Randevu Al

Uzm. Dr. Arzu İzmir

Göğüs Hastalıkları

Uzm. Dr. Arzu İzmir

Klinik Bilgisi

Göğüs Hastalıkları

Doğum Yeri / Tarihi

Almanya / 1978

Yabancı Diller

İngilizce

Mevcut Hastalar

Hasta portalı aracılığıyla güvenli bir mesaj gönderin.


Deneyimler

Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi, Yozgat, (05.2009- 11.2010)

İzmir Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi, İzmir, (11.2011- 04.2016)

İzmir Özel Gözde Hastanesi, İzmir, (05.2016- 06.2017)

İzmir Özel Can Hastanesi, İzmir, (07.2017- halen)


Eğitim Bilgileri

Eğitim: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR, 1996- 2003

Uzmanlık: İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, 2003-2009


Mesleki İlgi Alanları

Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz Tanı ve Tedavileri ne ek olarak…

Uykuda Solunum Bozuklukları, Uyku Apnesi Tanı ve Tedavsi

Sigara Bırakma Tedavisi

Göğüs Hastalıkları Acilleri ve Yoğun Bakım Takip ve Tedavisi

Mesleki Faaliyetler ve Görevler

Uykuda Solunum Bozuklukları Tanı ve Tedavisi

Noninvaziv, İnvaziv Yoğun Bakım Takip ve Tedavisi

Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti, Sigara Bırakma Takip ve Tedavisi


Seminerler ve Kongreler

 • PULMONER MALTOMA – Arzu (Güler) İzmir1, Serpil TEKGÜL1, Emine AYSOY KARARMAZ1, Emel PALA ÖZDEN1, Enver YALNIZ1, Naime TAŞDÖĞEN1, Nur YÜCEL2
  Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 2006, tartışmalı poster olarak sunuldu.
 • Bir Hasta Üç Malignite: Hodgkin Lenfoma, Maltoma, Akciğer Kanseri Arzu (Güler) İzmir1, Enver Yalnız1, Emel Pala Özden1, Emine Aysoy Kararmaz1, Serpil Tekgül1, Naime Taşdöğen1, Zekiye Aydoğdu Dinç2, Ümit Bayol3 Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 2007, tartışmalı poster olarak sunuldu.
 • Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Tanı ve Tedavi Süresince Serum Adenozin Deaminaz Düzeyi Ölçümünün Önemi Arzu İzmir, Ali Kadri Çırak, Serpil Tekgül, Emel Pala Özden, Emine Kararmaz, Berna Kömürcüoğlu, Semra Bilaçeroğlu, Naime Taşdöğen Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2009, poster olarak sunuldu.
 • PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİS: olgu sunumu Emine AYSOY KARARMAZ1, Arzu (GÜLER) İZMİR1, Serpil TEKGÜL1, Enver YALNIZ1, Zekiye AYDOGDU DİNÇ2, Meltem GÜRSOY3, Emel PALA ÖZDEN1 Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 2007, vaka takdimi olarak sunuldu.
 • Mesalazin Kullanımına Bağlı Akciğer Hasarı Emine Aysoy Kararmaz, Enver Yalnız, Emel Pala Özden, Arzu (Güler) İzmir, Serpil Tekgül Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 2007, vaka takdimi olarak sunuldu.
 • Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği 1 Yıllık İzlem Sonuçları Arzu İzmir1, Şule Akçay2, Füsun Öner Eyüboğlu2 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, 2013, tartışmalı poster olarak sunuldu.
 • TANISAL BİLMECE: NADİR GÖRÜLEN BİR ŞOK NEDENİ Cihan Altın1, Arzu İzmir2, Sevda Osmanoğlu3, Esin Gezmiş4, Afşin Sağduyu5 Başkent Üniversitesi Kardiyoloji1, Göğüs Hastalıkları2, Dahiliye3, Radyoloji4, Psikiyatri5 Anabilim Dalları, İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi 30. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2014, vaka olarak sunuldu.

