane çalışanlarına düzenli olarak iletilen yazılı bir emzirme politikası oluşturulmuştur.
 2. Öncelikli olarak ilgili bölümlerde çalışan sağlık personeline ve diğer tüm hastane personeline yönelik politika doğrultusunda gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması için eğitim programı hazırlanmıştır.  Bu program kapsamında eğitimler düzenli olarak gerçekleştirilir.
 3. Hastanemizde hizmet alan tüm gebeler; emzirme, anne sütü ve emzirmenin yararları hakkında bilgilendirilir.
 4. Hastanemizde annelere doğumdan sonraki yarım / bir saat içinde emzirmeye başlamaları için sağlık personelimiz tarafından gerekli eğitim verilir ve profesyonel destek sağlanır.
 5. Hastanemizde doğum yapan ve/veya çeşitli sebeplerle bebeklerinden ayrı kalan annelere; emzirme teknikleri, anne sütü sağma ve saklama koşuları, anne sütü veriliş yolları ile ilgili uygulamalı eğitim verilir ve eğitimin etkinliği değerlendirilir.
 6. Hastanemize başvuran 0-6 aylık bebeklere, tıbben gerekli görülmedikçe sadece anne sütü ile beslenme önerilir.
 7. Doğumdan sonra,  anne ve bebeğin görsel ve tensel teması kolaylıkla sağlayabilecekleri şekilde, 24 saat aynı odada kalmaları sağlanır. Sağlık sorunları dışında ayrı odada kalmalarına izin verilmez.
 8. Anneler bebeklerini sık sık (her istediğinde) emzirmeye teşvik edilir. Emzirme için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
 9. Hastanemize biberon ve emzik kabul edilmez, bebeklere verilmemesi için anneler ve diğer aile fertleri eğitilir.
 10. Taburculuk öncesi hastanemizde doğum yapmış tüm annelere taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, olası sorunlara karşı çözümler,  başvuracakları sağlık kuruluşları hakkında eğitim verilir.
 11. Hastanemizde,  gebeler ve emziren annelere, anne sütü muadilleri markasını taşıyan ya da anne sütü muadilleri kullanımını özendirecek poster, afiş, araç-gereç broşür ya da armağan verilmesi engellenir.
 12. Annelerin rahatça emzirebilmeleri için zemin katta bulunan emzirme odası düzenlenmiştir.
 13. Altıncı aydan sonra uygun ek gıdalara başlanır, 2 yaş ve ötesine kadar emzirmeye teşvik edilir.
 14. Bu kurumda “Bebek Dostu Hastane ve Doğru Anne Sütü Uygulamaları” benimsenir ve her yenidoğan bebeğin sağlıklı olması hedeflenir.
 15. Hastanemizin tüm birimlerinde bebek formüllerinin pazarlaması ile ilgili “Uluslararası Mama Kodu Yasası” benimsenmiş ve uygulanmaktadır.
Bölüme Ait Videolar