Randevu Al

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi, genç yaşlardaki bireylerin sağlığına odaklanan bir uzmanlık alanıdır. Küçük hastalarımıza büyük umutlarla yaklaşan uzman cerrahlarımız, çocuk cerrahisinin karmaşıklığına ve hassasiyetine hakimdir.

1. Doğuştan Gelen Anomaliler: Çocuk cerrahları, doğuştan gelen anatomik bozukluklar ve genetik hastalıkların cerrahi müdahalelerini gerçekleştirir. Kalp, bağırsak, üriner sistem gibi birçok alanda uzmanlık sunarlar.

2. Travmatik Yaralanmalar ve Acil Cerrahi: Çocuklar, oyun ve spor sırasında kazalara daha yatkındır. Çocuk cerrahları, travmatik yaralanmaların ve acil cerrahi durumların yönetiminde özel eğitim almış profesyonellerdir.

3. Minimal İnvaziv Cerrahi: Modern cerrahi tekniklerle donatılmış kliniklerimizde, çocuklarda minimal invaziv cerrahi uygulanır. Bu teknikler, küçük hastalarımızın iyileşme süreçlerini hızlandırır ve komplikasyon riskini azaltır.

4. Kanser Cerrahisi ve Onkolojik Müdahaleler: Çocukluk çağı kanserleri, özel bir uzmanlık gerektirir. Çocuk cerrahları, tümör cerrahisi ve onkolojik tedavilerde multidisipliner bir yaklaşım benimserler.

5. Çocuklarda Endoskopik ve Laparoskopik Girişimler: Gelişmiş teknoloji kullanarak, çocuk cerrahları endoskopik ve laparoskopik cerrahi yöntemlerle müdahale eder. Bu yöntemler, daha az invaziv olup iyileşme sürecini hızlandırır.

6. Aile Odaklı Hizmet Anlayışı: Çocuk cerrahisi, sadece çocukları değil, aynı zamanda aileleri de içerir. Uzman kadromuz, ailelere bilgi ve destek sağlayarak, tedavi sürecini daha etkili ve güvenli hale getirir.

Çocuk Cerrahisi alanındaki uzmanlarımız, küçük hastalarımızın sağlıklı büyümeleri ve gelişmeleri için en iyi cerrahi çözümleri sunar. Modern tıp teknolojisiyle donatılmış kliniklerimizde, çocuk cerrahlarımız, küçük hastalarımıza umut dolu bir gelecek sağlamak için buradadır.

Bölüme Ait Doktorlarımız