Randevu Al

Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Hastalığı, bilişsel fonksiyonlarda ilerleyici bozulma ile kendini belli eden bir sinir sistemi hastalığıdır. Teşhis için çeşitli klinik ve laboratuvar incelemelere, görüntüleme çalışmalarına başvurulmaktadır. Demansın en yaygın nedenidir. Görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Özellikle endüstrileşmiş ülkelerde, yaşlı nüfusun da artışına paralel olarak daha fazla görülmektedir.

Belirtiler

  • Hafıza kaybı (tekrarlayıcı sorular sorma, nesneleri kaybetme, randevuları unutma vs.)
  • Karar verme yetisinde bozukluk, başlanılan işleri bitirememe
  • Dil ve konuşma bozuklukları (çok sık kullanılan kelimeleri bile uzun süre düşünme)
  • Tanıdık insan yüzlerini ya da objeleri tanımlayamama

Tedavi

Öncelikle nöroloji kliniğine başvurmak gerekir. Yapılacak detaylı nörolojik muayene ve testlerden sonra demansa yönelik olarak geliştirilen ilaç tedavileri başlanır. Destekleyici yaklaşımlar, psikiyatrist ve psikolog desteği, sosyal destek, fizyoterapi de bütünsel bir yaklaşım ile tedavi açısından gereklidir.