Randevu Al

Çocuklarda Glomerulonefritler

Glomerulonefritle İlgili Anahtar Noktalar

 

Her böbreğin içinde milyonlarca kılcal bulunur. Glomeruli, kanı taşıyan ve filtreleme birimleri gibi davranan kılcal damarların küçük kümeleridir. Glomerulonefrit bu kılcal damarların yani glomerüllerin iltihaplanması sonucu oluşan bir böbrek hastalığıdır. Bunun sonucunda da böbreklerin kanı filtre etme fonksiyonu güçleşir.

Bu hastalığa otoimmun hastalıklar, enfeksiyonlar ya da diğer hastalıklar sebep olabilir.

Semptomlar koyu renk idrar çıkarma, idrar sıklığında azalma ve enerjide azalma, halsizlik şeklinde görülebilir.

Tedavi diyet değişikliği, ilaçlar ya da diyalizi içerir.

Eğer glomerulonefrit iyileşmezse böbrek yetmezliğine sebep olabilir.

 

Glomerulonefrit Nedir?

 

Böbrekte birçok miktarda küçük damar yumakları bulunur. Bunların her birine glomerul denir. Glomeruller kandaki çeşitli maddeleri filtre eder ve kalanları idrarla atılmak için ayrılır. Eğer glomerulonefit durumunda olduğu gibi eğer bu yapılarda iltihaplanma olursa bu filtrasyon işleminde aksama olur.

 

Şu nedenlerle Glomerulonefrit Ortaya Çıkabilir:

 

 • Sistemik Otoimmun Hastalıklar

 

Bu hastalıklarda bağışıklık sistemi vücutta bulunan sağlam hücreleri yabancı olarak algılar ve saldırır. Buna otoimmun hastalıklar denir. Sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi hastalıklarda böbrek tutulumu görülebilir.

 

 • Poliarteritis Nodosa

 

Bu atardamarların inflamatuar bir hastalığıdır.

 

 • Wegener Vasküliti

 

Giderek ilerleyen ve bütün organlarda giderek artan inflamasyona yol açan bir hastalıktır.

 

 • Henoch – Schlönlein Purpura (HSP)

 

Bu hastalıkta ciltte ve iç organlarda küçük ya da büyük purpura şeklinde lezyonlar görülür. Çeşitli organ sistemlerinde başka ciddi semptomlar da görülür.

 

 • Alport Sendromu

 

Bu kalıtsal bir glomerulonefrittir.

 

 • Streptokok Enfeksiyonları

 

Çocuklarda sıklıkla boğaz enfeksiyonu ya da üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben glomerulonefrit görülür. Bu hastalık bu enfeksiyonlardan bir ya da birkaç hafta sonra görülür.

 

Her Çocukta Semptomlar Biraz Değişiklik Gösterebilir

 

 • Koyu çay rengi idrar (Kan ve protein kaynaklı)
 • Boğaz ağrısı
 • İdrar miktarında azalma
 • Çabuk yorulma, halsizlik
 • Solunum güçlüğü
 • Baş ağrısı
 • Kan basıncında (Tansiyon) yükselme
 • Yüksek kan basıncına bağlı havale geçirme
 • Özellikle kalça ve bacaklarda döküntü
 • Kilo kaybı
 • Eklem ağrısı
 • Cilt renginde soluklaşma
 • Ödem

Bu semptomlar glomerulonefrit dışında başka hastalıklardan da kaynaklanabilir. Tanı için çocuk doktorunuza başvurmanız gerekir.

 

Tanı İçin Bazı Testler Gerekebilir

 

 • Boğaz kültürü
 • Kan testi
 • İdrar testi
 • Electrokardiogram (ECG)
 • Renal ultrason
 • Akciğer grafisi
 • Renal biyopsi
   

Glomerulonefrit Tedavisi

 

Tedavi çocuğunuzun semptomlarına, yaşına, genel sağlık durumuna, hastalığın ciddiyetine ve altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Tedavide hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması ve komplikasyonların önlenmesi amaçlanır.

 

Aynı zamanda çocuğunuzun diyetinde protein, potasyum, fosfor, sodyum kısıtlaması gerekir. Çünkü böbrek fonsiyonları yeterli olmadığı için bunların fazla alınması hasta için ciddi sıkıntılara yol açabilir. Çocuk doktorunuz ve diyetisyen tarafından diyetiniz planlanacaktır.

 

İlaçlarla;

 

 • İdrar miktarında artış (Diüretikler)
 • Kan basıncında düşme
 • Kanda fosfor oranının azaltılması (Fosfat bağlayıcılar)
 • İmmunsistem cevabının azaltılması (Mmunsupresif tedaviler) amaçlanır.
   

Bazı vakalarda ciddi elektrolit problemleri görülebilir. Bazen de vücutta aşırı sıvı yüklenmesi olabilir. Böyle durumlarda diyaliz yapılması gerekebilir. Diyaliz ile böbreğin kandan uzaklaştıramadığı atıklar ve fazla sıvı vücuttan atılmış olur. Normalde bu işi böbrekler yapar. İki çeşit diyaliz tipi vardır:

 

Peritoneal Diyaliz

 

Bunun avantajı evde uygulanabilmesidir. Aileye yeterli eğitim verildikten sonra bunu kendileri yapabilirler.  Karın için kavite kanı filtre etmek için kullanılır. Karın içinde periton denen bir boşluk vardır ve bu iç organları içerir (mide, barsaklar, karaciğer gibi). Cerrah tarafından karın içine ince, fleksibl bir kateter yerleştirilir. Bu kateterden diyaliz sıvısı gönderilir ve bir süre içeride bekletilir. Bu sıvı peritondan artık ürünleri absorbe eder. Daha sonra bu sıvı tekrar geri çekilir. Bu şekilde filtrasyon sağlanmış olur.

 

Hemodiyaliz

 

Bu sadece hastanelerde ya da diyaliz merkezlerinde yapılabilmektedir. Küçük bir cerrahi işlemle atardamar ve toplardamarın birleştiği bir fistül denen yapı oluşturulur. Genelde bu çocuğunuzun koluna yapılır. Daha sonra bir kateter yardımıyla hemodiyaliz makinasına bağlanır. Çocuğunuzun kanı bu makinaya pompalanır, makine yardımıyla artık maddeler ve fazla sıvı filtre edilir. Daha sonra filtre edilmiş kan tekrar çocuğunuzun vücuduna gönderilir. Her seans 4-5 saat sürmektedir. Haftada defalarca yapmak gerekebilir. Çocuğunuzun bu sırada vakit geçirmesi için oyunlar veya okuma materyalleri gibi onu oyalayacak ekipmanlar getirmeniz iyi olacaktır.

 

Hangi tip diyaliz yapılacağı çocuğunuzun durumuna göre değişir.