Randevu Al

Diyabet Eğitim Polikliniği

Diyabet hastalığı, vücutta pankreas adlı salgı bezinin yeteri kadar insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun  vücutta etkili bir şekilde kullanılamaması neticesinde gelişir ve ömür boyu sürer. Diyabetin tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu olması nedeni ile sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda hastaların bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Diyabetin tedavisinde diyet, egzersiz, ağızdan alınan ilaçlar ve ilerleyen dönemlerde gerektiğinde insülin de yer almaktadır. Diyabet eğitimi, en az diyabet hastalığı kadar önem taşımaktadır. Diyabet tedavisinde en önemli nokta hem hasta bireyin hem de ailesinin eğitimidir.

Diyabeti bir hastalık olarak kabul etmekten ziyade, onunla yaşamayı öğrenmek gerekmektedir. Bu; ancak, onu bilmek ve tanımakla mümkün olabilir. Risklerin ve önleyici faaliyetlerin tanımlanması, diyabet yönetimi, takibi ve kontrol altına alınması, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi noktasında eğitim kaçınılmazdır.

Ülkemizde bu alanda devlet ve özel hastanelerin diyabet poliklinikleri mevcuttur. Hastanemizde de bir diyabet eğitim polikliniği ve diyabetlilere eğitim veren diyabet eğitim hemşiresi bulunmaktadır. 
Eğitimde; ağızdan ilaç kullanımı, insülin tedavisi ve enjeksiyon uygulama yöntemi, kan şekeri ölçümü ve takibi, glukometre kullanımı, koruyucu ayak bakımı gibi temel konular anlatılmaktadır.

Bölüme Ait Sağlık Rehberi