Randevu Al

Refraktif Cerrahi

Refraktif Cerrahi (Lazerle Göz Ameliyatı)

Lazer Göz Ameliyatı, halk arasında “göz çizdirme” olarak bilinmektedir. Günümüz modern insanı gerek uzak gerekse yakın için gözlük ve kontakt lenslerinden kurtulup daha konforlu bir görme ve yaşam kalitesi arzulamaktadır. Bu konuda kullanılan yöntemlerden biri de korneanın lazer ile yeniden şekillendirilmesidir. Tüm dünyada miyop, hipermetrop ve astigmatın düzeltilmesinde en sık kullanılan yöntem bu olmakla beraber bu cerrahiye uygun olmayan gözlerde göz içerisine lens de yerleştirilebilmektedir.

 

Lazer yöntemi; 

  • Güvenli bir cerrahidir. 
  • Hedef gözlüksüz konforlu bir yaşam kazanmaktır. 
  • Gözlüklerle görebildiğiniz kadarını gözlüksüz görmeniz amaçlanmaktadır. Lazerden sonra miyoplar %95, hipermetroplar %70 oranında gözlüksüz kalırlar. 
  • Lazer, numaralar henüz ilerlerken yapılırsa tekrar gözlük kullanmak durumunda kalınabilir. Bu yüzden numaraların en az 1 yıldır artmıyor olması gereklidir. 
  • Numaralar tekrar artarsa ve gözün uygunluk durumuna göre 2. kez ameliyat olabilirsiniz. 
  • Lazer sonrası katarakt cerrahisi olabilirsiniz. 

 

Kırma kusurlarının düzeltilmesinde çeşitli lazer yöntemleri (PRK, No-touch, SMILE gibi) mevcut olmasına karşın dünyada en sık kullanılan ve en çok tecrübenin oluştuğu yöntem LASİK’tir. LASİK cerrahisi en modern sistemler kullanılarak bıçak kullanılmadan Femto Lazer yardımıyla gerçekleştirilir (i-LASİK). Bu cerrahinin en önemli avantajı güvenlik ve hassasiyettir. 

PRK: Kırma kusurları durumlarında kornea tabakasının lasik tedavisi için yeterli kalınlıkta olmaması halinde, kornea yüzeyindeki epidel tabakası kazınarak excimer lazer ile altta kalan kornea dokusuna yeni şekil vererek gerçekleştirilmektedir.

NO TOUCH LAZER– Göze dokunulmadan, temas olmadan yapılan lazer tedavisidir. 

Halk arasında ‘kartal gözü’ olarak da adlandırılan bir teknoloji (Wavefront Teknolojisi) ile kişiye özgü lazer tedavisi de yapılmaktadır.