Randevu Al

Doç. Dr. İbrahim Tuncer

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr. İbrahim Tuncer

Klinik Bilgisi

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Doğum Yeri / Tarihi

Nevşehir / 1982

Yabancı Diller

İngilizce, Almanca

Mevcut Hastalar

Hasta portalı aracılığıyla güvenli bir mesaj gönderin.


Deneyimler

2010-2011 GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2011-2012 İnebolu Devlet Hastanesi

2012-2013 Egegöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi

2013-2023 Alfa Tıp Merkezi


Eğitim Bilgileri

1999 – 2005 / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2005 – 2010 / İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD


Mesleki İlgi Alanları

Katarakt cerrahisi (Femtosaniye lazer, Trifokal, EDOF, Multifocal, Torik göz içi lensleri)

Refraktif cerrahi (Femtosaniye lazer, Excimer lazer, LASIK, LASEK, PRK, SMILE)

Oküloplastik cerrahi (Göz kapağı estetiği, ptozis, entropion, ektropion, pterjium)

Medikal Retina (Makula dejeneresansı, Diabetik retinopati, Retinal vasküler tıkanıklık, SSR)

Glokom (Medikal ve cerrahi tedavisi)

Şaşılık ve Ambliyopi

Dolgu ve Botulinum toksin uygulamaları


Seminerler ve Kongreler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri

1. Tuncer I, Unsal U. Acute Effect of Pseudoephedrine on Macular Microcirculation in Healthy Subjects: An Optical Coherence Tomography Angiography Study. 21th European Society of Retina Specialists (EURETINA) Virtual. 9-12 September, 2021. (Free paper)

2. Tuncer I. Comparison of Physical Properties and Annual Costs of Two Multi-dose Eye Drops Containing Latanoprost. 25th European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Virtual Winter Meeting. 19-21 February, 2021. (Free paper)

3. Tuncer I. Comparison of the Effect of Brimonidine on Pupil Size in Glaucoma Patients and Healthy Subjects. 18th Congress of the Black Sea Ophthalmological Society and 11th Tbilisi International Ophthalmology Conference, BSOS-TIOC Joint Online Meeting. 19-20 December, 2020. Tbilisi, Georgia (Free paper)

4. Tuncer I. Evaluation of Demographic Features and Presence of Symptom in Patients with Pterygium and Pinguecula. 5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Online Meeting. 18-19 December, 2020. Turkey (Oral presentation)

5. Kucukerdonmez C, Zengin MO, Karahan E, Tuncer I, Cinar E. The Effect Of Caffeine On Choroidal Thickness In Young Healthy Subjects. The 5th World Congress On Contraversies In Ophthalmology (COPHy). 20-23 March, 2014. Lisbon, Portugal (Poster)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri

1. Tuncer İ, Başar E, Atalay E. Blefaroplastide Radyofrekans Cerrahisi. TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya (sözlü bildiri)

2. Tuncer İ, Arslan OŞ, Yetik H, Toker İ, Hasheminia A, Bilgeç MD. Geçici Keratoprotez Yardımıyla Pars Plana Vitrektomi+Penetran Keratoplasti Kombine Uygulaması. TOD 43. Ulusal Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya (sözlü bildiri)

3. Tuncer İ, Arslan OŞ, Özdamar A, Cicik E, Polat N, Buttanrı B. Herpetik Keratitlerde Lamellar Keratoplasti Uygulanması. TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya (sözlü bildiri)

4. Tuncer İ, Arslan OŞ, Özdamar A, Cicik E, Ünal M, Özkök A, Hasheminia A. Tektonik-Terapötik Lamellar Keratoplasti. TOD 40. Ulusal Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya (sözlü bildiri)

5. Mangan MS, Tuncer İ. Korneal grefti olan blefaroptozis hastalarında Müller kas-konjonktiva rezeksiyonu ve/veya tarsektomi kombinasyonun etkinliği. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 09-13 Aralık 2020 (sözlü bildiri)

6. Mangan MS, Tuncer İ. Sikloplejinin Farklı Yaş gruplarında Oküler Biyometri ve İntraoküler Lens Gücüne Etkisi. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 09-13 Aralık 2020 (sözlü bildiri)

7. Bilgin S, Tuncer İ. Kontakt Lens Kullanımının Oküler Yüzey Üzerine Olan Etkilerinin Incelenmesi. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 09-13 Aralık 2020 (sözlü bildiri)

8. Zengin MO, Yılmaz S, Çınar E, Karahan E, Tuncer İ, Küçükerdönmez C. Çocuk ve genç erişkin çağında koroid kalınlığı değişimi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya (sözlü bildiri)

9. Karahan E, Tuncer İ, Karaca A, Zengin MO. Regmatojen retina dekolmanı tedavisinde pars plana vitrektomiye skleral çökertme eklenen ve eklenmeyen hastaların sonuçlarının karşılaştırması. TOD 47. Ulusal Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya (sözlü bildiri)

10. Yıldırım Y, Arslan OŞ, Cicik E, Özdamar A, Arici C, Hasheminia A. Tuncer İ. İki taraflı keratoplasti (lamellar ve/veya penetran) uyguladığımız olgularımızın uzun dönemde değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya (sözlü bildiri)

11. Tuncer İ, Polat N. Korneal Çap, Korneal Kırma Gücü ve Aksiyel Uzunluk Arasındaki Korelasyon. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya (poster)

12. Tuncer İ, Kaynak S, Karahan E. Regmatojen Retina Dekolmanında Ameliyat Mikroskopu Altında Yapılan Skleral Çökertme Cerrahisi ile Ameliyat Mikroskopu Kullanılmadan Yapılan Skleral Çökertme Cerrahisinin Karşılatırılması. TOD 47. Ulusal Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya (poster)

13. Polat N, Gündüz A, Tuncer İ, Mutlu K, Tuncer İ. Keratokonus da corneal elevasyon ile ön kamara parametreleri arasındaki ilişki. TOD 49. Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım 2015, İstanbul (poster)

14. Zengin MO, Karahan E, Tuncer İ, Karaca A. Göz içi lens dislokasyonu tedavisi için yapılan pars plana vitrektomide profilaktik lazer fotokoagülasyon yapılan hastalarla yapılmayan hastaların karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya (poster)

15. Zengin MO, Karahan E, Çınar E, Tuncer İ. Obstrüktif Uyku Apne Sendrom’lu Hastalarda Diürnal Göz İçi Basıncı Değişiklikleri. TOD 47. Ulusal Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya (poster)

16. Karahan E, Karaca A, Tuncer İ, Karaca D, Zengin MO. Diyabete bağlı vitreus içi hemoraji için yapılan pars plana vitrektomide fakik ve fakik olmayan hastaların sonuçlarının karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya (poster)

17. Polat N, Tuncer İ. Konkav Göziçi Lensin Neden Olduğu Kapsüler Blok Sendromu. TOD 47. Ulusal Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya (poster)

18. Arslan OŞ, Tuncer İ, Yılmazbaş P, Doğan C, Mangan MS, Yetik H. Geçici Keratoprotez Yardımıyla Pars Plana Vitrektomi+Penetran Keratoplasti Kombine Uygulaması. TOD 43. Ulusal Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya (video kütüphanesi)

19. Arslan OŞ, Arıcı C, Tuncer İ, Polat N, Bölükbaşı S. Ön Segment Rekonstrüksiyon Amaçlı Kombine Cerrahi (Keratoplasti Ön Vitrektomi Glokom Tüp İmplantasyonu Sütüre Göz İçi Mercek İmplantasyonu Kombine Cerrahisi). TOD 43. Ulusal kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya (video kütüphanesi)

20. Arslan OŞ, Dikici K, Sarıcı AM, Polat N, Bölükbaşı S, Tuncer İ. Toksik Anterior Segment Sendromunda(TASS) Descement Soymalı Automatize Lamellar Keratoplasti Uygulaması. TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya (video kütüphanesi)

21. Arslan OŞ, Tamçelik N, Sarıcı AM, Polat N, Tuncer İ, Arıcı C. Retrograt Yöntemle Glokom Tüp İmplantasyonu. TOD 42. Ulusal Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya (video kütüphanesi)

22. Arslan O.Ş, Sarici AM, Arici C, Özkök A, Tuncer İ. Küçük Kesili Bimanuel Katarakt Cerrahisi. TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya (video kütüphanesi)

23. Arslan OŞ, Özkök A. Tuncer İ. Penetran Keratoplastide Yeni Bir Yöntem: Arslan Örtülü Kornea Tekniği İle Penetran Keratoplasti Uygulaması. TOD 40. Ulusal Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya (video sunumu)


Araştırmalar

Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri

1. Tuncer I, Unsal U. Acute Effect of Pseudoephedrine on Macular Microcirculation in Healthy Subjects: An Optical Coherence Tomography Angiography Study. Jpn J Ophthalmol. 2022;66(1):94-100

2. Tuncer I, Zengin MÖ, Yıldız S. The Effect of Cycloplegia on the Ocular Biometry and Intraocular Lens Power Based on Age. Eye (Lond). 2021;35(2):676-81

3. Tuncer I, Bilgin S, Zengin MÖ, Mangan MS, Karaca A, Doğan C, Çınar E. Effect of Brimonidine Tartrate 0.15% on Scotopic Pupil Size and Upper Eyelid Position: Controlled Trial. Eye (Lond). 2021;35(2):672-5

4. Tuncer I, Karahan E, Zengin MO, Atalay E, Polat N. Choroidal Thickness in Relation to Sex, Age, Refractive Error, and Axial Length in Healthy Turkish Subjects. Int Ophthalmol. 2015;35(3):403-10

5. Tuncer I, Karahan E, Zengin MO. Comparison of the Retinomax Hand-Held Autorefractor Versus Table-Top Autorefractor and Retinoscopy. Int J Ophthalmol. 2014;7(3):491-5

6. Tuncer I, Karahan E, Zengin MO. Comparement of Stero Fundus Photography with Fundus Fluorescein Angiography for the Incidence of Cilioretinal Arteries. Spektrum Augenheilkd. 2013;27(5):245-8

7. Karahan E, Zengin MO, Tuncer I, Zengin N. Correlation of Intraocular Pressure with Central Corneal Thickness in Premature and Full-Term Newborns. Eur J Ophthalmol. 2015;25(1):14-7

8. Zengin MO, Cinar E, Karahan E, Tuncer I, Yilmaz S, Kocaturk T, Kucukerdonmez C. Choroidal Thickness Changes in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome. Int Ophthalmol. 2015;35(4):513-7

9. Zengin MO, Cinar E, Karahan E, Tuncer I, Kucukerdonmez C. The Effect of Caffeine on Choroidal Thickness in Young Healthy Subjects. Cutan Ocul Toxicol. 2015;34(2):112-6

10. Karahan E, Tuncer I, Zengin MO, Kucukerdonmez C, Kaynak S. Spontaneous Resolution of Macular Edema after Silicone Oil Removal. Int J Ophthalmol. 2014;7(6):1005-9

11. Zengin MO, Karahan E, Yilmaz S, Cinar E, Tuncer I, Kucukerdonmez C. Association of Choroidal Thickness with Eye Growth: A Cross-Sectional Study of Individuals between 4 and 23 Years. Eye (Lond). 2014;28(12):1482-7

12. Zengin MO, Tuncer I, Karahan E. Retinal Nerve Fibre Layer Thickness Changes in Obstructive Sleep Apnea Syndrome: One Year Follow-up Results. Int J Ophthalmol. 2014;7(4):704-8

13. Karahan E, Tuncer I, Zengin MO. The Effect of ND:YAG Laser Posterior Capsulotomy Size on Refraction, Intraocular Pressure, and Macular Thickness. J Ophthalmol. 2014;2014:846385

14. Karahan E, Zengin MO, Tuncer I. Correlation of Choroidal Thickness With Outer and Inner Retinal Layers. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2013;44(6):544-8

15. Arslan OS, Unal M, Tuncer I, Yücel I. Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Using Big-Bubble Technique for Treatment of Corneal Stromal Scars. Cornea. 2011;30(6):629-33

