Refraksiyon (Kırma Kusurları) – Astigmatizm, Miyopi, Hipermetropi

Refraksiyon (Kırma Kusurları) – Astigmatizm, Miyopi, Hipermetropi

 

Astigmatizim Nedir? Klinik Bulgular Ve Tedavi Yöntemi Nelerdir?

Gözün en önünde yer alan şeffaf tabaka korneadır. Normalde yuvarlak ve bütün çapları birbirine eşit olması gereken korneanın sıklıkla kalıtsal olarak yumurta gibi çapları birbirinden farklı olduğundan ışığı farklı kuvvette kırması nedeni ile retinada iki görüntü oluşturulması astigmatizimdir.

Doğuştan itibaren oluşan astigmatizim 3 yaşa kadar kısmen azalabilir ancak 3 yaşından sonra değişmeksizin devam eder. Astigmatlar hem uzağı hem yakını bulanık ve baktıkları şekilleri kenarları uzamış dağılmış olarak görürler. Kırma kusuruna bağlı belirgin göz çevresi ve baş ağrısı yakınmaları olabilir.Gözlük takmak astigmat derecesini etkilemez. Herhangi bir ilerleme ya da gerilemeye neden olmaz. Ancak görüş kalitesini önemli ölçüde düzeltir. Gözlük dışında kontak lens ve lazer (lasik) tedavileriyle iyileşme sağlanır. Lasik için uygun olmayanlara lasek ameliyatı yapılabilir. Lasik ve lasek ameliyatında eksimer lazer kullanılır. Kartal göz olarak bilinen Wavefront yöntemi en iyi sonucu verir. Lazer sonrası hastaların %90’ı gözlük ve kontak lens kullanmaksızın tam görebilirler.

 

Katarakt Ve Astigmatizm

Astigmat hastalardaki katarakt eş zamanlı olarak ameliyatla düzeltilebilir. Kataraktlı hastada astigmatizmi düzeltmek için torik mercek olarak bilinen göz üçü mercek veya korneaya çizik uygulaması yapılabilir. Can Sağlık Grubuna bağlı İzmir Özel Can ve Salihli Özel Can Hastanesinde alanında uzman göz hekimleri astigmatism tedavisinde yetkin uzmanlardır. Lütfen randevu ve bilgi almak için bizi arayınız.

 

Miyopi (Uzağı Görememe)

Gözün normalden uzun olması nedeniyle uzağı bulanık, yakını net olarak görürler. Uzağı görmekte sıklıkla gözlerini kısarak bakarlar. Bu durumda şiddetli baş ağrısı nedeni olabilir.

Miyopi; hafif (3 derece altı), orta (3-6 derece) ve yüksek miyopi (6 derece üstü) olarak sınıflandırılabilir. Uzağı görememe derecesi 18 yaşına kadar artabilir. Ancak yoğun okuma ekran, cep telefonu kullanımı gibi durumlarda 18 yaşından sonra da artış devam edebilir.

Gözlük takmak miyopi derecesini düşürmez ancak görüntü kalitesini düzeltir. Gözlük ve kontak lensler dışında diğer tedavi yaklaşımları lazer ve göz içi mercek uygulamalarıdır.

 

Hipermetropi (Yakını Görememe)

Gözün ön arka çapı kısaldığı için uzağı net yakını oldukça bulanık görürler. Ancak kırk yaşına doğru hipermetropi derecesi ne kadar yüksekse uzak görüşte de o denli bozulma olabilir. Bebeklerde hipermetropi sık gözlenir, büyüdükçe ve göz uzadıkça 18 yaşa kadar hipermetropi dercesinde azalma izlenebilir. Ancak 18 yaş üzerinde belirgin bir değişme olmaz. 40 yaşından sonra uzak görüş için de gözlük ihtiyacı olabilir. Gözlük ve kontakt lens kullanımları hipermetropinin derecesini düşürmez ancak görme keskinliği ve görme kalitesini iyileştirir. Gözlük ve kontak lens kullanmak istemeyen hastalarda lazer ameliyatıyla başarı şansı %90’dır.

 

Presbiyopi 

Yaşa bağlı olarak göz içindeki lensin esnekliğini yitirmesi sonucu özellikle de 40 yaş üzerinde yakın görmede bozulma olur ve gözlük kullanma ihtiyacı doğar. Ancak bazı kişilerde yaş ilerledikçe katarakt oluşumu sonucu miyopi gelişir ve okuma gözlüğü ihtiyacı ortadan kalkabilir. Ancak bu durumda uzak görüşü bozulmuştur.

Presbiyopi tedavisinde en basit çözüm okuma gözlüğüdür. Ancak lazer ameliyatıyla da presbiyopi düzeltilebilir. Lazer ameliyat yöntemlerinden ;

Monovizyon Ameliyatı: yakın görme bozukluğu olanların bir gözleri hafif miyop duruma getirildiğinde yakın gözlüğe ihtiyacı asgariye indirilebilir.

Trifokal Multifocal (Akıllı Lens) Mercek Uygulaması: Multifokal lensler yakın ve uzak mesafelere ayarlı iken akıllı lens olarak bilinen trifocal lensler yakın- uzağın yanı sıra özellikle 40-80 cm aralığında değişen ara mesafelerde de son derece kalite li görüş sağlar. Özellikle bilgisayar kullanan, yakın mesafeden televizyon izleyen, mutfak tezgahlarında iş gören kişiler için son derece yararlıdır.

Katarakt ameliyatından sonra ya da gözlere lazer tedavisine uygun olmayan yüksek numaraların düzeltilmesinde tercih edilir. Ameliyat süresi her göz için 5-10 dakikadır. Hasta ertesi gün net bir görme sağlayabilir. Ancak 15-20 gün ağır aktivitelerden kaçınması önerilir.

Online Randevu
İçin Tıklayınız

İZMİR CAN HASTANESİ'NDE KİŞİYE ÖZEL CHECK-UP YAPTIRIN

Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir.
Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın.