Randevu Al

Doç. Dr. Şafak Öztürk

Genel Cerrahi

Doç. Dr. Şafak Öztürk

Klinik Bilgisi

Genel Cerrahi

Doğum Yeri / Tarihi

Ankara / 1982

Yabancı Diller

İngilizce, Almanca

Mevcut Hastalar

Hasta portalı aracılığıyla güvenli bir mesaj gönderin.


Deneyimler

2021-2023 İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Organ Nakli Kliniği- Böbrek Nakli Sorumlu Yardımcısı

2021-2023 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı- Öğretim Görevlisi

2015 – Türk Cerrahi Derneği Yazılı Yeterlilik Sınavı (Board Sınavı)- Birincilik


Eğitim Bilgileri

1999 – 2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet)

2006 – 2011 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı (Uzmanlık)

2011 – 2014 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Mecburi hizmet)

2014 – 2020 İzmir Medical Park Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

2020 – 2023 İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

2023 – İzmir Özel Can Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği


Mesleki İlgi Alanları

Onkolojik Cerrahi (Kanser Cerrahisi)

Laparoskopik Herni Cerrahisi (Kapalı Fıtık Ameliyatları)

Advanced (İleri) Laparoskopik Cerrahi ( Böbrek üstü bezi, dalak)

Hepatobiliyer Cerrahi (Karaciğer ve Pankreas Ameliyatları)

Transplantasyon (Organ Nakli)

Meme ve Tiroid Hastalıkları ve Cerrahisi

Metabolik Cerrahi


Seminerler ve Kongreler


Araştırmalar

Üçlü Negatif Meme Kanseri (TNBC) için Neoadjuvan Tedavi olarak Pembrolizumab artı Kemoterapi ile Plasebo artı Kemoterapiyi Karşılaştıran ve Adjuvan Tedavi Olarak Pembrolizumab ile Plaseboyu Karşılaştıran Randomize, Çift Kör, Faz III Uluslararası Çalışma

Birinci Basamak HER2-Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Trastuzumab Derukstekan’ın (T-DXd) Tek Başına veya Pertuzumab ile Birlikte Taksan, Trastuzumab ve Pertuzumab Kombinasyonu ile Karşılaştırıldığı Faz III Uluslararası Çalışma


Üye Olduğu Dernekler

İzmir Tabip Odası

Türk Cerrahi Derneği


Doktorumuza Ait Videolar

Doç. Dr. Şafak Öztürk