16. Karahan E, Tuncer I, Er D, Zengin MO. Correlation of Peripapillary Choroidal Thickness and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Normal Subjects and in Patients with Glaucoma. Semin Ophthalmol. 2017;32(5):602-6

17. Karahan E, Tuncer I, Er D, Ulkumen B. Comparison of First 50 and Subsequent 74 Surgeries of Transcanalicular Laser Dacryocystorhinostomy Performed by a Surgeon Team. Open J Ophthalmol. 2016;6(2):80-5

18. Mangan MS, Arıcı C, Tuncer İ, Yetik H. Isolated Anterior Lens Capsule Rupture Secondary to Blunt Trauma: Pathophysiology and Treatment. Turk J Ophthalmol. 2016;46(4):197-9

19. Mangan MS, Atalay E, Arıcı C, Tuncer İ, Bilgeç MD. Comparison of Different Types of Complications in the Phacoemulsification Surgery Learning Curve According to Number of Operations Performed. Turk J Ophthalmol. 2016;46(1):7-10

 

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleleri

1. Tuncer İ. Latanoprost İçeren İki Çoklu Doz Göz Damlasının Fiziksel Özelliklerinin ve Yıllık Maliyetlerinin Karşılaştırılması. Akd Tıp D. 2022;8(2):153-7

2. Tuncer İ, Bilgin S, Zengin MÖ, Yıldız S. Pterjium ve Pinguekulası Olan Hastalarda Demografik Özelliklerin ve Semptom Varlığının Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2022;31(1):1-6

3. Tuncer İ, Mangan MS, Destegül E, Çınar E. Multipl Emboli Atım Kaynağı Olan Karotid Arter Stenozunun Yol Açtığı Tekrarlayan Retinal Arter Dal Oklüzyonu. MN Oftalmoloji. 2021;28(3):198-201

4. Tuncer İ, Zengin MÖ, Yıldız S. Glokom Hastalarında ve Sağlıklı Bireylerde Brimonidinin Pupil Çapına Etkisinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji. 2021;28(4):239-42

5. Tuncer İ, Polat N. Korneal Çap Korneal Kırma Gücü ve Aksiyel Uzunluk Arasındaki Korelasyon. MN Oftalmoloji. 2015;22(2):70-2

6. Tuncer İ, Zengin MO, Karahan E. Menstrüel Siklusun Subfoveal Koroid Kalınlığı Üzerindeki Etkileri. MN Oftalmoloji. 2015;22(1):14-6

7. Tuncer İ, Karahan E, Zengin MO. Haemorrhagic Conjunctival Retention Cyst. Erciyes Med J. 2015;37(2):78-80

8. Tuncer İ, Karahan E, Zengin MO. Yetişkin Popülasyonda Ön Kamara Derinliği, Lens Kalınlığı, Vitreus Uzunluğu ve Aksiyel Uzunluğun Değerlendirilmesi. Glo-Kat. 2014;9(3):185-8

9. Tuncer İ, Kaynak S, Karahan E, Zengin MO. Yırtıklı Retina Dekolmanında Ameliyat Mikroskopu Altında Yapılan Skleral Çökertme Cerrahisi ile Ameliyat Mikroskopu Kullanılmadan Yapılan Skleral Çökertme Cerrahisinin Karşılatırılması. Turk J Ophthalmol. 2014;44(3):175-8

10. Tuncer İ, Karahan E, Zengin MO, Polat N, Aydın R. Santral Kornea Kalınlığı Ölçümünde Scheimpflug Görüntüleme ve Optik Koherens Tomografinin Karşılaştırılması. Glo-Kat. 2014;9(1):19-22

11. Tuncer İ, Zengin MO, Karahan E. IOLMaster ve A-Tarayıcı Ultrason ile Ön Kamara Derinliği ve Aksiyel Uzunluk Ölçümlerinin Karşılaştırılması. Glo-Kat. 2014;9(2):89-92

12. Tuncer İ, Karahan E, Zengin MO. Normal Gözlerde Subfoveal Koroid Kalınlığının Optik Koherens Tomografi ile Ölçülmesi. Ret-Vit. 2014;22(2):137-9

13. Tuncer İ, Bilgeç MD, Polat N, Bülbül A. Sensoryel Heterotropyalı Hastalarda Klinik Özellikler ve Cerrahi Sonuçlar. MN Oftalmoloji. 2013;20(2):123-6