Araştırmalar

 • Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Tanı ve Tedavi Süresince Serum Adenozin Deaminaz Düzeyi Ölçümünün Önemi
  Arzu İzmir, Ali Kadri Çırak, Serpil Tekgül, Emel Pala Özden, Emine Kararmaz, Berna Kömürcüoğlu, Semra Bilaçeroğlu, Naime Taşdöğen
  Türk Toraks Dergisi, Haziran 2011, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 047-050
 • Akciğer Kanserinde Serum CA-125 Düzeyi Ölçümünün Hastalığa Ait Özellikler ve Tedaviye Yanıt ile İlişkisi
  Emine KARARMAZ1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Serpil TEKGÜL1, Arzu (Güler) İZMİR1, Günseli BALCI1, Emel PALA ÖZDEN1, Dilek KALENCİ2, Nuran KATGI1, Salih Zeki GÜÇLÜ1
  İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar): 071-078
 • Bir Hasta Üç Malignite: Hodgkin Lenfoma, Maltoma, Akciğer Kanseri
  Arzu (Güler) İzmir1, Enver Yalnız1, Emel Pala Özden1, Emine Aysoy Kararmaz1, Serpil Tekgül1, Naime Taşdöğen1, Zekiye Aydoğdu Dinç2, Ümit Bayol3
  Türk Toraks Dergisi, Aralık 2010, Cilt 11, Sayı 4, Sayfa(lar) 187-190
 • PULMONER MALTOMA
  Arzu (Güler) İZMİR1, Serpil TEKGÜL1, Emine AYSOY KARARMAZ1, Emel PALA ÖZDEN1, Enver YALNIZ1, Naime TAŞDÖĞEN1, Nur YÜCEL2
  İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar): 123-128
 • PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİS: olgu sunumu
  Emine AYSOY KARARMAZ1, Arzu (GÜLER) İZMİR1 , Serpil TEKGÜL1, Enver YALNIZ1, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2, Meltem GÜRSOY3, Emel PALA ÖZDEN1
  İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar): 021-025
 • AKCİĞER METASTAZLI OPERE TİROİD KARSİNOMU
  Mehmet Ali UÇAR, Enver YALNIZ, Arzu (GÜLER) İZMİR , Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Emel Pala ÖZDEN
  İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar): 059-063
 • Mesalazin Kullanımına Bağlı Akciğer Hasarı
  Emine Aysoy Kararmaz, Enver Yalnız, Emel Pala Özden, Arzu (Güler) İzmir, Serpil Tekgül
  Türk Toraks Dergisi, Aralık 2011, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 158-160
 • Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği 1 Yıllık İzlem Sonuçları
  Arzu İzmir1, Şule Akçay2, Füsun Öner Eyüboğlu2
  Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015; 4(2): 65-70
 • A rare cause of circulatory shock (SCI)
  Cihan Altın, Arzu İzmir*, Sevda Osmanoğlu**, Esin Gezmiş***,
  Afşin Sağduyu****
  Departments of Cardiology, *Chest Diseases, **Internal Medicine, ***Radiology
  and ****Psychiatry, Faculty of Medicine, Başkent University; İzmir-Turkey
  Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2014; 14: 549-57
 • Contrast Media Induced Acute Pulmonary Eudema During Computed Tomographic Examination: A Case Report
 • Arzu İzmir!, Necmi Özen2, Hasan Yerli3, Belkan Uzun4, İsmail Pekcan4, Yağız Yurteri4, Sevda Osmanoğlu5
  Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Hastanesi, İzmir
  Göğüs Hastalıkları1, Kardiyoloji2, Radyoloji3, Acil Servis4, Aile Hekimliği5 Bölümleri
  İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-062
 • Prognostic value of plasma D-dimer levels in lung carcinoma. (SCI)
  Komurcuoglu B, Ulusoy S, Gayaf M, (Guler) İzmir A, Ozden E.
  Tumori. 2011 Nov-Dec;97(6):743-748.

Üye Olduğu Dernekler


Doktorumuza Ait Videolar

Uzm. Dr. Arzu İzmir

Diğer Göğüs Hastalıkları Doktorlarımız