14. Tuncer İ, Aydın A, Bilgeç MD. Oftalmik İğne Tipleri ve Sütür Materyalleri. Turk J Ophthalmol. 2012;42(2):139-45

15. Tuncer İ. Görme Keskinliğini Azaltan Optik Disk Druseni. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2011;20(1):256-9

16. Tuncer İ, Başar E, Atalay E. Blefaroplastide Radyofrekans Cerrahisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2010;19(3):155-60

17. Bilgin S, Tuncer İ, Toyran S. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasansı için Tavşanlarda Oluşturulan Fototoksik Retinopati Modelinde Antioksidan Vitamin ve Mineral Tedavisinin Etkileri. MN Oftalmoloji. 2020;27(3):161-5

18. Zengin MO, Çınar E, Tuncer İ, Karahan E, Küçükerdönmez C. Diskiform Keratit Benzeri Bulgularla Gelen İridokorneal Açıda Yabancı Cisimle Karakterize Bir Olgu Sunumu. Glo-Kat. 2015;10(1):55-7

19. Zengin N, Zengin MÖ, Çınar E, Karahan E, Tuncer İ, Küçükerdönmez C. Uygun Olmayan İntravenöz Kateterden Kalsiyum Glukonat’ın Damar Dışına Sızması Sonucu Üst Göz Kapağında Kalsinozis. Behçet Uz Çocuk Hast Derg. 2015;5(1):61-4

20. Polat N, Tuncer İ. Konkav Göziçi Lensin Neden Olduğu Kapsüler Blok Sendromu. Glo-Kat. 2014;9(4):285-7

21. Zengin MÖ, Karahan E, Özyurtlu F, Tuncer İ, Pekel N, Çınar E, Küçükerdönmez C. Kan Basıncı Regülasyonun Koroid Kalınlığına Etkisi. Ret-Vit. 2014;22(3):213-6

22. Polat N, Tuncer I. Tears Stability of Acute Infective and Allergic Conjunctivitis. J Turgut Ozal Med Cent. 2014;21(3):177-80

23. Karahan E. Tuncer İ. 7-17 Yaş Arası Çocuklarda Anizometropik Ambliyopi Tedavisi İçin Yapılan Optik Düzeltme ve Kapama Tedavisi Sonuçları. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014;4(2):103-8

24. Polat N, Aydın EY, Tuncer İ. Optik Aberasyonlar ve Wavefront. Turk J Ophthalmol. 2014;44(4):306-11

25. Polat N, Tuncer İ, Karahan E, Zengin MO. Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi. Turk J Ophthalmol. 2014;44(4):275-9

26. Zengin MO, Karahan E, Tuncer İ, Çınar E, Kücükerdönmez C. Psödoeksfoliasyon Sendromlu Hastaların Ön segment Parametrelerinin Optik Düşük Kohorens Reflektometri Cihazı ile Değerlendirilmesi. Glo-Kat. 2014;9(2):97-100

27. Zengin N, Zengin MÖ, Karahan E, Tuncer İ. Prematüre Yenidoğanlarda Göz İçi Basıncı ve Santral Kornea Kalınlığı Değişimi. Behçet Uz Çocuk Hast Derg. 2014;4(1):20-4

28. Polat N, Tuncer İ. Bilateral Multipl Zeiss Kisti. MN Oftalmoloji. 2013;20(3):220-1

29. Arslan OŞ, Tuncer İ, Atalay E. Herpes Keratitinde Lameller Keratoplasti. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2010;19(4):203-7

 

Kitap ve Kitap Bölümleri

1. Tuncer İ. Işık & Optik ve Refraksiyon. Saatçi AO, editör. Oftalmoloji. 5. baskı. Güneş Tıp Kitabevleri, 2022; Ankara, s.19-25.


Üye Olduğu Dernekler

European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)

Türkiye Tabipler Birliği (TTB)

The European Retina, Macula and Vitreous Society (EURETINA)

Doç. Dr. İbrahim Tuncer

Diğer Göz Sağlığı ve Hastalıkları Doktorlarımız